Avoimen yliopiston kurssit julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa 10.6.

» Tutustu tulevaan tarjontaan

Psykologia (Jyväskylän yliopisto)

Psykologian perusopinnot

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- tai esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon.

Opintojaksot

 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op

Psykologia (Itä-Suomen yliopisto)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot

Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot antavat mahdollisuuden perehtyä esim. globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämän eri sisältöalueista sekä työn monimuotoisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Opinnot soveltuvat hyvin oman osaamisen kehittämiseen. 

Opintojaksot

 • Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: teoreettiset lähtökohdat 2 op
 • Johdanto työ- ja organisaatiopsykologiaan: tutkimuksesta soveltamiseen 3 op
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
 • Työyhteisön vuorovaikutus 3 op
 • Työyhteisötaidot työhyvinvoinnin perustana 2 op
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö 5 op
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 3 op
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
 • Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 3 op
 • Organisaatioiden johtaminen 3 op
 • Johtamisen erityisteema 2 op
 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I: Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot 35 op

Työ- ja organisaatiopsykologian aineopinnot lisäävät työ- ja organisaatiopsykologian tieteenalan teoriatuntemusta ja perehdyttävät sen ajankohtaisiin tutkimuksiin. Opinnoissa syvennetään perusopinnoista tuttuja teemoja, kuten työhyvinvointi ja viestintä. Lisäksi tutustutaan esim. johtamisen psykologiaan. Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämän eri sisältöalueista sekä työn monimuotoisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Opinnot soveltuvat hyvin oman osaamisen kehittämiseen ja muiden opintojen tueksi. 

Opintojaksot

 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö 8 op
 • Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa 3 op
 • Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä 3 op
 • Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Johtamisen psykologia 3 op
 • Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus 3 op
 • Positiivinen työpsykologia 3 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämäohjaus 1 3 op
 • Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen 2 op
 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä 3 op

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.