Lukimo

Projektin kesto: 1.12.2014–31.12.2015
Projektin jäsenet:  Amiedu, Axxell, Helsingin aikuisopisto
Rahoittaja: Opetushallitus
Projektin tavoite: Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää luku- ja kirjoitustaidon opetuksen sisältöjä. Hankkeeseen osallistuvat pääkaupunkiseudulla luku- ja kirjoitustaidon koulutusta toteuttavat oppilaitokset: Amiedu (koordinaattorina), Axxell sekä Helsingin Aikuisopisto. Yhteisille luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen moduulirungoille ja sisällöille on tarvetta, jotta opiskelijoiden ohjaus oppilaitoksen sisällä ja oppilaitosten kesken perustuisi yhteisesti sovituille, kaikkien hyväksymille kriteereille.

Projektin tulos: LUKIMO – Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen teemarungot pääkaupunkiseudulle