Uutiset
04 / 08 / 23

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Helsingin aikuisopistossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn tulokset

Teimme keväällä 2023 opiskelijoillemme kyselyn liittyen koettuun tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen opistossamme. Kyselyyn vastasi 272 opiskelijaa, joista suurin osa oli naisia.

Kokonaisuudessaan vastauksista välittyi tyytyväisyys opiston toimintaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Yleisimmin kiitettiin siitä, että tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kiinnitetään opistossa huomiota.

Tasa-arvokyselyn vastauksissa opiston kurssikuvaustekstit, viimeisimmän kurssin kokemukset sekä opiston kurssivalikoima koettiin liki yksimielisesti tasa-arvoisena ja syrjimättömänä. Toisaalta osassa avokommenteista tuotiin esille, että kysymyksiin on haastava vastata, koska oman kurssin opiskelijat ovat olleet vain naisia. Tasa-arvolain kuvaamaa syrjintää, häirintää tai kiusaamista ei vastausten mukaan ole opiston opetus- tai asiakaspalvelutoiminnassa koettu tai havaittu.

Yhdenvertaisuuskyselyn vastaukset olivat samanlaisia, tosin tasa-arvokyselyä useampi vastaaja valitsi vastaukseksi en osaa sanoa. Avovastauksissa esitettiin toiveina selkokielisiä kurssikuvauksia ja enemmän englanninkielisiä kursseja. Liikuntakursseille toivottiin kevyempiä ja liikuntarajoitteet huomioivia ryhmiä.