Uutiset
12 / 10 / 20

Kohti kestävää opistoa

Kohti kestävää opistoa

Helsingin aikuisopisto on ottanut askeleen kohti kestävän kehityksen toimintatapaa. Tavoitteena on ensi vaiheessa tunnistaa muutosta vaativia toimintamalleja ja tämän jälkeen luoda suunnitelma siitä, kuinka kestävän kehityksen toimintatapa saadaan integroitua opiston jokapäiväiseen toimintaan.

Ekososiaalinen sivistys ja uudistava oppiminen -hanke

Opiston palvelu- ja hallintovastaava Venla Rainio ja peruskoulun koulusihteeri Katri Seppälä osallistuivat Ekososiaalinen sivistys ja uudistava oppiminen -hankkeeseen, jonka järjestävät Vapaa Sivistystyö ry, Bildningsalliansen, OKKA-säätiö ja Suomen Kansanopistoyhdistys ry. OPH:n rahoittama hanke nosti keskiöön ekososiaalisen sivistyksen ja uudistavan oppimisen käsitteet sekä esitteli strategisia ja pedagogisia työkaluja, joiden avulla oppilaitosten toimintakulttuuria ja johtamista voidaan kehittää vastaamaan 2020-luvun sivistystarpeita. Yhtenä viitekehyksenä oli  YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, jonka tavoitteita käsiteltiin lähiopetuspäivissä Tampereella 2019. Koulutukseen osallistuneet oppilaitokset toteuttivat projektityöt, joita esiteltiin hankkeen osallistujille 1.10. ja 23.11.2020 pidetyissä webinaareissa.

Opiston projektityö

Helsingin aikuisopiston projektityön otsikkona oli Kohti kestävää opistoa – Muutosta vaativien toimintamallien tunnistaminen ja ehdotus toimintasuunnitelmaksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Projekti sidottiin yhteen kesällä 2020 tapahtuneen opiston muuton kanssa. Kansalaisopisto ja peruskoulu muuttivat kesän aikana Töölöntullinkadun 1960-luvun toimistorakennuksesta Runeberginkatu 22-24:ssa sijaitsevaan, 1920-luvulla rakennettuun ja 2019-2020 aikana peruskorjattuun koulurakennukseen. Muuton yhteydessä halusimme kiinnittää huomiota ekologiaan ja luoda suunnitelman mahdollisemman kestävälle opistotoiminnalle uusissa toimitiloissa. Projektin yhteydessä opistoon perustettiin kestävän kehityksen työryhmä, joka on kokoontunut vuoden 2020 syksystä lähtien.

Vuoden 2020 muuton yhteydessä ja sen jälkeen opistossa on tehty mm. seuraavia kestävän kehityksen toimenpiteitä:

 • OKKA-säätiön sertifikaatin hakuprosessille on luotu aikataulu ja ensimmäinen itsearviointi on tehty syksyllä 2020
 • Opistolle on laadittu ehdotus vastuullisuusohjelman viestintään
 • Opiston käytössä oleva energialähde on vihreää sähköä
 • Opiston siivouksesta vastaavaksi yritykseksi on valittu MTB-Siivouspalvelu, joka on sitoutunut kestävään ympäristöpolitiikkaan
 • Jätteenkierrätystä on tehostettu henkilökunnan ja opiskelijoiden tiloissa
 • Muovinkeräykselle ja kartongille on hankittu keräysastiat
 • Muuton yhteydessä ylimääräisiksi jääneet huonekalut on lahjoitettu niitä tarvitseville
 • Opistolla on tehty päätös siitä, että kaikkiin uusiin hankintoihin lisätään kestävä kehitys yhdeksi valintakriteeriksi, esim. Pelican Rouge -kahviautomaatit ja matot sekä kuvataide- ja labratakit Lindströmiltä.
 • HSL:n joukkoliikenteen reaaliaikaiset aikataulut näkyvät ala-aulan inforuudulla
 • Henkilökuntaa on kannustettu polkupyöräilyyn tarjoamalla lukittu ja katettu tila pyörien säilytykseen
 • Opiston pihan hyötykäyttöön ottamisesta on aloitettu alustava suunnittelu

Kuva: Noah Buscher, Unsplash