Työvoimakoulutus


Työvoimakoulutus Helsingin aikuisopistossa

Helsingin aikuisopisto on järjestänyt työvoimakoulutusta vuodesta 1993 yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja pääkaupunkiseudun työvoima- ja elinkeinotoimistojen kanssa. Luonteeltaan koulutus on ollut työhön ohjaavaa. Koulutuksen pituus on vaihdellut viikosta 270 päivän mittaiseen. Koulutusta on järjestetty sekä valtaväestölle että maahanmuuttajille.

Nykyisin Helsingin aikuisopisto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista maahanmuuttajille suunnatun työvoimapoliittisen koulutuksen järjestäjistä. Osa tästä koulutuksesta perustuu Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet -määräysasiakirjaan, osa Opetushallituksen Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet -määräysasiakirjaan. Kursseille hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimistojen kautta.

Haluaisitko opettaa maahanmuuttaneita?

Mikäli haluaisit opettaa maahanmuuttaneille suomen kieltä tai yhteiskunta- ja työelämätietoa, ota yhteyttä Sirpa Rönkköön, sirpa.ronkko@helao.fi ja sovi tapaamisesta. Voit myös ilmoittautua sijaiseksi kyseisille kursseille.