Kurssivinkit
30 / 01 / 23

Tehokkaasti alkuun – hiljattain maahan tulleen S2-oppijan tukeminen, 10 op

Koulutusta opettajille

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten maahanmuuttajien opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, erityisopettaja, aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta.

Koulutus sopii hyvin eri aineiden opettajille. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Suomen ulkopuolella opiskelleilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1.

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on tarjota osallistujille lisätietoa ja työkaluja kieli- ja kulttuuritietoiseen työskentelyyn ja oppijan tilanteen huomioimiseen.

Koulutus perustuu mm. kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Koulutuksen sisältöjä ovat kieli- ja kulttuuritietoiset työtavat ja ohjaava työote, didaktiikka, opetusteknologia, kielitaidon arviointi, yhteiskunta- ja työelämätieto ja traumatisoituneen opiskelijan kohtaaminen.

Osallistujat pääsevät myös observoimaan kokeneiden opettajien työtä.

Opinnot ja aikataulu

Koulutus toteutetaan etäopetuksena. Koulutukseen kuuluu yhdeksän kontaktiopetustilaisuutta, jotka toteutetaan Zoom-sovelluksella sekä lisäksi verkkotyöskentelyä. Kontaktiopetuspäivät Zoomissa: to 23.3., pe 14.4., pe 5.5., to 25.5., to 24.8., pe 15.9., to 5.10., pe 27.10., pe 17.11. yhteensä 9 kertaa aina klo 16.30–19.00.

Kaikkiin aihekokonaisuuksiin liittyy tehtävä, ja lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa. Myös tehtävien tekemiseen kuluva aika on hyvä huomioida omassa ajankäyttösuunnitelmassa.

Koulutuksen suorittaminen edellyttää osallistumista kaikkiin tapaamisiin. Kaikki koulutukseen kuuluvat tehtävät on suoritettava 12.12.2023 mennessä todistuksen saamiseksi.

Hae koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on auki 2.4.2023 saakka.

Valintatuloksista ilmoitetaan hakuajan päätyttyä.

Kouluttajat

Kouluttajina toimii asiantuntijoita mm. Helsingin aikuisopistosta, Helsingin yliopistosta ja Traumaterapiakeskuksesta.

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse.

Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Irene Wichmann, irene.wichmann@outlook.com

S2-koordinaattori Nuppu Tuononen, 050 421 0894, nuppu.tuononen@helao.fi