Kurssivinkit
11 / 08 / 22

Aikuisten luku­taito-opetuksen täydennyskoulutus, 12 op

Marraskuu 2022 – syyskuu 2023

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Suomen ulkopuolella opiskelleilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1.

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Lisäksi saadaan tietoa maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityksestä, oppimisvaikeuksista ja traumoista sekä observoidaan kokeneiden opettajien työtä.

Opinnot

Koulutukseen kuuluu seitsemän lähiopetuspäivää sekä työskentelyä verkossa. Lähiopetus suoratoistetaan, joten osallistua voi myös omalta paikkakunnalta. HUOM! Koronatilanteen vaatiessa koulutus voidaan siirtää kokonaan verkkoon. Tästä ilmoitetaan erikseen. Kaikkiin aihekokonaisuuksiin liittyy tehtävä, ja lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa. Koulutukseen kuluva aika, laskennallisesti 324 tuntia, kannattaa huomioida omissa ajankäyttösuunnitelmissa.

Koulutuksen hakuaika on päättynyt 30.11.2022.

Kaikki koulutukseen kuuluvat tehtävät on suoritettava 8.9.2023 mennessä todistuksen saamiseksi.

Lähiopetuspäivät (suoratoistetaan):

to 15.12., pe 20.1., pe 10.2., to 9.3., pe 21.4., pe 12.5. ja pe 9.6., yhteensä 7 kertaa aina klo 16.30-19.45, Helsingin aikuisopistolla Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki.

Kouluttajat

Kouluttajina toimii lukutaitokoulutuksen asiantuntijoita, mm. Kaarina Sergejeff, Minna Intke Hernández, Anu Arvonen ym.

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse. Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Johanna Heimonen, puh. 044 23 85 827, johanna.heimonen@outlook.com

Koulutusjohtaja Sirpa Rönkkö, puh. 050 4394 060, ronkko@helao.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kuvituskuva_OPH.png

Osallistujien palautteita edellisestä koulutuksesta:

”Mielenkiintoinen ja osallistava koulutus, kiitos!”

”Luennot ja materiaalit olivat erinomaisen hyviä. Ne olivat täynnä asiaa ja sain niistä uutta ajateltavaa sekä konkreettisia vinkkejä työhöni. Tehtävät olivat mielekkäitä ja työllistivät sopivasti. Erittäin onnistunut koulutus, jota suosittelen varmasti kollegoilleni. Kiitos!”

”Iso plussa: verkostoituminen, tiedon ja taidon sekä materiaalien jakaminen – ei pelätä, että joku varastaa ideoita, vaan hyödynnetään kaikki toistemme tietoa ja kokemuksia.”