Oikeustiede

Opiskele oikeustiedettä avoimessa yliopistossa. Helsingin aikuisopisto järjestää avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Avoimen yliopiston kurssit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 10.6.

» Tutustu tulevaan tarjontaan

Oikeustiede – Avoin yliopisto

Oikeustieteet avoimessa yliopistossa (Turun yliopisto)

Avoin yliopisto on kaikille avoin iästä ja koulutuksesta riippumatta. Avoimen väylä voi olla myös reitti tutkinto-opiskelijaksi. Helsingin aikuisopisto järjestää avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Kurssin tavoitteena on antaa yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä ja eri oikeudenalojen peruskysymyksistä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva siitä, millaisia teemoja oikeustieteessä tieteenalana käsitellään sekä valmiuksia oikeustieteen opiskeluun ja oikeudelliseen ajatteluun. Lisäksi opiskelijalla on käsitys oikeudenmerkityksestä yhtenä keskeisenä yhteiskunnallisena normijärjestelmänä.

Opinnoista saa myös perustietoja oikeudellisista käsitteistä, oikeudenalajaotteluista sekä erilaisen sääntelyn, etenkin lainsäädännön, syntymekanismeista sekä perustietoja tuomioistuinten toiminnasta ja eri tuomioistuimissa käsiteltävistä asioista.


Työoikeus 7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan, osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleisen opit ja pääsisällön, tuntee keskeistä työlainsäädäntöä, ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia sekä pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia.


Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta ja jäämistöoikeudesta. Hän myös tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet sekä kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Lisäksi opiskelija osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet sekä hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.