Sosiaali- ja terveysala (Itä-Suomen yliopisto)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op


Opinnot on tarkoitettu sinulle, jota kiinnostaa johtaminen sosiaali- ja terveysalalla. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnoissa tutustut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen sekä palvelujärjestelmän taustateorioihin ja ohjaukseen. Samalla opit ymmärtämään niiden merkityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opintojen avulla opit ymmärtämään myös johtamisteorioiden historiaa ja vaikutusta nykypäivän sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamisessa ja opit soveltamaan teoriatietoa käytännön työelämän näkökulmista. Opinnoista saa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. 

Opintojaksot

 • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
 • Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusopinnot 25 op

Opinnoissa perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään, sen tiedonhallintaan ja johtamiseen, tiedonhallinnan keskeisiin teorioihin ja menetelmiin, tietosuojaan ja turvaan sekä niiden soveltamiseen käytännössä. Sosiaali- ja terveysalalla tarvitaan tiedonhallinnan asiantuntijoita, joilla on alan sisällön tuntemusta ja tietoteknistä osaamista.

Opintojaksot

 • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op
 • Monialainen kirjaaminen ja lainsäädäntö 1 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op
 • Tietosuoja ja -turva sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op
 • Potilaan/asiakkaan tietojen tuottaminen ja käyttö monialaisessa toiminnassa 2 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan kirjallisuus 5 op
 • Asiakas- ja potilasturvallisuutta tukeva tiedonhallinta 5 op
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ekosysteemi 5 op
 • SNOMED CT peruskurssi 5 op

Terveystaloustieteen perusopinnot 26 op

Terveystaloustieteen perusopintokokonaisuus tutustuttaa taloustieteen peruskäsitteisiin ja niiden soveltamiseen terveyteen, hyvinvointiin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin tarkasteluun tarvitaan hyvinvoinnin taloustieteen näkemystä, miksi markkinat epäonnistuvat, miten terveyteen tai toimintakykyyn liittyviä riskejä turvataan vakuutuksella tai verotuksella. Taloudellisen arvioinnin menetelmät yhdistävät palvelujen ja hoitokäytäntöjen kustannukset ja vaikuttavuuden ja tuottavat tietoa päätöksentekijöiden käyttöön hoitokäytäntöjen valintaan. Opinnot soveltuvat niin sosiaali- ja terveysalalla jo toimiville kuin asiantuntijoille ja alasta kiinnostuneille.

Opintojaksot

 • SOTE-talous, terveystaloustiede 1 op
 • Taloustieteen perusteet 6 op
 • Terveystaloustieteen perusteet 4 op
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
 • Julkistalouden perusteet 5 op
 • Hoidon ja palvelujen taloudellinen arviointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.