Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Suomi kotimaana

Henkilöstökoulutus yhteiskunta- ja työelämätiedon opettamisesta maahanmuuttajille, 3 op

Tammikuu 2020 – kesäkuu 2020

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sekä vapaan sivistystyön opettajille että muulle henkilöstölle.

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on syventää yhteiskuntataitoihin liittyvien opetussisältöjen ja -menetelmien merkitystä kotoutumisen prosessissa – pelkkä kielitaito ei aina avaa kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä ja syitä niiden taustalla. Samalla tutustutaan maahanmuuttajien opetukseen ja ohjaukseen laadittuja materiaaleja: koulutuksen runkona Suomen Pakolaisavun kanssa tuotettu maahanmuuttajille suunnattu yhteiskuntaorientaation materiaali ja Opetushallituksen rahoittama kotoutumiskoulutuksen Koto-Suomi-oppimateriaalipaketti. Koulutuksen aikana opitaan kielitietoisia opetusmenetelmiä, saadaan tietoa suomalaisten toimintatapojen avaamiseksi maahanmuuttajille ja havainnoidaan oppitunteja, joilla käsitellään yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä sisältöjä.

Opinnot

Koulutukseen kuuluu viisi lähiopetuspäivää (4 t /päivä) sekä työskentelyä verkossa Moodle-oppimisalustalla. Jokaiseen koulutuspäivään liittyy tehtävä ja verkkokeskustelua aiheesta. Lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa sekä käydään havainnoimassa opetusta (4 t). Jos jokin lähiopetuspäivä jää käymättä, sen voi korvata kirjallisella tehtävällä.

Koulutuksen hakuaika alkaa 1.11. ja päättyy 31.12.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy lähipäivällä perjantaina 10.1.2020, ja myös muut lähipäivät ovat perjantaisin 7.2., 13.3., 24.4. ja 15.5., aina klo 16–20. Koulutuspaikkana on Helsingin aikuisopisto, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki. Kaikki annetut tehtävät on suoritettava 31.8.2020 mennessä todistuksen saamiseksi.

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat yhteiskunta- ja työelämäopettajat, koulutuksessa käytettyjen materiaalien laatijat VTM Marjaana Markkanen, VTM Mira Larduet, opinto-ohjaaja Kia Lindberg, FM Maria Ojasti ja YTM Lilli Rasilainen.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika alkaa 1.11.2019.

Koulutukseen valituille lähetetään kutsu hakuajan päätyttyä.

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa vapaan sivistystyön henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse. Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Nuppu Tuononen, puh. 050 421 0894, nuppu.tuononen@helao.fi

Koulutusjohtaja Sirpa Rönkkö, puh. 050 4394 060, ronkko@helao.fi