Uutiset
12 / 04 / 24

Blogikirjoitus: Mentorointia keväisessä Budapestissä

Kirjoittaja: Katri Seppälä, Helsingin aikuisopiston peruskoulun opintokoordinaattori

Budapestissä Unkarissa järjestettiin maaliskuussa 2024 Europass Teacher Academyn kuusipäiväinen Coaching and Mentoring to Support Teachers -kurssi. Osallistujia oli lisäkseni Ruotsista, Norjasta, Latviasta, Puolasta, Espanjasta ja Portugalista. Mukana oli pääasiassa opettajia, mutta oli meitä kolme hallinnon edustajaakin joukossa. Kurssin aiheena oli mentorointi opetusalalla, ja sitä käsiteltiin erilaisista näkökulmista osallistavalla ja keskustelevalla otteella. Tästä kaikesta saimme nauttia keväisessä ja kukkivassa Budapestissä.

Kuvakollaasi viidestä valokuvasta: kurssimateriaaleja pöydällä, kuva kirjoittajasta esittelemässä opistoa, kuva kirjoittajasta kurssin keskusteluharjoituksesta, kuva vihreästä sillasta Budapestissä, kuva kukkuvista kirsikkapuista

Mentoroinnin taitoja

Kurssin ote aiheeseen oli hyvin keskusteleva ja tavoitteena oli enemmänkin herättää osallistujia ajattelemaan ja reflektoimaan omaan työhönsä ja työyhteisöönsä kuin pitää pitkiä luentoja aiheesta. Lähdimme liikkeelle itsetietoisuudesta ja etenimme aktiivisen kuuntelun taitojen kautta havainnointitaitojen harjoittamiseen. Tärkeä muistutus oli mentorointiin liittyvän opetuksen havainnoinnin etiketti. Opetuksen tarkkailun ja havainnoinnin tarkoitus, tavoitteet ja tapa on hyvä sopia ensin. Myös mentoroinnin koko prosessi olisi tärkeää huomioida, ja havaintoja olisi tärkeä purkaa rakentavasti yhdessä eikä jättää asioita ilmaan. Koska meissä osallistujissa ei ollut kovin uusia tulokkaita alalla vaan kaikilla oli jo useiden vuosien kokemus koulumaailmasta, keskityttiin kurssilla mentorin näkökulmaan. Sekä mentorina että mentoroitavana oleminen vaatii itsetietoisuutta ja reflektointikykyä, jotta mentorointi olisi hedelmällistä molemmille osapuolille. Vaikka monet asioista olivatkin entuudestaan tuttuja, toi kurssi kuitenkin niihin uudenlaisia näkökulmia. Oli virkistävää tarkastella tuttuja aiheita jäsennellyn kurssikokonaisuuden muodossa.  

Yhteyksien rakentamista

Osa kurssin ja Erasmus-liikkuvuuden antia oli itse kurssiaiheen ohella tutustuminen muihin osallistujiin ja heidän oppilaitoksiinsa. Kurssiohjelman lomaan oli varattu aikaa kunkin oppilaitoksen ja kotipaikkakunnan lyhyeen esittelyyn. Esittelin tietenkin myös Helsingin aikuisopistoa ja aikuisten perusopetusta. Aihe herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Kaikki muut osallistujat olivat lasten tai nuorten opettajia, ja aikuiskoulutus oli monelle melko vieras aihe. Eräs osallistujista tiivisti kuitenkin hyvin ”In the end teaching is teaching”, sillä löysimme lopulta toistemme kokemuksista enemmän yhteistä kuin eroja. Vaikka keskustelimme myös maiden ja koulujen välisistä eroista, kaikkein hedelmällisimmiltä tuntuvat keskustelut koskivat juuri yhteneväisyyksiämme. Toki ratkaisuja erilaisiin haasteisiin oli monenlaisia, ja näitäkin oli mielenkiintoista vertailla.

Kurssin ohessa järjestettiin kaksi opastettua retkeä. Ensimmäinen järjestettiin heti kurssin aloituksen jälkeen kurssin ensimmäisenä päivänä. Kävelimme ympäri Budan linnan ympäristöä ja kilometrejä kertyi lähemmäs kahdeksan. Yhteinen kävely antoi sopivasti aikaa ja sopivan epämuodollisen ympäristön jutella ja tutustua toisiimme. Tämän jälkeen oli helpompi keskustella seuraavina kurssipäivinä ammatillisesta kehityksestämme ja jakaa erilaisia kokemuksiamme. Toinen retki järjestettiin keskellä viikkoa Budapestin läheiseen Unescon maailmanperintökohteeseen Szentendren kylään. Kurssipäivän aikana aloitettuja keskusteluja oli luontevaa jatkaa junamatkalla kohti Szentendreä. Vaikka kaikki muut osallistujat olivat lasten tai nuorten opettajia, tuli juuri näiden epämuodollisempien keskusteluiden kautta ilmi, että osalta löytyi sittenkin myös aikuiskoulusta heidän oppilaitoksistaan. Aikuisopisto sai matkatulijaisina unkarilaisen suklaan ja marsipaanin lisäksi myös mahdollisia tulevia yhteistyötahoja. Retket todella siis ansaitsivat paikkansa kurssiohjelmassa!

Innostusta tulevaan

Kurssin ryhmässä yhdistyivät eri osat Eurooppaa aivan etelästä pohjoiseen. Eri äidinkieliä oli ryhmässä kymmenen, ja vaikka osallistujien kielitaito vaihteli hieman, kaikki tulivat lopulta ymmärretyksi. Toistemme kannustaminen ja innostus levisivät nopeasti koko ryhmään. Kurssin tavoite ajatusten herättelijänä toteutui hyvin, sillä kannustavassa ilmapiirissä oli helppo keskustella ja innostus taas viritti uusia ideoita oman työn kehittämiseen. Kurssi oli kaiken kaikkiaan hieno esimerkki eurooppalaisesta yhteistyöstä ja liikkuvuudesta.

Teacher Academyn kurssitarjontaan voi tutustua täällä:  Teacher Training Courses > Europass Teacher Academy

Helsingin aikuisopiston peruskoulun liikkuvuushankkeen matkoja eripuolille Eurooppaa on tiedossa lisää kevään ja kesän 2024 aikana. Voit seurata matkapäivityksiä hankkeen Instagram-tilillä: Peruskoulu Eurooppaan! (@helaopeko) • Instagram-kuvat ja -videot