Tietosuojailmoitus kameravalvonta Runeberginkatu

Tallentava kameravalvonta Runeberginkatu

Päivitetty 12.5.2022

Yhteystiedot

Helsingin aikuisopisto
Runeberginkatu 22–24
00100 Helsinki
toimisto@helao.fi
09 41 500 300

Käsittelytarkoitus

Kameravalvonnan tavoitteena on opiston henkilökunnan, opiskelijoiden sekä muiden opiston tiloissa kävijöiden turvallisuuden varmistaminen ja omaisuuden suojaaminen ja ennaltaehkäisy. Rekisteritietoja voidaan käyttää rikos- ja vahinkotapahtumien selvittelyyn sekä tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Käsittelyperuste

Käsittelyn perusteena on oikeutettujen etujen toteuttaminen. Oikeutetut edut perustuvat rekisterinpitäjien ja rekisteröidyn asianmukaiseen suhteeseen, joka perustuu asiakassuhteeseen tai siihen, että kameravalvonta on sijoitettu Helsingin aikuisopiston hallinnoimaan kiinteistöön. Henkilötietojen käsitteleminen on välttämätöntä käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoryhmät

Kiinteistössä liikkuvien henkilöiden reaaliaikainen videokuva sekä videotallenteita.

Henkilötietojen vastaanottajat

Työntekijöillä on käyttöoikeus kameravalvontaan perustuen heidän työtehtäviinsä.

Kiinteistön ulkokameroita hallinnoi AccessPoint Oy.

Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on peruste tietojen saamiseksi.

Henkilötietojen siirrot

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysajat

Tallennus tapahtuu kovalevylle, jossa tieto säilyy 25 vrk:n ajan riippuen kuvattavan määrästä. Kamerat tallentavat vain liikkuvaa kuvaa, joten tallennetun ajan pituus voi vaihdella.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on aina oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. 

Pyyntö tai vaatimus tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Runeberginkatu 22–24, 00100 Helsinki. Siinä tulee mainita rekisteröidyn nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Vastaus pyyntöön toimitetaan rekisteröidyn väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarpeellisissa määrin suorittaa tunnistustoimenpiteitä ennen tietojen lähettämistä. Tarkastuspyyntö tai tietojen käsittelyä koskeva vaatimus voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllämainitussa osoitteessa, jolloin rekisteröidyn tulee vaadittaessa esittää tunnistamista varten virallinen asiakirja (henkilötodistus, ajokortti tai passi).

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Valitus valvontaviranomaiselle tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu (http://www.tietosuoja.fi/fi/).

Henkilötietojen alkuperä

Rekisteri muodostuu Runeberginkatu 22–24:ssa Helsingin aikuisopiston vuokraamiinsa tiloihin, tarpeellisiin paikkoihin sijoittamien valvontakameroiden välittämistä kuvista.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Automaattista päätöksentekoa tai profilointia ei tehdä.