Blogi
01 / 03 / 16

Haastattelussa Niina Kerppola

Haastattelussa Niina Kerppola

Kuka olet?

Olen Niina Kerppola, englannin opettaja ja kielten koulutuspäällikkö Helsingin aikuisopistossa.

Kuinka päädyit koulutuspäälliköksi Helsingin aikuisopistoon? 

Koulussa lempiaineeni oli englanti ja opin sitä paljon lisää kuuntelemani musiikin ja lukemieni musiikkiaiheisten lehtien avulla sekä puhumalla englantia aina tilaisuuden tullen. Lontoossa vietetyn au pair -vuoden jälkeen päädyin opiskelemaan englantilaista filologiaa Helsingin yliopistoon, jossa tein opettajan pedagogiset opinnot ihan vain ”varmuuden vuoksi”. Aloin kuitenkin jo opiskeluaikanani opettaa englantia aikuisille ja toimin myös sijaisena kaikilla luokka-asteilla. Valmistumiseni aikoihin sain paikan Helsingin aikuisopistossa vieraiden kielten koulutussuunnittelijana ja englannin opettajana.

Mitä työhösi kuuluu ja mikä siinä on mukavinta? 

Omien englannin opetustuntieni suunnittelun ja pidon lisäksi työhöni kuuluu opiston vieraiden kielten opintoneuvonta, kurssien suunnittelu ja osittainen hallinnointi, opetusmateriaalien hankinta ja koordinointi, tuntiopettajien lähiesimiehenä toimiminen, kokoukset ja koulutukset. Työni on mukavan vaihtelevaa, mutta siinä on erityisesti kaksi asiaa, jotka ovat kaikkein palkitsevimpia: saan työskennellä englannin kielen parissa sekä motivoituneet ja aina niin mukavat aikuisopiskelijat ja -opettajat!

Mitä kieliä opistossa on tarjolla?

Tarjonta on erittäin monipuolista, meillä voi opiskella 18 kieltä ja valittavana on eri taitotasoilla erilaisia kurssityyppejä esimerkiksi yleiskursseista matkailuaiheisiin, keskustelukursseista työelämän tarpeisiin sekä tutkintoihin tähtääviin kursseihin englannissa ja ruotsissa. Joillakin kursseilla voi opiskella myös osittain tai kokonaan etänä, joustavasti verkossa. Kielten kursseilla kannustetaan heti alkeistasolta lähtien käyttämään kieltä rohkeasti myös suullisesti simuloimalla käytännön puhetilanteita, joten jo yhdeltä alkeiskurssilta opiskelija saa mukaansa esimerkiksi matkalle arvokasta osaamista!

Mistä tietää, mikä on itselle sopiva kurssi?

Opintoneuvonnasta saa apua sopivan taitotason ja kurssityypin löytymiseen. Vieraiden kielten kurssimme ovat avoimia kaikille aikuisille ikään tai sukupuoleen katsomatta ilman ennakkotestejä. Vieraiden kielten kursseilla painotus on käyttökielessä eli opiskelusta hyötyvät kaikki, jotka tarvitsevat vieraita kieliä esimerkiksi töissä, opinnoissa, matkustaessa, ystävien ja sukulaisten kanssa etenkin suullisissa kommunikaatiotilanteissa, kieliopillista pohjaa ja kulttuuria kuitenkaan unohtamatta. Monipuoliset opiskelumenetelmät, modernin opetusteknologian tuki opetuksen havainnollistajana sekä kannustavat ja motivoivat opettajat innostavat käyttämään kieltä rohkeasti!

Minkälaisia ilmiöitä olet havainnut kieltenopiskelussa urasi aikana?

Vanhemman ikäpolven vieraiden kielten opiskelijat saattavat olla aluksi aika kielioppiorientoituneita ja vastaavasti arastella enemmän puhumista ja kuuntelukin voi tuottaa hankaluuksia. Nämä asiat johtuvat luonnollisesti siitä syystä, että heidän kouluaikanaan ei paljoa muuta harjoiteltu kielten tunneilla paitsi kielioppia ja kääntämistä. Pienestäkin artikkelivirheestä seurasi heti kymmenen pisteen pitkä miinus. Onneksi oppimiskäsitykset ovat muuttuneet ja pedagogiset menetelmät ovat vuosien saatossa kehittyneet aidosti kommunikatiivisiksi ja tehneet samalla vieraiden kielten opiskelusta mukavan ja oikeasti palkitsevan kokemuksen! Nuoremmilla taas voi juuri suullinen kielitaito ja kuunteleminen olla paremmin hallussa esimerkiksi matkustamisen, internetin ja pelaamisen myötä, mutta sitten kielioppi ei olekaan ihan niin hyvin hallussa kuin vanhemmilla opiskelijoilla.

Kielten kursseilla kannustetaan heti alkeistasolta lähtien käyttämään kieltä rohkeasti myös suullisesti simuloimalla käytännön puhetilanteita, joten jo yhdeltä alkeiskurssilta opiskelija saa mukaansa esimerkiksi matkalle arvokasta osaamista.

Minkälaisia haasteita aikuisopiskelussa voi ilmetä? 

Yleisin haaste lienee ajan puute, joka voi rajoittaa kursseille osallistumista ja panostusta. Ajan kuluminen myös valitettavasti ruostuttaa kielitaitoa, mutta siihen auttaa vaikka pieni viikoittainen harjoittelu puhuen, kuunnellen, lukien ja/tai kirjoittaen jotakin opiskelijaa itseään kiinnostavaa ja motivoivaa. Toki iän myötä oppiminen voi hidastua, mutta silloin kannattaa olla itselleen armollinen ja ottaa vain sopiva määrä asiaa opittavaksi. Kaikkeahan ei onneksi todellakaan tarvitse osata pärjätäkseen vieraalla kielellä!

Kielitaidon ylläpito vaatii suhteellisen säännöllistä kielen kanssa toimimista puhuen, kuunnellen, lukien sekä kirjoittaen ja kielikurssille osallistuminen on myös oiva tapa motivoida itseään tähän. Vieraiden kielten aikuisopiskelu antaa sisältöä ja iloa elämään, yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Vertaansa vailla on myös kielellisen itsetunnon kohotus, kun opiskelija huomaa pärjäävänsä kohdekielellä erilaisissa viestintätilanteissa niin luokassa kuin todellisissa tilanteissa kohdemaassa tai kohdekielen puhujan kanssa!

Niina Kerppola

kielten koulutuspäällikkö ja englannin opettaja, Helsingin aikuisopisto


Kuva: Jemma Pollari, Unsplash