Viestintä ja journalistiikka (Itä-Suomen yliopisto)

Viestinnän ja journalistiikan perusopintojen (25 op) opintojaksoja

  • Organisaatioviestintä 5 op, 19.3.–31.7.
  • Mediamaiseman murrokset 5 op, 1.1.–31.7.
  • Viestintä ja vaikuttaminen 5 op, 1.1.–31.7.
  • Viestinnän ja journalismin etiikka ja normit 5 op, 1.1.–31.7.

Viestinnän ja journalismin perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen keskeiset piirteet, osaa soveltaa mediakriittistä ajattelutapaa ja ymmärtää viestintä – ja vuorovaikutusetiikan merkityksen. 

Jäikö jokin asia mietityttämään?

Avoimeen yliopistoon liittyvää opintoneuvontaa Helsingin aikuisopistossa antaa Marita Parkkonen, 050 477 3866, marita.parkkonen@helao.fi

Kysymyksiin oppiaineen sisällöstä vastaa opinnot järjestävä yliopisto.

Tentteihin ja tenttituloksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Helsingin aikuisopiston toimistoon, 09 41 500 300, toimisto@helao.fi

Avoimen yliopiston opintojen ohjauksesta saat apua ja tukea opintojesi suunnitteluun, omien opiskelutaitojesi kehittämiseen tai oppimisvaikeuksiin.

Rekisteröitymiseen, Moodleen ja verkko-opintojen etenemiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opinnot järjestävään avoimeen yliopistoon ja siellä oman oppiaineen opintosihteeriin tai koulutussuunnittelijaan.