Kauppatieteet (Vaasan yliopisto)

Johtaminen ja organisaatiot opintokokonaisuuden (28 op) opintojaksoja

  • Henkilöstöjohtaminen 5 op, 17.1.–24.4.
  • Organisaatiokäyttäytyminen 5 op, 21.2.–15.5.
  • Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op, 12.4.–30.5.

Johtamisen opinnot on tarkoitettu sinulle, joka haluat ymmärtää yrityksen toimintaa, haluat henkilöstöammattilaiseksi, tähtäät kansainvälisiin tehtäviin tai haluat liiketalouden kouluttajaksi tai yrittäjäksi. Opit yrityksille tärkeän tiedon hallintaa, analysointia ja hyödyntämistä. Asioita tarkastellaan erilaisten yritysten, toimialojen ja kulttuurien näkökulmasta. Opinnot sopivat myös hyvin yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi. Opiskelijaksi voi tulla kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. 

Markkinoinnin opintokokonaisuuden (26 op) opintojaksoja

  • Kuluttajakäyttäytyminen 5 op, 19.1.–13.3.
  • Brändijohtaminen 5 op, 11.4.–29.5.
  • Markkinointikommunikaatio 5 op, 11.4.–29.5.

Markkinoinnin osaamista tarvitaan hyvin monenlaisissa tehtävissä niin isoissa ja pienissä yrityksissä. Myös erilaiset yhteisöt ja julkisen sektorin organisaatiot hyötyvät markkinoinnin osaamisesta ja markkinoinnillisen ajattelutavan omaksumisesta.

Talousoikeus opintokokonaisuuden (27 op) opintojaksoja

  • Organisaatio-oikeus 5 op, 30.3.–30.4.
  • Vero-oikeus 5 op, 7.2.–29.5.
  • Henkilöstöoikeus 6 op, 14.2.–30.4.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa juridiikan merkityksen ja mahdollisuudet keskeisissä liiketoimintaratkaisuissa. Opiskelija osaa käyttää oikeuslähteitä ja löytää niistä kulloinkin tarvitsemaansa tietoa oikeuden sisällöstä. Opiskelija osaa ratkaista joitakin oikeudellisia ongelmia ja tunnistaa ratkaisun vaikuttavat olennaiset seikat. Opiskelija osaa esittää tähän perustuvia toimintasuosituksia liiketoiminnassa. Opintojakso valmistaa opiskelijaa talousoikeudellisten valmiuksien hankkimiseen ja niiden hyödyntämiseen itsenäisesti.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.