Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Oppimateriaalit ja projektit > Sukellus suomeen -materiaalit

Alla olevista linkeistä voit tulostaa itsellesi materiaalipaketit (.pdf -muodossa). Sisällössä on mainittu sivunumerot, mikäli haluat tulostaa vain yksittäiset sivut.

Luku- ja kirjoitustaidottomat

Aika

Aika (s.1-2), Liikkuminen ja aikataulut (s.3), Aikataulut (s.4), Kalenteri (s.5), Keskusteluharjoitus kalenterista (s.6), Sarjakuva (s.7), Kuvat (s.8-9)

Asuminen

Kerrostalo (s.1), Keskusteluharjoitus kerrostalosta (s.2), Järjestyssäännöt (s.3), Talon järjestyssäännöt – opettajan tukiaineisto (s.4-5), Asumisen ongelmia (s.6-7), Jätteiden lajittelu (s.8), Jäteastiat (s.9), Jätteitä 1 (s.10), Jätteitä 2 (s.11), Jätteiden lajittelu koulussa (s.12), Kuvat (s.13-19)

Suomi

(s. 1-2), Väestö iän mukaan vuoden 2007 lopussa (s.3), Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.4), Tilasto: Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.5), Tilasto: Väestö iän mukaan vuoden 2007 lopussa (s.6)

Talous

Taloussanoja (s.1), Hintavertailu (s.2), Pankkiautomaatilla (s.3), Lasku (s.4), Kuvat (s.5-6)

Terveellinen ruoka

Lautasmalli (s.1), Ruoka-aineita (s.2), Terveellinen ruoka (s.3), Kuvat (s.4)

Turvallisuus

Hätätilanteet (s.1), Hätänumero (s.2), Hätätilanteiden sanoja (s.3), Hätänumeroon soittaminen (s.4), Hätänumeroon soittaminen – opettajan tukiaineisto (s.5), Liikenteen turvalaitteet (s.6), Keskusteluharjoitus liikenteen turvalaitteista (s.7), Liikennesäännöt – opettajan tukiaineisto (s.8), Keskusteluharjoitus liikennesäännöistä (s.9), Liikenteen sanastoa (s.10), Kuvat (s.11-23)

Yhteiskunta

Kansalaisen oikeudet – opettajan tukiaineisto (s.1-2), Kansalaisen velvollisuudet – opettajan tukiaineisto (s.3), Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet (s.4), Symbolit (s.5), Symbolit – opettajan mallivastaukset (s.6), Verotus (s.7), Veronmaksaja (s.8), Asioiminen ja palvelut (s.9), Lapset Suomessa (s.10), Siviilisääty (s.11), Vaalit (s.12), Keskusteluharjoitus vaaleista (s.13), Vaalien harjoittelu (s.14), Kuvat (s.15-28)

Peruskurssit

Aika, liikkuminen

Aika (s.1-2), Aikataulut (s.3), Kalenteri (s.4), Sarjakuva (s.5), Kuvat (s.6-7)

Asuminen

Kerrostalo (s.1), Keskusteluharjoitus kerrostalosta (s.2), Talon järjestyssäännöt (s.3-4), Kysymyksiä järjestyssäännöistä (s.5), Keskusteluharjoitus järjestyssäännöistä (s.6), Väittämiä asumisesta (s.7), Asumisen ongelmia (s.8), Tärkeät puhelinnumerot (s.9), Ryhmätöitä asumisesta (s.10), Keskusteluharjoitus asumisesta (s.11), Asumisen sanastoa (s.12), Asumisen sanastoa – opettajan mallivastaukset (s.13), Jätteiden lajittelu (s.14), Jäteastiat (s.15), Jätteitä (s.16), Jätteiden lajittelu koulussa (s.17), Vaihtoehtokysymyksiä jätteiden lajittelusta (s.18), Kuvat (s.19-25)

Suomi

Suomi (s.1-2), Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.3), Maantieteellisiä  eroja Suomesta (s.4), Kestokulutustavaroiden omistus Suomessa (s.5), Uutislähetys (s.6), Tilasto: Ulkomaiden kansalaiset Suomessa (s.7), Tilasto: Maantieteellisiä  eroja Suomesta (s.8), Tilasto: Kestokulutustavaroiden omistus Suomessa (s.9)

Talous

Taloussanoja (s.1), Talousasioita (s.2), Hintavertailu (s.3), Pankkiautomaatilla (s.4), Lasku (s.5), Kuvat (s.6-7)

Terveellinen ruoka

Lautasmalli (s.1), Ruoka-aineita (s.2), Terveellinen ruoka (s.3), Kuva (s.4)

Turvallisuus

Hätätilanteet (s.1), Hätätilanteiden sanoja (s.2), Hätänumeroon soittaminen (s.3), Hätäpuhelun soittaminen (s.4), Käsitekartta hätätilanteista (s.5), Liikennesäännöt (s.6), Liikenteen turvalaitteet (s.7), Vaihtoehtokysymyksiä liikennesäännöistä (s.8), Keskusteluharjoitus liikennesäännöistä (s.9), Liikenteen sanastoa (s.10), Uutisotsikoita liikenteestä (s.11), Kuvat (s.12-24)

Yhteiskunta

Kansalaisen oikeudet (s.1-2), Kansalaisen velvollisuudet (s.3), Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet (s.4), Kysymyksiä oikeuksista (s.5), Oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä sanoja (s.6), Vaihtoehtokysymyksiä oikeuksista ja velvollisuuksista (s.7), Keskusteluharjoitus oikeuksista ja velvollisuuksista (s.8), Sanomalehdessä (s.9), Symbolit (s.10), Symbolit – opettajan mallivastaukset (s.11), Verotus (s.12), Asioiminen ja palvelut (s.13), Lapset Suomessa (s.14), Siviilisääty (s.15), Vaalit (s.16), Vaalien harjoittelu (s.17), Kuvat (s.18-31)

Hyödyllisiä linkkejä:

www.liikenneturva.fi

www.ytv.fi

www.tilastokeskus.fi

www.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta

www.hatakeskus.fi

http://virtuoosi.pkky.fi/vilma