Viestintä ja media (Jyväskylän yliopisto)

Mediamaiseman murrokset 5 op

Opintojaksolla tutustutaan mediamaiseman murroksiin ja niiden keskeisiin taustatekijöihin. Lisäksi hahmotetaan digitaalisen viestinnän ja sosiaalisen median keskeisiä piirteitä eri näkökulmista ja perehdytään mediamaiseman murrosten vaikutuksiin journalismissa, mediasisältöjen kuluttamisessa sekä ihmisten osallistamisessa.


Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op

Opintojaksolla perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusetiikkaan, luotettavan ja vastuullisen journalismin kriteereihin sekä viestinnän juridisiin normeihin ja journalismin itsesääntelyyn.


Viestintä ja media (Vaasan yliopisto)

Näkökulmia sosiaaliseen mediaan 5 op

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa ja kuvata erilaisia sosiaalisen median alustoja niiden rakenteiden, omistajuuden, toimijuuden ja viestinnän näkökulmasta. Osaat myös soveltaa tätä tietoa ja analysoida kriittisesti omaa osallistumistasi ja sisällöntuotantoasi suhteessa alustojen liiketoimintamalleihin ja toimijuuden ehtoihin. Lisäksi opit hahmottamaan sosiaalisen median ammattikäytön ja henkilökohtaisen toimijuuden eroja ja rajankäyntiä.

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.