Yhteiskuntaorientaatio

Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Se antaa täällä tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen.

Yhteiskuntaorientaatio-kurssin oppimateriaali

Suomen Pakolaisavun kanssa yhteistyössä tehdyssä oppimateriaaliprojektissa laadittiin laaja Suomen yhteiskuntatiedon materiaali kiintiöpakolaisille ja muille maahanmuuttajille. Tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen tuottamalla kansallisesti yhtenäinen oppimateriaali, jossa kerrotaan Suomesta yhteiskuntana suomalaisten arvojen, yhteiskunnan kehityksen ja palvelujärjestelmien näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat mm. työ, koulutus, perhe-elämä, politiikka ja vaikuttaminen, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lainsäädäntö. Tavoitteena on, että kurssilainen oppii ihmisoikeuksista ja demokraattisista periaatteista, yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista sekä suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja käytännön arkielämästä.

Oppimateriaali

Materiaali julkaistiin verkossa, jossa se on kaikkien käytettävissä. Se on suunnattu maahanmuuttajia kouluttaville opettajille ja ohjaajille, erityisesti koulutuksen saaneille omakielisille kouluttajille. Yhteiskuntaorientaatio-kurssi oli osa Suomen Pakolaisavun Kotikunta-hanketta (2016 – 2018), joka edisti kiintiöpakolaisten kotoutumisen nopeaa käynnistymistä ja kiinnittymistä vastaanottaviin kuntiin ja asuinyhteisöihin. Hankkeen rahoitti EU:n Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Helsingin aikuisopistossa projektikoordinaattorina ja kirjoittajana toimi ohjaava opettaja Lilli Rasilainen sekä muina kirjoittajina ohjaavat opettajat Marjaana Markkanen, Mira Larduet ja Ulla Tarkka. Projektiaika oli 1.2.-15.9.2017.

”Omakielinen yhteiskuntaorientaatio: Yhteiskuntaorientaatio on vasta Suomeen muuttaneille suunnattu kurssi, joka tarjoaa perustavanlaatuista tietoa Suomessa asumisesta, elämisestä ja työskentelemisestä. Se antaa täällä tarvittavia kansalaistaitoja, tutustuttaa tulijan Suomen tarinaan ja antaa hyvät eväät Suomeen kotoutumiseen. Yhteiskuntaorientaatio vahvistaa maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaisesta yhteiskunnasta sekä omista oikeuksista ja velvollisuuksista. Suomen Pakolaisapu katsoo, että alkuvaiheen kotoutumispalveluihin tulisi saada omakielinen ja valtakunnallisesti yhdenmukainen yhteiskuntaorientaatio-kurssi.”

Uusi päivitetty oppikirja

Vuonna 2020 ilmestyi päivitetty suomenkielinen oppikirja, vuonna 2017 suomenkielisen lisäksi arabiankielinen, somalinkielinen, englanninkielinen, ruotsinkielinen, darinkielinen ja ranskankielinen oppikirja.