Kurssivinkit
15 / 01 / 24

Joogaopettajakoulutuksesta laaja-alainen ymmärrys ja monenlaisia työkaluja

Helsingin aikuisopisto ja Samatva järjestävät yhteistyössä joogaopettajakoulutuksen. Monipuolisen koulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle opettajalle laaja-alainen ymmärrys joogasta ja monenlaisia työkaluja joogan ohjaamiseen.

Koulutuksessa keskitytään asana- ja hengitysharjoitusten analyysiin, jota voit soveltaa mihin tahansa joogan suuntaukseen, jossa tehdään asanoita ja hengitysharjoituksia.

Aika

Kevätlukukausi: 9.2. – 16.6.2024
Syyslukukausi: 1.8. – 1.12.2024

pe klo 16.30 – 20.15, la klo 09.00 – 17.00, su klo 09.00 – 15.15

Tavoite

Opettajia valmennetaan soveltamaan opetustaan oppilaiden tarpeisiin ja ohjaamaan hyvin erityyppisiä tunteja, joiden yhteinen nimittäjä on oppilaiden turvallisuuden ja kestävän kehityksen painottaminen.

Koulutuksessa opit rakentamaan ja ohjaamaan joogaohjelmia, joiden erityinen piirre liittyy harjoituksen hallittuun hidastamiseen. Yhteen harjoitukseen käytetään suhteellisen paljon aikaa, jolloin vaikutukset menevät syvemmälle. Tämä lähestymistapa ei tee harjoituksesta helpompaa eikä kevyempää, mutta kylläkin turvallista ja rauhoittavaa.

Opit ohjaamaan käyttäen hyväksi erilaisia avustustekniikoita, jotka auttavat oppilasta syventämään omaa työskentelyä asanassa. Toiminnallisen anatomian ja fysiologian opiskelun kautta ymmärrys erilaisista kehollisista rakenteista ja haasteista lisääntyy ja ohjaaminen erilaisissa tilanteissa selkeytyy. Opettamisen pedagogiikkaan perehtyminen auttaa opettamaan joogaa erilaisten oppimismenetelmien kautta.

Koulutuksessa syvennyt omaan harjoitukseen ja henkilökohtaisen joogapolun laajentamiseen. Koulutuksessa opit kaksi eri asanakokonaisuutta ja harjoitusta.

Harjoitusten avulla seuraat omaa etenemistäsi koulutuksen aikana. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä, ryhmä- ja paritöitä sekä vuorovaikutteista oppimista opettajien kanssa.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii joogaa säännöllisesti harrastaville, joogaa jo opettaville sekä joogan opettamisesta kiinnostuneille. Opiskelijoiden oman taustan ei tarvitse olla sidottu mihinkään tiettyyn joogasuuntaukseen.

Olet utelias, ennakkoluuloton ja innokas oppimaan uutta sekä syventämään jo aiemmin opittua. Olet valmis ottamaan harjoitukset käyttöön arjessasi myös koulutuksen ulkopuolella.

Sisältö

Koulutus sisältää 10 lähiopetusjaksoa, monipuolisia kotitehtäviä, opetusharjoittelua sekä kattavat materiaalit eri teemoista. Koulutuksen sisältö vastaa Yoga Alliancen 200h RYT sertifikaatin vaatimuksia. 200 h koulutus sisältää 75 tuntia käytännön harjoituksia; asana-, hengitys-, meditaatio-, sekä rentoutumisharjoituksia, 30 tuntia anatomiaa ja fysiologiaa sekä biomekaniikkaa, joiden painopiste on toiminnallisuudessa, 30 tuntia joogan historiaa, filosofiaa sekä joogan eettisiä ohjeita, 50 tuntia ammatillisia perusteita joogan opettamiseen kuten pedagogiikkaa, ammatillisen kehityksen ymmärtämistä sekä opetusharjoittelua käytännön tilanteissa ja harjoituksissa. Lisäksi koulutuksessa on 15 h vapaasti valittavia opintoja, jotka sisältyvät edellä mainittuihin kokonaisuuksiin. 

Koulutukseen sisältyvät aiheet:

 • Jooga kokonaisvaltaisena menetelmänä terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä
 • Turvallinen ja tietoinen asanaharjoitus 
 • Oman harjoituksen syventäminen kokemuksellisesti ja käytännön harjoituksissa
 • Hengitys ja meditaatio osana omaa harjoitusta sekä opetusta
 • Joogan filosofia teoriasta käytäntöön
 • Anatomia ja fysiologia toiminnallisesta näkökulmasta
 • Joogan opettaminen ryhmälle
 • Joogatuntien suunnittelu
 • Erityistilanteet, vammat ja sairaudet opetuksessa sekä odotusajanjooga
 • Joogaopettajuus ammattina, markkinointi ja yritystoiminta
 • Erilaiset pedagogiset menetelmät joogan opettamisessa

Jokaisessa lähijaksossa on oma teema, jonka ympärille asanaharjoitus ja muu opetus rakentuu:

 •  Asanat osa 1 ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjien työskentely asanaharjoituksessa. Joogan harrastajasta kohti opettajuutta.
 • Reisien ja lonkan alueen työskentely asanaharjoituksessa. Oman joogapolun reflektoiminen ja sen syventäminen säännöllisen harjoituksen kautta.
 • Lantion alueen työskentely asanaharjoituksessa. Joogan ohjaamisen ja avustamisen perusteet. Apuvälineiden käyttö.
 • Keskivartalon tuki ja vakaus, uddyana-bandha sekä pallean ja lantionpohjan toiminta. Harjoituksen varioiminen ja asanoiden erilaiset vaikutukset.
 • Hartiarengas asanaharjoituksessa. Kehotyypit auyrvedan mukaan. Tuntisuunnitelma ja sen ohjaus.
 • Asanat osa 2  ja niiden arkkitehtuuri. Jalkapohjan toiminnan yhteys nilkkaan sekä koko alaraajan kineettiseen ketjuun. Mantrat ja ääni osana harjoitusta.
 • Polven toiminta. Istuma-asennot asanaharjoituksessa. Opetuksen suunnittelu eri tilanteisiin, suunnitelman toteuttaminen ja analyysi. 
 • Lantion merkitys asanoiden linjaamisessa. Turvallisen tilan luominen opetustilanteisiin. 
 • Rinta- ja kaularangan toiminta asanaharjoituksessa. Opetusharjoittelu, yksilöllinen ohjaaminen. Variaatiot odotusajalle. Tuolin käyttö harjoituksessa.
 • Kertaus edellisistä. Joogan soveltaminen erityisryhmille. Virtaava harjoitus. Opetusharjoittelu.

Opetuksen tavoitteet

Samatvan joogaopettajakoulutus syventää joogista polkua kokonaisvaltaisesti. Monipuolisen joogaopettajakoulutuksen tavoitteena on antaa tulevalle ohjaajalle laaja-alainen ymmärrys joogasta ja monenlaisia työkaluja joogan ohjaamiseen. 

Tavoitteet:

 • osaa analysoida yksityiskohtaisesti eri joogasuuntauksiin
 • soveltuvia asana- ja hengitysharjoituksia 
 • osaa rakentaa erityyppisiä joogaohjelmia, joiden erityispiirteenä harjoituksen hallittu hidastaminen 
 • osaa ohjata hermostoa rauhoittavia, turvallisuutta lisääviä harjoituksia 
 • osaa hallita oppilaan ohjauksen avustustekniikoita asanan syventämiseksi ymmärtää kehollisia rakenteita ja haasteita anatomiaan ja fysiologiaan perehtymällä 
 • osaa ohjata oppilasta erilaisissa tilanteissa 
 • osaa opettaa joogaa erilaisten pedagogisten oppimismenetelmien avulla

Arviointi

Arviointi perustuu opintojakson osaamisvaatimusten saavuttamiseen. Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää riittävää tietoperustaa ja sen soveltamista. Koulutus arvioidaan hyväksytty – / hylätty -asteikolla. 

Opiskelijan osaamisen arvioinnin kriteerit: 

 • osaa kuvailla ja verrata toisiinsa eri joogasuuntauksiin soveltuvia asana- ja hengitysharjoituksia 
 • osaa luoda mielekkäitä joogaohjelmia, jotka edustavat eri joogatyyppejä 
 • osaa toimia joogaharjoitusten ohjaajana
 • hallitsee myös riittävät turvallisuusnäkökohdat 
 • hallitsee ja soveltaa erilaisia oppilaan ohjauksen avustustekniikoita

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Anneli Rautiainen, Janne Kontala, Emma Slow ja Iitu Leinonen. Tutustu kouluttajiin tarkemmin.

Hakeminen

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen samatvajooga@gmail.com. Liitä hakemukseen lyhyt kuvaus omasta joogataustastasi. Kun sinut on hyväksytty kurssille, voit ilmoittautua varausjärjestelmän kautta.

Koulutuksen hinta ja maksaminen

Hintaan sisältyy opetus, oppimateriaali sekä oppimistehtävien tutorointi ja tarkistus.

Koulutuksen voit maksaa kahdessa erässä: 1250 € ennen koulutuksen alkamista viimeistään 2.2. ja 1250 € ennen elokuun jakson alkamista. Jos haluat maksaa useammassa erässä, ota yhteyttä opiston toimistoon osoitteessa toimisto@helao.fi.

Jos suunnitelmissasi on opintovapaa, aikuiskoulutustuki on yksi mahdollisuus rahoittaa opiskelua. Lue tarkemmin Työllisyysrahaston sivuilta.

Todistus

Koulutukseen osallistumisesta voit saada RYT 200H -todistuksen. Voit aloittaa RYT 500H -opinnot tästä kokonaisuudesta. Koulutuksen voit myös yhdistää jo aiemmin käytyyn RYT 200H -koulutukseen. Tämän koulutuksen jälkeen voit jatkaa opintoja myöhemmin uudella 200H-kokonaisuudella. Kahden RYT 200H -koulutuksen jälkeen voit käydä syventävän 100H-kokonaisuuden, jolloin voit suorittaa opintoja RYT 500H:hon asti. Huom! Vain saman järjestäjän tai opettajien RYT-koulutuksia voi yhdistää keskenään RYT 500H:hon asti.

Koulutukseen osallistuvat voivat saada RYT 200H -todistuksen suoritettuaan koulutuksen sisältämät kotitehtävät hyväksytysti, osallistumalla lähiopetuksiin sekä suorittamalla erillisen loppukokeen hyväksytysti. Erillinen loppukoe on vapaaehtoinen ja sen suorittaminen maksaa 160 euroa.

Kirjallisuus

Saat opiskeluun tarvittavan materiaalin koulutuksen aikana. Lisäkirjallisuutena suosittelemme:

 • Janne Kontala: Joogan sydän; Yoga-sutra. Hiljaisen mielen tie.
 • Sonja Lumme ja Anneli Rautiainen: Lempeän joogan voima

Palautteita aiemmista joogaopettajakoulutuksista

 • ”Oppi ja viisaus ovat läsnä myös kaikkien rivien välissä, jokaisessa kohtaamisessa ja hiljaisuudessa, koska koulutuksen opettajat elävät ja hengittävät joogaa syvästi ja aidosti. Ei suu viivana, vaan huumorin ja lämmön saattelemana.”
 • ”En voi kyllin kiittää viisaita ja taitavia opettajiani – sain ohjaajakoulutuksesta niin paljon purtavaa, että huomaan vielä näin neljän vuoden jälkeenkin palaavani säännöllisesti sekä mielessäni että ihan käytännössä koulutuksenaikaisiin muistiinpanoihini, opetusmatskuihin ja -tilanteisiin. Kun oma näkökulma muuttuu tai oivallus syntyy, teksteistä löytyy aina uusia kerroksia.”
 • ”Voiko olla suotuisampaa ympäristöä kehittyä ja kasvaa?”

Opetuspaikka

Helsingin aikuisopisto, liikuntatila 507, Runeberginkatu 22-24, 00100 Helsinki

Opetuskieli: Suomi

Kuvassa: opettaja Emma Slow ja opiskelijoita