Kasvatustieteet (Jyväskylän yliopisto)

Moninainen perhe 5 op

Opintojakso johdattelee eri tieteiden perhetutkimukseen ja perhekäsitteisiin, perheen monimuotoisuuteen ja suomalaisen perheen kehityssuuntiin. Opintojaksolla tutustutaan perhetutkimuksen lähestymistapoihin ja käsitteisiin sekä tarkastellaan perhettä ja erilaisia perhemuotoja tuoreen tutkimus- ja tilastotiedon valossa.


Perheen voimavarat ja tuki 5 op

Opintojaksolla tarkastellaan perheen ja vanhemmuuden haasteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita perhearjessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa. Opintojakso tarjoaa tietoa perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna. Teemoina ovat esimerkiksi vammaisuus, käyttäytymisen haasteet, maahanmuuttajuus, päihdeongelmat ja ero perheessä.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.