Arvojamme ovat

1.

Arvostava kohtaaminen

2.

Oikeudenmukaisuus ja uudistuminen

3.

Yhteisöllisyys, yhteinen hyvä eli työn yhteiskunnallinen merkitys ja luottamus.

Henkilöstön hyvinvointi

 • Toteutamme vuosittaiset työhyvinvointikyselyt.
 • Säännöllisten kehityskeskustelujen avulla kartoitamme työhyvinvointia.
 • Työvirekeskustelujen avulla tarjoamme tukea työkykyyn liittyviin asioihin.
 • Varhaisen välittämisen mallin avulla puutumme työhyvinvointiin vaikuttaviin asioihin.
 • Olemme laatineet Psykososiaalisen kuormituksen ABC-oppaan esihenkilöille.
 • Olemme laatineet ohjeet hyvään työtoveruuteen / epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.
 • Työsuojelutoimikunta tukee työkykyä ja kehittää työhyvinvointia.
 • Työsuojeluvaltuutetut toimivat henkilöstön tukena.
 • Tarjoamme työterveyshuollon palveluja.

Osaamisen kehittäminen

 • Perehdytämme uudet työntekijät työsuhde- ja työhyvinvointiasioiden sekä toimitilojen ja työvälineiden käytön osalta työsuhteen alkaessa.
 • Kartoitamme osaamisen kehittämistä ja jakamista kehityskeskusteluissa.
 • Järjestämme vuosittain opettajankokouksen ajankohtaisella teemalla, kuten esimerkiksi verkkopedagogiikka.
 • Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tarpeen mukaan ja tarjoamme esimerkiksi Teamsin ja Zoomin digikoulutusta opettajille.
 • Kannustamme ja tuemme henkilöstöä kouluttautumaan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Organisaation tukipalvelut

 • Toimisto ja hallinto tarjoavat tukea järjestelmien käytössä ja arkipäiväisissä ongelmissa.
 • Vahtimestarit opastavat tiloihin ja opetusteknologian käyttöön liittyvissä kysymyksissä.
 • ICT-tuki käsittelee tukipyyntöjä ja tarjoaa ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin.
 • Markkinointiklinikka tarjoaa markkinointitukea ja -inspiraatiota tuntiopettajille.
 • Olemme koonneet Intraan toimintaohjeita eri tilanteisiin.

Turvallisuusvalmiudet

 • Opistolla on ajantasaiset kriisivalmius-, turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.
 • Koulutamme henkilökuntaamme paloturvallisuuteen, uhkatilanteisiin ja koronaepidemian hillitsemiseen liittyvissä asioissa. Järjestämme turvakävelyn uusille opettajille osana perehdytystä.
 • Tarjoamme koko henkilökunnalle alkusammutus- ja ensiapukoulutusta. Tarjoamme liikunnan- ja tanssinopettajille ensiapukoulutusta, johon sisältyy erityisesti tuki- ja liikuntaelinvammoihin keskittyviä osuuksia.
 • Vahtimestareille järjestämme jatkuvaa ja laajempaa koulutusta erityisesti ensiavun ja uhkatilanteiden varalta.
 • Henkilökunnasta koostuva suojeluorganisaatio kokoontuu koulutuksiin ja evakuointiharjoituksiin 2–3 kertaa lukukaudessa.
 • Henkilökunta on koulutettu ilmoittamaan epäkohdista, poikkeamista tai turvallisuusuhista RH-ilmoituksella (riskinhallintailmoitus) välitöntä reagointia varten.

Talous

 • Opisto on lähtökohdiltaan voittoa tavoittelematon ja sen päätulonlähteitä ovat valtionosuudet, opiskelijamaksut ja hankerahoitus.
 • Huolehdimme talouden tasapainosta.
 • Kiinnitämme huomiota kustannustehokkuuteen.

Laatutekijät

 • Opistolla on käytössään CAF-laadunarviointijärjestelmä (Common Assessment Framework), joka on EU-jäsenmaiden yhteistyössä kehittämä julkisen sektorin organisaatioiden laadunarviointimalli. Opiston toiminta ja toiminnan tulokset ovat jatkuvan kehittämisen kohteena itsearvioinnin kautta.

Lue seuraavaksi