Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys ja saavutettavuus opistolla

Fyysinen esteettömyys

Fyysinen esteettömyys toteutuu, kun rakennus ja sen ympäristö ovat toimivat, turvalliset ja terveelliset. Opistossa pyritään siihen, että opiskelijat pääsevät helposti tiloihin ja että luokissa on hyvä opiskella. Kurssien luokituksessa otetaan huomioon esteettömyyttä tarvitsevat opiskelijat ja kurssi siirretään tarvittaessa sellaiseen luokkaan, johon on esteetön pääsy.

Opistotalo sijaitsee Etu-Töölön Runeberginkatu 22–24:ssa rakennuksessa, joka valmistui alun perin tyttölyseoksi vuonna 1923. Vanha rakennus on remontoitu täysin Helsingin aikuisopistoa varten, mutta se ei ole kaikilta osin esteetön. Rakennuksessa on paljon portaita ja esimerkiksi talon pääsisäänkäynnin vanhat ovet ovat raskaat avata. Toimiston pyörätuolihissin painoraja on vain 225 kg – pyörätuolihissi ei siis kestä useimpia nykyaikaisia pyörätuoleja. Tämän vuoksi toimistoasiat, kuten kurssi-ilmoittautumiset ja maksamisen voi hoitaa myös aulan infopisteellä, joka sijaitsee heti oikealla pääovista sisään tultaessa. Toimiston ja aulan infotiskeillä on kiinteä induktiosilmukka.

Osa opiston liikunnan, tanssin ja hyvinvoinnin kursseista pidetään Annankadulla. Annankatu ei ole täysin esteetön – Annankadun tiloihin johtavat portaat ja tiloihin ei ole hissiä. Lisäksi pukuhuoneet ovat eri kerroksissa kuin salit.

Opiston Runeberginkadun toimitilat on remontoitu turvallisiksi ja opistolla on tilojen käytön mukaan määritellyt turvallisuustoimet. Lähes kaikissa luokissa on kaksi poistumistietä ja ovien läheisyydessä on poistumiskartat hätätilanteessa. Kiinteistössä on useampia palopainikkeita sekä poistumisopastus ja -valaistus. Kiinteistössä on kaksi defibrillaattori-sydäniskuria.

Runeberginkadun remontissa toteutettiin mittavia välipohjan ja talotekniikan uudistustöitä muun muassa sisäilman laadun varmistamiseksi. Tarkkailemme opiston ilmanlaatua sekä veden- ja sähkönkulutuksen trendejä. Opistotaloon on pyritty lisäämään opasteita niihin paikkoihin, jotka on koettu epäselviksi.

Sosiaalinen esteettömyys

Sosiaalinen esteettömyys tarkoittaa opistossa kaikille avointa ja turvallista ilmapiiriä, jossa kiusaaminen ja syrjintä otetaan vakavasti. Sosiaalisen esteettömyyden toteutumisessa on kyse asenteista.

Helsingin aikuisopisto on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Opiston toiminta-ajatuksiin ja arvoihin kuuluu olennaisesti tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Se on sitä, että opistossa suhtaudutaan kaikkiin samanarvoisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisestä tai poliittisesta taustasta, kielestä, maailmankatsomuksesta, uskonnosta, terveydentilasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Myös moniarvoisuus on yksi arvoistamme, eli erilaisten elämänkatsomusten, toimintatapojen ja todellisuuksien havaitsemista, kokemista ja analysointia sekä moninaisuuden ymmärtämistä.

Psyykkinen esteettömyys

Psyykkinen esteettömyys vaikuttaa mielen hyvinvointiin. Psyykkinen esteettömyys näkyy siinä, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa, miten puhutaan ja käyttäydytään. Psyykkistä esteettömyyttä on mm. se miten yhteiset toimintatavat kannustavat kutakin henkilöä yksiöllisesti.

Opiston arvoihin kuuluu asiakaslähtöisyys, joka on asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamista ja oppijakeskeisyyttä sekä yhteistoiminnallisuus, joka on ihmisten kunnioittamista ja yhdessä tekemistä.

Pedagoginen esteettömyys

Pedagoginen esteettömyys tarkoittaa opiskelun avoimuutta ja opiskelijoiden monenlaisuuden huomioimista opetuksessa. Aiempien opintojen tunnistaminen, opintojen yleinen valinnaisuus, mahdollisimman monipuolisten opetusmenetelmien yksilöllinen valinta ja vaihtoehtoiset tavat suorittaa opintoja tukevat myös osaltaan pedagogista esteettömyyttä.

Kognitiivinen saavutettavuus

Kognitiivisesti saavutettava verkkopalvelu on tuttu ja turvallinen. Valikkorakenne on yksinkertainen, haku kattava ja painikkeet ja ikonit ovat tuttuja ja selkeästi erottuvia. Esteettömässä sivustossa teksti on väljää, fontti on luettava ja käytetään väliotsikoita ja listoja. Sisältö on mahdollisimman selkeää yleiskieltä.

Keskityimme verkkopalvelun sisällönsuunnittelussa tuomaan kurssit, ohjeet ja asiakaspalvelun yhteystiedot esille näkyvästi.

Hakunavigaatiossa erittelimme selkeästi haun kursseista ja haun verkkosivuston tietosisällöstä.

Valitsimme mahdollisimman yksinkertaisen ja luettavan fontin ja harmonisen värimaailman, jossa teksti erottuu taustastaan hyvin. Sisällöntuotannossa pyrimme käyttämään selkeää yleiskieltä. Vältämme mm. sanontoja ja metaforia.

Tiedon saavutettavuus

Helsingin aikuisopiston verkkosivusto on teknisesti AA-tasoinen ja palvelee siten suurinta osaa käyttäjistä. AA-tasoisella sivustolla huomioidaan mm. tekstin koon luettavuus ja kontrasti.

Helsingin aikuisopiston verkkopalvelun sisällössä on kuitenkin saavutettavuuspuutteita, esimerkiksi kaikki PDF-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Huomasitko puutteita?

Jos huomaat ongelmia verkkosivuilla tai jos mielestäsi kurssillasi esteettömyys ei suju niin kuin tässä on kuvattu, ole yhteydessä opiston toimistoon toimisto@helao.fi tai voit jättää huomiosi alla olevalla lomakkeella. Teemme parhaamme tilanteen korjaamiseksi.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.