TRE menetelmä

TRE (Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises)

TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä. TRE-stressinpurkuliikkeiden avulla käynnistetään lihasten luonnollinen vapina tai tärinä, joka purkaa jännitteitä kehosta ja mielestä.

TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmässä käynnistetään lihasten vapinana tai tärinänä alkava luonnollinen ja nopeasti vaikuttava palautumismekanismi.

Syvien lihasjännitysten vapautuessa kehossa herää luontainen pyrkimys kokonaisvaltaiseen eheytymiseen, jolloin kehon aistimukset, tunteet ja ajattelu jäsentyvät uudelleen yksilön omaksi tavaksi kokea itsensä ja olemisensa. Näin harjoitus voi käynnistää laaja-alaisen prosessin, josta on apua myös nykyhetken stressinhallinnassa.

TRE:n harjoittamisen positiivisina vaikutuksina on kuvattu muun muassa:

  • Vähemmän huolia ja ahdistusta
  • Enemmän energiaa ja kestävyyttä
  • Vähemmän työstressiä
  • Parempi uni
  • Vähemmän ihmissuhdekonflikteja
  • Vähemmän lihas- ja selkäkipuja
  • Lisääntynyt notkeus
  • Parantunut impulssikontrolli ja tunteiden hallinta
  • Vähemmän traumaperäisen stressihäiriön oireita

TRE-prosessin eteneminen

TRE on vaikuttava menetelmä ja prosessin eteneminen on hyvin yksilöllistä. Joillakin prosessi voi nostaa pintaan hautautuneita mielikuvia, tunteita ja muistoja, joten negatiivisiakin tuntemuksia saattaa ilmetä. Tähän on hyvä varautua ja hyväksyä se osana prosessia, oman historian ja kokemuksen eheyttämistä. Prosessin edetessä ja kehon vapautuessa vanhoista jännityksistä, monet kokevat kokonaisvaltaisen rentouden ja rauhan lisääntyvän. Toisilla prosessi etenee ilman tunnekokemuksia tai tuottaa ainoastaan positiivisia kokemuksia alusta lähtien.

TRE:n kehittäjä on amerikkalainen tohtori David Berceli, kansainvälisesti tunnettu stressin- ja traumanhoidon asiantuntija. TRE-ohjaajakoulutuksesta Suomessa vastaavat Jyrki Rytilä ja Kirsi Törmi.

Helsingin aikuisopistossa järjestetään TRE kursseja. TRE on yksinkertainen ja helposti omaksuttava itsehoitomenetelmä.

TRE Helsinki – Meille on helppo tulla

Opiston tilat sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien varrella, kursseille on helppo tulla. Kurssit pidetään opistotalolla Runeberginkadulla tai Helsingin keskustassa Annankadulla.

Opintoneuvonnasta saat apua kurssivalinnoissa ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin löydetään yhdessä juuri sinulle sopiva kurssi!

Kurssi-info

Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.

Kurssien opetuskieli on yleensä suomi. Monilla kursseilla opettajat voivat opettaa myös englanniksi tai jollakin muulla kielellä. Voit kysyä opintoneuvonnasta, mitä kieltä kurssilla käytetään.

Muista huolehtia itse vakuutusturvastasi, sillä opisto ei ota opiskelijoille vakuutuksia.