Opintopistekurssit

Osaamisesi kirjaus valtakunnalliseen ja Opetushallituksen ylläpitämään Koski-tietovarantoon on virallinen ja siitä voi olla hyötyä esimerkiksi työnhaussa, työpaikan kehityskeskusteluissa tai se voidaan myös lukea hyväksi jossain toisessa oppilaitoksessa.

Opintopisteitä kansalaisopistokursseista

Voit saada opintopisteitä myös kansalaisopistokursseista. Osaamistasi voidaan arvioida niillä kursseilla, joissa on erillinen merkintä ”opintopistekurssi”.

Arviointi

Kansalaisopistossa opiskelu on omaehtoista, ja samalle kurssille voi osallistua samanaikaisesti myös muita, joiden suoritusta ei arvioida.

Opintomerkinnän saaminen edellyttää, että olet kurssille ilmoittautumisesi yhteydessä antanut suostumuksen viralliseen merkintään.

Kurssisuoritus kokonaisuudessaan arvioidaan asteikolla ”hyväksytty / hylätty”. Kurssilla saavutettu osaaminen on hyväksytty, jos se vastaa vähintään kurssin osaamisperusteisessa kuvauksessa olevaa tasoa.

Tarkemmat arviointikriteerit on esitelty yleisesti erikseen jokaisen kurssin kohdalla osaamisperusteisuuskuvauksessa. Opettaja esittelee kurssin alussa yksityiskohtaisesti ne tehtävät, jotka arvioidaan. Arviointikriteerit kuvaavat kurssilla tavoiteltavan tiedon, taidon ja osaamisen tasoa.

Osaamisperusteisten kurssien laajuus ilmoitetaan opintopisteinä.

Osaamisesi tallennetaan valtakunnalliseen rekisteriin

Hyväksytty kurssisuoritus voidaan merkitä Koski-tietovarantoon, johon kirjaudutaan pankkitunnuksilla Oma Opintopolku -palvelun kautta.

Osaamisen rekisteröiminen ja henkilötietojen luovuttaminen Koski-tietovarantoon on aina opiskelijan henkilökohtainen valinta. Koski-tietovarannossa voit itse määritellä, miten ja kenelle haluat osaamisesi todentaa.

Hyödynnä osaamisen arviotasi

Osaamisesi kirjaus Koski-tietovarantoon on virallinen ja siitä voi olla hyötyä esimerkiksi työnhaussa tai työpaikan kehityskeskusteluissa.

Virallisen kirjauksen avulla osaamisesi voidaan myös lukea hyväksi jossain toisessa oppilaitoksessa. Huomioithan, että osaamisesi hyväksymisestä päättää aina vastaanottava oppilaitos.

Ennen kuin ilmoittaudut Helsingin aikuisopiston opintomerkintäkurssille, tarkista tutkintoasi vastaavasta oppilaitoksestasi, hyväksyykö se Helsingin aikuisopiston opintopisteet. Katso video, kuinka otat kansalaisopistokurssilla saavutetun osaamisesi talteen

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Lisätietoja osaamisperusteisuudesta saat tarvittaessa opintoneuvonnasta.