KÄTS – Käytännön suomea

KÄTSissä tuotettiin maahanmuuttajille suomen kielen oppimateriaalia erityisesti hitaasti eteneviin koulutuksiin. KÄTS-materiaaleissa lähdetään liikkeelle käytännön tarpeista viestiä jo pienelläkin sanamäärällä.

KÄTS = Käytännön suomea -oppimateriaali

KÄTS – suomen kielen oppimateriaali on tarkoitettu etenkin hitaasti eteneviin aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksiin, mutta se soveltuu myös muihin maahanmuuttaneiden kielikoulutuksiin. KÄTS-oppimateriaali on suunniteltu koulutuksiin, joiden tavoitetaso on noin B1.1.

Materiaalissa on huomioitu se, että opiskelijat tarvitsevat usein lisäharjoitusta hallitakseen latinalaisen kirjaimiston. Tekstit pohjautuvat dialogeihin, joten tekstien avulla voidaan harjoitella puhumista ja puheen ymmärtämistä.

Oppimateriaaliin on tehty kuunteluharjoituksia, äänitteitä, lisäharjoituksia eri kappalaisiin, kielioppitaulukoita, erikielisiä työvoimakoulutuksen sääntöjä sekä CV- ja työhakemusmallit. Lisäksi on erillinen oppikirjan teemoihin ja sanastoon liittyvä valokuvasanasto, jonka on toteuttanut FM Teijo Toivola.

Teemat ja harjoitukset on suunniteltu käytännön tarpeita palveleviksi. Teemoja ovat esimerkiksi perhe, asuminen, ruoanlaitto, arkipäivän tapakulttuuri, juhlat, sosiaalinen kanssakäyminen, arkielämän asioimistilanteet kaupassa, kirpputorilla, lääkärissä, sairaalassa ja koulussa, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, lomailu, opiskelu, työn hakeminen ja työ.

Materiaalin tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista ja saattaa heidät osallisiksi suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Materiaalia voi käyttää niin, että opettaja poimii materiaalista osioita esim. lisämateriaaliksi erillisiä tekstejä, kuvia tai tehtäviä tai se voidaan hyödyntää kokonaisuutena.

Oppimateriaali on laadittu Opetushallituksen LAKE-rahoituksen turvin. Kiitos Opetushallituksen laadun kehittäjille!

Oppimateriaali on vapaasti kaikkien käytettävissä! Hyviä hetkiä kattien parissa!

Tekijät: Sirpa Rönkkö – Kaisa Toiviainen,
Kuvitus: Elina Roininen
Taitto: Kaisa Kainulainen

Materiaalit eivät ole saavutettavia.

Oppikirja

Kuuntelut (pdf ja wav)

Kuvasanakirja