Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Suomi kotimaana -koulutus

Suomi kotimaana -koulutus (3 op) 1–12/2020

Pelkkä kielitaito ei aina avaa kulttuurisia ja sosiaalisia ilmiöitä tai syitä niiden taustalla.

Yllä oleva ajatus oli Suomi kotimaana -henkilöstökoulutuksen pohjana, kun se alkoi tammikuussa 2020. Tässä parinkymmenen opettajan ja ohjaajan koulutuksessa keskityttiin yhteiskunta- ja työelämätaitoihin liittyviin opetussisältöihin ja -menetelmiin sekä niiden merkitykseen kotoutumisen prosessissa. Koulutukseen kuului myös osio, jossa havainnoitiin aihepiireihin liittyviä oppitunteja ja sitä, millaisilla menetelmillä ja millaisella kielellä käsitellä kyseisiä aiheita maahan muuttaneiden ryhmissä. Lisäksi tutustuttiin materiaaleihin, joita voi myös käyttää ohjauksessa. Selkokieli ja kielitietoinen opettaminen kulkivat mukana teemoissa koko koulutuksen ajan.

Koulutuksen taustalla oli Suomen Pakolaisavun kanssa Kotikunta-hankkeessa (2016–2018) tuotettu ja maahan muuttaneille suunnattu yhteiskuntaorientaation materiaali (sivustolla ladattavissa myös 2020 uudistettu materiaali suomenkielisenä). Se voi olla tukemassa ja rikastuttamassa opetusryhmien ohella myös vapaaehtoistoimintaa sekä omakielisiä yhteiskuntaorientaatioita.

Opetushallituksen rahoittama, verkosta ladattava Koto-Suomi-oppimateriaalipaketti (LaKe 2017) toimi koulutuksen runkona ja se saatiin vietyä näin eteenpäin vapaan sivistystyön oppilaitoksiin suoraan oppitunneilla käytettäväksi. Materiaalipaketti on alun perin laadittu kotoutumiskoulutuksen käyttöön, mutta se toimii hyvin yhteiskunta- ja työelämäteemojen käsittelyyn myös muilla kursseilla.

Koulutus jakautui viiteen lähiopetuspäivään, joihin liittyvät oppimistehtävät ladattiin Moodle-alustalle. Kunkin oppimistehtävästä käytiin verkkokeskustelua ja osallistujat saivat palautetta tehtävästään myös kouluttajalta. Koulutuskokonaisuuteen sisältyi lisäksi oppimispäiväkirjan kirjoittaminen, johon puolestaan liitettiin yhtenä osana raportointi maahanmuuttajien työelämä- ja yhteiskuntatiedon opetuksen seuraamisesta. Vaikka koronavirusepidemian vuoksi osa koulutuksesta oli järjestettävä etäyhteyksin, koulutuspäivät voitiin toteuttaa ja ryhmässä jaettiin paljon hyviä käytänteitä, materiaalivinkkejä, opetusmenetelmiä ja ideoita.

Oma maa mansikka, muu maa mustikka? Ne ovat molemmat hyviä!

Kahdella kämmenellä runsaasti tuoreita mansikoita. Kämmenellä kymmenkunta tuoretta mustikkaa.