Ohjeita ja harjoituksia suomen kielen YKIin

Tällä sivulla voit tutustua erityisesti keskitason (B1–B2) YKI-testiin ja testitehtäviin. Voit myös etsiä harjoituksia linkkien avulla ja lukea, mitä monet ovat kysyneet testistä. Tämä sivu koottiin OPH:n rahoittamassa YKIIN-hankkeessa (2015–2016).

Harjoittele verkossa

Helsingin aikuisopiston tuottaman kielitestin Menossa YKIin tarkoituksena on selvittää, miten hyvin osaat suomen kielen sanastoa ja kielioppia, jotta selviytyisit YKI-testistä. YKI-testissä kielioppi ja sanasto ovat välineitä, joiden avulla voit kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteissa ja ymmärtää paremmin erilaisia tekstejä ja puhetta. Oikeassa YKI-testissä testataan käytännön taitoja.

Katso ja kuuntele

YleAreenan YKI-keskustelussa Helsingin aikuisopiston opiskelija Shadi Hatem esittää opiston opiskelijoiden ja selkouutisten kuuntelijoiden laatimia kysymyksiä Yleisten kielitutkintojen toimikunnan puheenjohtajalle Mirja Tarnaselle.

Kymmenen kysymystä YKIstä

1. Milloin todistus YKI:stä riittää kansalaisuuden saamiseen?

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, voit osoittaa riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon, kun suoritat yleisen kielitutkinnon suullisen ja kirjallisen osan vähintään taitotasolla kolme. Tarkista hyvissä ajoin, milloin tutkinto järjestetään, ja muista ilmoittautua tutkintoon ajoissa. Huomaathan, että pääkaupunkiseudulla tutkintopaikat täyttyvät erittäin nopeasti. Tarvittaessa voit ilmoittautua myös kotipaikkakuntasi ulkopuolella järjestettävään tutkintoon. Kansalaisuuden saamiseen riittää, että olet suorittanut jonkin alla kuvatuista osakokeiden yhdistelmistä vähintään taitotasolla kolme.

  • Puhuminen + kirjoittaminen tai
  • Puheen ymmärtäminen + kirjoittaminen tai
  • Tekstin ymmärtäminen + puhuminen.

Jos sinulla on taitotaso kolme ( 3 ) kahdessa osakokeessa, mutta osakokeet ovat jotkut muut kuin yllä mainitut yhdistelmät, todistuksesi ei kelpaa vaaditun kielitaidon osoittamiseen.

Tarvittaessa voit osoittaa hyväksyttävät yhdistelmät myös useammalla tutkintotodistuksella. Huomaathan kuitenkin, että sinun on suoritettava koko tutkinto ja osallistuttava kaikkiin osakokeisiin, koska muuten et saa tutkintotodistusta. Tutkinto on suoritettava kokonaan saman päivän aikana.

HUOM! Yleisen kielitutkinnon rakenne muuttui vuonna 2012. Jos olet suorittanut tutkinnon vuosina 2002–2011, kielitaitosi tasoa on arvioitu todistuksessa myös yleisesti. Kansalaisuuden saamiseen riittää silloin yleistaso kolme ( 3 ). Ennen vuotta 2002 suoritetuissa tutkinnoissa yleistason täytyy olla vähintään neljä ( 4 ). Lue tutkintojen arvioinnista lisää täältä.

2. Täytyykö YKI-testissä tietää asioita ja faktoja Suomesta?

YKI-testissä ei kysytä Suomen asioita. Sinun ei tarvitse tietää Suomesta faktoja, mutta testissä täytyy osata kirjoittaa, puhua ja ymmärtää suomen kieltä.

3. Kuinka monta virhettä voi tehdä YKI-testissä?

Testissä ei katsota sinun virheitä, vaan kielitaitoa. Tärkeää on, mitä sinä osaat. Virhe voi olla ongelma silloin, jos se häiritsee ymmärtämistä.

4. Onko kielioppi hyvin tärkeä asia YKI-testissä?

Kielioppi varmasti auttaa sinua kommunikoimaan ja ymmärtämään tarkemmin, mutta yhtä tärkeää on osata ja ymmärtää sanastoa ja fraaseja eri teemoista. Tärkeämpää on kyky puhua ja kirjoittaa sekä ymmärtää eri teemoja.

5. Mitä jos en ymmärrä kysymystä tai tehtävää?

Vaikka et ymmärrä tehtävää, on parempi yrittää, vastata, kirjoittaa tai puhua jotakin, koska väärästä vastauksesta et saa miinuspisteitä.

6. Voinko tulla YKI-testiin monta kertaa?

YKI-testin voi tehdä uudestaan ja parantaa arvosanoja. On kuitenkin hyvä valmistautua testiin, eikä tulla yrittämään, jos varmasti tietää, että ei osaa suomea vielä ollenkaan.

7. Kuinka monta sanaa täytyy olla vastauksessa?

YKI-testissä ei katsota sanoja, vaan ideoita ja asioita. Jos ymmärrät tehtävän ja vastauksesi sopii tehtävään, se riittää. Joskus on kuitenkin parempi puhua ja kirjoittaa liian paljon kuin liian vähän esim. kertomistehtävä ja mielipidekirjoitus. Toisaalta on tärkeää seurata kelloa, koska aikaa ei ole paljon.

8. Mitä jos mielipiteeni ja ajatukseni ovat mielestäni tyhmiä?

YKI-testissä ei arvioida sinun ajatuksia ja mielipiteitä, vaan sinun kielitaitoasi. Tyhmäkin teksti on yhtä hyvä kuin viisas, jos se on ymmärrettävää suomea.

9. Mitä jos ei ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin?

YKI-testi voi onnistua silti, tärkeintä on yrittää vastata mahdollisimman moniin kysymyksiin. Puhumisen testissä, esim. kertomistehtävässä, sinun ei edes tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Toisaalta kirjoittamisen tehtävässä, esim. sähköposti, vastaa kaikkiin kysymyksiin.

10. Miten kannattaa valmistautua testiin?

Kannattaa lukea lehtiä, kuunnella, puhua ja kirjoittaa aina kun on mahdollista. Tärkeää olisi osata myös asioita, joita ei ole oppikirjoissa ja kursseilla. Tarvitset uusia sanoja ja kielioppiakin. Yki-testin sisältöä voi oppia myös kursseilla.

Jos haluat hakea Suomen kansalaisuutta, voit osoittaa riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon, kun suoritat yleisen kielitutkinnon suullisen ja kirjallisen osan vähintään taitotasolla kolme. Tarkista hyvissä ajoin, milloin tutkinto järjestetään, ja muista ilmoittautua tutkintoon ajoissa. Huomaathan, että pääkaupunkiseudulla tutkintopaikat täyttyvät erittäin nopeasti. Tarvittaessa voit ilmoittautua myös kotipaikkakuntasi ulkopuolella järjestettävään tutkintoon. Kansalaisuuden saamiseen riittää, että olet suorittanut jonkin alla kuvatuista osakokeiden yhdistelmistä vähintään taitotasolla kolme.

Puhuminen + kirjoittaminen tai
Puheen ymmärtäminen + kirjoittaminen tai
Tekstin ymmärtäminen + puhuminen.

Jos sinulla on taitotaso kolme ( 3 ) kahdessa osakokeessa, mutta osakokeet ovat jotkut muut kuin yllä mainitut yhdistelmät, todistuksesi ei kelpaa vaaditun kielitaidon osoittamiseen.
Kansalaisuuden saamiseen riittää, että olet suorittanut jonkin kuvassa kuvatuista osakokeiden yhdistelmistä vähintään taitotasolla kolme.