Avoimen yliopiston kurssit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 10.6.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Verkko-opinnot syksy 2024 – 31.7.2025

Hinta: 430 € (205 € ilmoittautuessa ja 225 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opetus on joustavaa monimuoto-opetusta, voit pääsääntöisesti aloittaa opinnot missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi digiajan työelämätaitoihin sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen työelämän vuorovaikutustilanteissa.

Opintojaksot

Yksittäisen opintojakson hinta:

2 op, 100 € (76 € ilmoittautuessa ja 24 € rekisteröityessä yliopistolle)

3 op, 112 € (76 € ilmoittautuessa ja 36 € rekisteröityessä yliopistolle)

5 op, 136 € (76 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIA: TEORIOITA JA KÄYTÄNTÖJÄ

· Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op

· Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op

Valinnaiset opintojaksot 20 op:

 TOIMIVA VUOROVAIKUTUS  

· Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op

· Työyhteisön vuorovaikutus 3 op

TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄTAIDOT

· Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op

· Oman osaamisen tunnistaminen 3 op

· Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op

TYÖSTÄ HYVINVOINTIA 

· Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

· Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op

TYÖYHTEISÖT SOSIAALISINA JÄRJESTELMINÄ I

· Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op

· Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op

ORGANISAATIOJOHTAMINEN JA SEN ERITYISKYSYMYKSET

· Organisaatioiden johtaminen 3 op

· Johtamisen erityisteema 2 op

TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGINEN TUTKIMUS I

· Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.