Kurssivinkit
22 / 08 / 23

Koulutus hitaasti etenevien S2-ryhmien ja aikuisten lukutaidon opettajille, 12 op

Joulukuu 2023 – syyskuu 2024

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille S2-opettajille, joiden ryhmissä on haasteita lukutaidossa, lukunopeudessa tai luetun ymmärtämisessä. Kohderyhmää ovat vapaan sivistystyön, ammatillisen aikuiskoulutuksen ja koto-koulutuksen opettajat sekä muut opettajat, jotka opettavat tai ovat siirtymässä opettamaan hitaita ryhmiä tai lukutaitoryhmiä.  Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, erityisopettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto). Kokemus aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta on eduksi.  

Suomen ulkopuolella opiskelleilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1. 

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on vahvistaa opettajan perustaitotietoisuutta ja antaa valmiuksia lukutaidon, monilukutaidon ja heikosti lukevien opetukseen. Koulutus vahvistaa didaktisia taitoja ja kulttuurisensitiivisyyttä sekä kielitietoista lähestymistapaa ja mahdollisten oppimisvaikeuksien tunnistamista. 

Opinnot

Koulutukseen kuuluu kahdeksan lähiopetuspäivää sekä työskentelyä verkossa. Lähiopetus suoratoistetaan, joten osallistua voi myös omalta paikkakunnalta. Kaikkiin aihekokonaisuuksiin liittyy tehtävä, ja lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa. Koulutukseen kuluva aika, laskennallisesti 324 tuntia, kannattaa huomioida omissa ajankäyttösuunnitelmissa.  

Tärkeimmät sisällöt: didaktiikka, toiminnalliset menetelmät, arviointi, opetusteknologia, kulttuuritieto sekä tietoa oppimisvaikeuksista ja traumoista.  

Lähiopetukseen voi osallistua paikan päällä tai kotona, mutta luentoja ei tallenneta. Lähipäivät (8 kpl): 14.12.2023, 19.1.2024, 15.2., 15.3., 18.4., 16.5., 22.8. ja 19.9. 

Lähiopetus järjestetään Helsingin aikuisopistossa, Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki, aina klo 16.30 – 19.45. 

Koulutuksen laajuus on 12 op. Kaikki tehtävät tulee suorittaa 20.10.2024 mennessä todistuksen saamiseksi. 

Kouluttajat

Minna Intke-Hernandez, Sanna Markkanen, Aivi Hämäläinen, Anu Arvonen, Ferdinand Garoff, Heidi Hussa, Réka Aarnos, Pertti Pyhtilä ja Johanna Heimonen. 

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse. Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Johanna Heimonen, puh. 044 23 85 827, johanna.heimonen@outlook.com

S2-koordinaattori Nuppu Tuononen, 050 421 0894, nuppu.tuononen@helao.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt 3.12.2023. Valintatuloksista ilmoitetaan hakuajan päätyttyä viikolla 49.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Kuvituskuva_OPH.png

Osallistujien palautteita edellisestä koulutuksesta:

”Mielenkiintoinen ja osallistava koulutus, kiitos!”

”Luennot ja materiaalit olivat erinomaisen hyviä. Ne olivat täynnä asiaa ja sain niistä uutta ajateltavaa sekä konkreettisia vinkkejä työhöni. Tehtävät olivat mielekkäitä ja työllistivät sopivasti. Erittäin onnistunut koulutus, jota suosittelen varmasti kollegoilleni. Kiitos!”

”Iso plussa: verkostoituminen, tiedon ja taidon sekä materiaalien jakaminen – ei pelätä, että joku varastaa ideoita, vaan hyödynnetään kaikki toistemme tietoa ja kokemuksia.”