Sukellus suomeen -projekti

Hankkeen aikana on kehitetty arjen taitojen, yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen opetusmateriaalia maahanmuuttaneille tarkoitetuille alkuvaiheen kursseille: luku- ja kirjoitustaidottomien kursseille ja suomen kielen perustason kursseille.

Sukellus Suomeen

Sukellus Suomeen on Helsingin aikuisopistossa Opetushallituksen rahoituksella toteutettu projekti, jossa on tuotettu oppimateriaalia maahanmuuttaneiden koulutukseen. Hankkeen aikana on kehitetty arjen taitojen, yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen opetusmateriaalia maahanmuuttaneille tarkoitetuille alkuvaiheen kursseille: luku- ja kirjoitustaidottomien kursseille ja suomen kielen perustason kursseille. Materiaalin tuottamisessa on pyritty huomioimaan erilaiset opiskelijaryhmät; kotoutumiskoulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen tarpeet.

Oppimateriaali on julkaistu elokuussa 2009. Oppimateriaalin on suunnitellut Sari Nummela, VTM, joka on toiminut pitkään maahanmuuttajien yhteiskunta-, koulutus- ja työelämätiedon opettajana sekä ohjaavana opettajana. Oppimateriaalin kuvituksesta vastaa Elina Roininen. Oppimateriaali on jaoteltu erikseen luku- ja kirjoitustaidottomille sekä perustason kursseille. Tehtävien tasoluokitus on vain suuntaa antava, joten molempiin tehtävätasoihin kannattaa tutustua ja valita niistä oman ryhmän tasosta riippuen sopivat tehtävät.

Materiaalit

Alla olevista linkeistä voit tulostaa itsellesi materiaalipaketit

PDF-tiedostot eivät ole saavutettavia.

Sisällössä on mainittu sivunumerot, mikäli haluat tulostaa vain yksittäiset sivut.

Luku- ja kirjoitustaidottomat

Aika
Aika (s.1-2), Liikkuminen ja aikataulut (s.3), Aikataulut (s.4), Kalenteri (s.5), Keskusteluharjoitus kalenterista (s.6), Sarjakuva (s.7), Kuvat (s.8-9)

Asuminen
Kerrostalo (s.1), Keskusteluharjoitus kerrostalosta (s.2), Järjestyssäännöt (s.3), Talon järjestyssäännöt – opettajan tukiaineisto (s.4-5), Asumisen ongelmia (s.6-7), Jätteiden lajittelu (s.8), Jäteastiat (s.9), Jätteitä 1 (s.10), Jätteitä 2 (s.11), Jätteiden lajittelu koulussa (s.12), Kuvat (s.13-19)

Suomi
(s. 1-2), Väestö iän mukaan vuoden 2007 lopussa (s.3), Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.4), Tilasto: Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.5), Tilasto: Väestö iän mukaan vuoden 2007 lopussa (s.6)

Talous
Taloussanoja (s.1), Hintavertailu (s.2), Pankkiautomaatilla (s.3), Lasku (s.4), Kuvat (s.5-6)

Terveellinen ruoka
Lautasmalli (s.1), Ruoka-aineita (s.2), Terveellinen ruoka (s.3), Kuvat (s.4)

Turvallisuus
Hätätilanteet (s.1), Hätänumero (s.2), Hätätilanteiden sanoja (s.3), Hätänumeroon soittaminen (s.4), Hätänumeroon soittaminen – opettajan tukiaineisto (s.5), Liikenteen turvalaitteet (s.6), Keskusteluharjoitus liikenteen turvalaitteista (s.7), Liikennesäännöt – opettajan tukiaineisto (s.8), Keskusteluharjoitus liikennesäännöistä (s.9), Liikenteen sanastoa (s.10), Kuvat (s.11-23)

Yhteiskunta
Kansalaisen oikeudet – opettajan tukiaineisto (s.1-2), Kansalaisen velvollisuudet – opettajan tukiaineisto (s.3), Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet (s.4), Symbolit (s.5), Symbolit – opettajan mallivastaukset (s.6), Verotus (s.7), Veronmaksaja (s.8), Asioiminen ja palvelut (s.9), Lapset Suomessa (s.10), Siviilisääty (s.11), Vaalit (s.12), Keskusteluharjoitus vaaleista (s.13), Vaalien harjoittelu (s.14), Kuvat (s.15-28)

Peruskurssit

Aika, liikkuminen
Aika (s.1-2), Aikataulut (s.3), Kalenteri (s.4), Sarjakuva (s.5), Kuvat (s.6-7)

Asuminen
Kerrostalo (s.1), Keskusteluharjoitus kerrostalosta (s.2), Talon järjestyssäännöt (s.3-4), Kysymyksiä järjestyssäännöistä (s.5), Keskusteluharjoitus järjestyssäännöistä (s.6), Väittämiä asumisesta (s.7), Asumisen ongelmia (s.8), Tärkeät puhelinnumerot (s.9), Ryhmätöitä asumisesta (s.10), Keskusteluharjoitus asumisesta (s.11), Asumisen sanastoa (s.12), Asumisen sanastoa – opettajan mallivastaukset (s.13), Jätteiden lajittelu (s.14), Jäteastiat (s.15), Jätteitä (s.16), Jätteiden lajittelu koulussa (s.17), Vaihtoehtokysymyksiä jätteiden lajittelusta (s.18), Kuvat (s.19-25)

Suomi
Suomi (s.1-2), Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.3), Maantieteellisiä eroja Suomesta (s.4), Kestokulutustavaroiden omistus Suomessa (s.5), Uutislähetys (s.6), Tilasto: Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.7), Tilasto: Maantieteellisiä eroja Suomesta (s.8), Tilasto: Kestokulutustavaroiden omistus Suomessa (s.9)

Talous
Taloussanoja (s.1), Talousasioita (s.2), Hintavertailu (s.3), Pankkiautomaatilla (s.4), Lasku (s.5), Kuvat (s.6-7)

Terveellinen ruoka
Lautasmalli (s.1), Ruoka-aineita (s.2), Terveellinen ruoka (s.3), Kuva (s.4)

Turvallisuus
Hätätilanteet (s.1), Hätätilanteiden sanoja (s.2), Hätänumeroon soittaminen (s.3), Hätäpuhelun soittaminen (s.4), Käsitekartta hätätilanteista (s.5), Liikennesäännöt (s.6), Liikenteen turvalaitteet (s.7), Vaihtoehtokysymyksiä liikennesäännöistä (s.8), Keskusteluharjoitus liikennesäännöistä (s.9), Liikenteen sanastoa (s.10), Uutisotsikoita liikenteestä (s.11), Kuvat (s.12-24)

Yhteiskunta
Kansalaisen oikeudet (s.1-2), Kansalaisen velvollisuudet (s.3), Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet (s.4), Kysymyksiä oikeuksista (s.5), Oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä sanoja (s.6), Vaihtoehtokysymyksiä oikeuksista ja velvollisuuksista (s.7), Keskusteluharjoitus oikeuksista ja velvollisuuksista (s.8), Sanomalehdessä (s.9), Symbolit (s.10), Symbolit – opettajan mallivastaukset (s.11), Verotus (s.12), Asioiminen ja palvelut (s.13), Lapset Suomessa (s.14), Siviilisääty (s.15), Vaalit (s.16), Vaalien harjoittelu (s.17), Kuvat (s.18-31)

Hyödyllisiä linkkejä