Psykologia (Itä-Suomen yliopisto)

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintojen (25 op) opintojaksoja

 • Elinvoimainen organisaatio 3 op, 1.1.–31.7.
 • Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op, 1.1.–31.7.
 • Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op, 1.1.–31.7.
 • Monipaikkainen mobiili tietotyö 3 op, 1.1.–31.7.
 • Oman osaamisen tunnistaminen 3 op, 1.2.–31.3. tai 1.6.–31.7.
 • Organisaatioiden johtaminen 3 op, 1.4.–31.5.
 • Työelämän sosiaalipsykologia 3 op, 1.1.–31.7.
 • Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op, 1.1.–31.7.
 • Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op, 1.1.–31.7.
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op, 1.1.–31.7.
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op, 1.1.–31.7.
 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op, 1.1.–31.7.
 • Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus I:
 • Tieteellinen tutkimus tutuksi 2 op, 1.1.–31.7.

Opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita työelämän eri sisältöalueista sekä työn monimuotoisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta. Opinnot soveltuvat hyvin oman osaamisen kehittämiseen. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Opinnot antavat lisäksi mahdollisuuden perehtyä esimerkiksi globaalin työelämän työnteontapoihin ja erityispiirteisiin sekä niiden vaikutuksiin yksilön ja työyhteisön hyvinvointiin. 

Psykologia (Jyväskylän yliopisto)

Psykologian opintokokonaisuuden (25 op) opintojaksoja

 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op, 11.1.–15.2.
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op, 1.3.–12.4.
 • Psykologian tutkimusmenetelmät I 5 op, 19.4.–24.5.

Psykologian opinnoissa tarkastelet ihmisen kehitystä elämän eri vaiheissa, persoonallisuutta sekä mielenterveyttä ja psyykkisiä häiriöitä. Pääset tutustumaan myös muistin, ajattelun ja psyykkisten toimintojen hermostolliseen perustaan. 

Opinnot sopivat kaikille psykologiasta kiinnostuneille. Erityisen paljon niistä on hyötyä ihmisläheistä työtä tekeville esimerkiksi kasvatus-, sosiaali- ja terveysaloilla. Psykologiaa voi hyödyntää myös opetus- tai esimiestyössä tai siitä voi koota sivuaineen tutkintoon. 

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.