Blogi
20 / 05 / 19

Haastattelussa Annina Tuhkunen

Haastattelussa tanssin opettaja Annina Tuhkunen

Kuka olet?

Olen tanssinopettaja (YAMK), tanssija ja pilatesohjaaja sekä kulttuurien tutkimuksen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen alalta valmistunut humanisti (FM). Olen työskennellyt Helsingin aikuisopistossa vuodesta 2010 opettaen muun muassa afrikkalaisia tansseja, salsaa ja muita lattaritansseja, nykytanssia sekä pilatesta ja kehonhuoltoa.

Toimin eri tanssi- ja liikepraktiikoiden välimaastoissa, loputtoman uteliaana ja innostuneena oppimaan uutta ja jakamaan omaa kokemustani eteenpäin. Vahvin osaamiseni liittyy länsiafrikkalaisiin, etenkin guinealaiseen perinteeseen pohjaaviin tansseihin, joiden parissa olen toiminut pitkään opettajana ja esiintyjänä. Perinteisten länsiafrikkalaisten tanssien lisäksi olen opiskellut myös laajemmin afrikkalaisperäisiä tansseja, kouluttautuen lukuisilla intensiivikursseilla ja ammattilaiskoulutuksissa eri puolilla Länsi-Afrikkaa, Eurooppaa ja Latinalaista Amerikkaa.

Olen valmistunut tanssinopettajaksi Turun taideakatemian Taiteen uudet kontekstit -maisteriohjelmasta ja pilatesohjaajaksi Suomen Terveysliikuntainstituutin PilatesHealth® -koulutuksesta. Somaattisia menetelmiä ja eri tanssi-improvisaatiotekniikoita olen opiskellut ISLO:n Tanssin ja somatiikan koulutuksessa.

Miten päädyit afrikkalaisten tanssien pariin?

Löysin länsiafrikkalaisten tanssien pariin onnellisten yhteensattumien kautta ollessani 17-vuotias katutanssien ja showtanssin harrastaja. Vuonna 1995 pääsin edustamaan tanssikouluani ryhmäshowtanssin suomenmestaruuskisoihin, jotka voitimme showtanssia ja afrotanssia yhdistävällä kisakoreografialla. Tuon kokemuksen myötä hurahdin täysin länsiafrikkalaisiin tansseihin ja aloin treenata niitä säännöllisesti. Lajin kokonaisvaltaisuus, fyysisyys, liikekielen rikkaus ja elävän rumpumusiikin energia veivät heti mukanaan ja vaikka jatkoin myös muiden tanssilajien opiskelua, afrikkalaisista tansseista tuli jo varhain tärkeä osa elämääni ja identiteettiäni.

Olen tanssin lisäksi kiinnostunut myös vieraista kielistä ja kulttuureista, joten hain lukion jälkeen opiskelemaan kulttuuriantropologiaa sekä muutama vuosi myöhemmin myös kulttuurienvälistä viestintää. Näin jälkikäteen ajateltuna kulttuurintutkimuksen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen opinnot antoivatkin erinomaisen pohjan nimenomaan afrikkalaisperäisten tanssien tutkimiselle ja opiskelulle.

Yliopistossa suoritin myös tanssipedagogiikan erikoistumisopinnot ja hakeuduin myöhemmin muihin tanssin alan ammatillisiin koulutuksiin Suomessa ja ulkomailla. Koska ammattilaistason koulutusta afrikkalaisista tansseista ei Suomessa ole, on ainoa mahdollisuus lisäkouluttautumiseen ollut matkustaminen Länsi-Afrikkaan tai muualle ulkomaille.

Kerro vielä opinnoistasi ja työstäsi tanssin parissa!

Tanssin opettaminen edellyttää oman osaamisen säännöllistä päivittämistä ja jatkuvaa opiskelua. Lukuisat Länsi-Afrikkaan ja muualla ulkomaille suuntautuneet opintomatkani ovatkin olleet tärkeitä tässä työssä toimimisen kannalta. Afrikka on tanssi- ja musiikkiperinteiden aarreaitta: jokaisella alueella ja eri etnisillä ryhmillä on omat rytminsä ja tanssinsa, ja kulttuurien kirjo on äärimmäisen monipuolinen. Mitä enemmän afrikkalaisiin tansseihin ja niihin liittyviin kulttuureihin syventyy, sitä enemmän löytyy opittavaa. Olen erikoistunut länsiafrikkalaisiin, mande-kulttuurialueen tansseihin, joita olen opiskellut muun muassa Guineassa, Burkina Fasossa, Senegalissa ja Beninissä.

Perinteisten tanssien ohella olen perehtynyt myös urbaaneihin afrotansseihin sekä afrikkalaisiin tansseihin pohjaavaan nykytanssiin kouluttautuen mm.  Länsi-Afrikan tunnetuissa tanssikeskuksissa École des Sables´ssa Senegalissa ja Centre de Développement Choréografique La Termitièressa Burkina Fasossa.

Länsiafrikkalaisissa tansseissa minua kiehtovat orgaaninen ja kokonaisvaltainen kehon käyttö, fyysisyys, ilmaisullisuus sekä liikkeen vahva yhteys musiikkiin ja rytmiikkaan. Pidän myös afrikkalaisperäisiin tanssikulttuureihin liittyvästä positiivisesta energiasta, sosiaalisuudesta, vuorovaikutteisuudesta ja yhteisöllisyydestä, joita pyrin vaalimaan ja välittämään myös omassa työssäni tanssinopettajana.

Tavoitteenani on luoda tanssitunneille rento ja avoin ilmapiiri, jossa jokainen tulee nähdyksi ja tuntee olonsa tervetulleeksi. Pidän myös erittäin tärkeänä kulttuuristen yhteyksien avaamista oppilaille – tanssinopettajan työni kautta toiminkin tavallaan kulttuuritulkkina eri maailmojen välissä. Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kulttuureihin kuuluvien tanssien lisäksi kiinnostukseni on tanssi-improvisaatiossa sekä somaattisissa menetelmissä, joihin katson myös pilatesharjoittelun kuuluvan. Kehotietoinen, somaattinen lähestymistapa onkin jollain lailla aina läsnä opetuksessani.

Annina Tuhkunen

tanssinopettaja, pilatesohjaaja, Helsingin aikuisopisto


Kuvat: Annina Tuhkunen