Terveys ja hyvinvointi (Itä-Suomen yliopisto)

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintojen (26 op) opintojaksoja

  • Työyhteisö ja osaaminen 7 op, 15.1.–30.4.
  • Työympäristö 4 op, 15.4.–31.7.
  • Johdatus epidemiologiaan ja biostatistiikkaan 4 op, 1.3.–31.3.

Ergonomian perusopinnot tarjoavat laaja-alaista ja monitieteistä opetusta ergonomian eri osa-alueilla. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija oppii tunnistamaan, kuvaamaan ja mittaamaan ergonomisia ilmiöitä sekä soveltamaan tietoa käytännössä yrityksissä ja työpaikoilla. Tavoitteena on lisäksi, että opiskelija tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina, hallitsee peruskäsitteet ja tutkimusasetelmat sekä osaa tulkita epidemiologia tutkimusraportteja.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.