Avoimen yliopiston kurssit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 10.6.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Verkko-opinnot syksy 2024- kevät 2025

Hinta: 430 € (205 € ilmoittautuessa ja 225 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan johtamisesta kiinnostuneille. Opinnot painottuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, taustateorioihin ja ohjaukseen sekä niiden merkitykseen sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisessa, organisoinnissa ja päätöksenteossa. Opinnoista saa valmiuksia toimia sosiaali- ja terveysalalla johto-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä.

Opintojaksot:

 • Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen opiskeluun ja lähtökohtiin 5 op
 • Johdatus sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään 3 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 2 op
 • Johtamis- ja organisaatioteoriat 5 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamien perusteet 5 op
 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintokokonaisuus 25 op

Jyväskylän yliopisto

Verkko-opinnot, ryhmänohjausmalli, 19.9.2024-31.7.2025

Hinta: 500 € (sisältää Jyväskylän yliopiston rekisteröitymismaksun)

Monitieteinen opintokokonaisuus sopii sinulle, joka haluat täydentää sote-alan henkilöstö- ja johtamisosaamistasi vastaamaan alan tulevaisuuden johtamishaasteisiin. Opintoihin sisältyy ryhmäohjausta.

Opintojaksot:

 • Orientoidu oman osaamisen kehittämiseen 1 op
 • Henkilöstöjohtamisen perusteet 5 op
 • Johdon ja henkilöstön kehittäminen 5 op
 • Henkilöstöresursointi ja rekrytointi 5 op
 • Johdatus robotiikkaan 2 op
 • Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
 • Sovella osaamistasi työelämään 2 op

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op

Itä-Suomen yliopisto

Verkko-opinnot, syksy 2024

Hinta: 136 € (76 € ilmoittautuessa ja 60 € rekisteröityessä yliopistolle)

Opinnot soveltuvat kaikille lasten ja nuorten parissa kasvatustyötä tekeville, esim. opettajille ja muille kasvatusalan ammattilaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä näiden alojen opiskelijoille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.