Etusivu Toggle Menu
Home

Helsingin aikuisopiston peruskoulu tarjoaa aikuisten perusopetuksen aineopintoja helmikuun alusta 2020 lähtien. Aineopintoihin ei ole muita pääsyvaatimuksia kuin täysi-ikäisyys. Kuka tahansa voi tulla aineopintojen kursseille, kun maksaa aineopintomaksun.

Keväällä 2020 Helsingin aikuisopiston peruskoulu tarjoaa kuusi aineopintojen kurssia. Niistä kolme on suomen kielen kursseja ja kolme englannin kielen kursseja. Opiskelija voi samalla maksulla, 100 euroa, suorittaa kaikki kuusi kurssia tai yhden niistä tai jonkin määrän kursseja siltä väliltä. Yhden kurssin pituus on 28 oppituntia sekä erillinen testitilaisuus. Yhden oppitunnin pituus on 40 minuuttia. Testistä järjestetään tarvittaessa yksi uusintakerta. Aineopinnot arvioidaan mm. tuntiosaamisen ja testin perusteella numeroarvosanoilla, asteikolla 4–10. Suoritetuista kursseista saa todistuksen.

Suositeltava suomen kielen taitotaso aineopintoihin on A2.2. Suositeltavaa on myös, että englannin kurssit aloittava henkilö on opiskellut aiemmin englantia jonkin verran. Aineopinnot suoritetaan helmi–toukokuussa 2020 ja opiskelu on sivutoimista.  Oppimateriaalit saa lainaksi koulusta.

Aineopintojen kurssit ovat aikuisten perusopintojen päättövaiheen kursseja, siis varsinaiseen peruskoulututkintoon kuuluvia kursseja. Kurssit sopivat kaikille, jotka haluavat opiskella suomea toisena kielenä ja/tai englantia. Aineopinnot sopivat myös sellaiselle, joka haluaa jatkaa myöhemmin perusopetuksessa Helsingin aikuisopistossa tai jossain muussa koulussa. Kurssit voidaan silloin lukea hyväksi, eli niitä ei tarvitse suorittaa uudestaan.

 

Aineopintoihin voi ilmoittautua 9.12.2019 alkaen. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella.

Ilmoittautua voi myös peruskoulun toimistossa.

Luethan aineopintojen maksu- ja peruutusehdot huolellisesti!

 

Aineopintojen suunniteltu kurssitarjonta kevätlukukaudella 2020:

  Suomi toisena kielenä    
yS204 Median tekstejä ja kuvia 1.4.-27.5.2020 ma + ke klo 16.50 – 18.10
yS207 Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen 3.2.-31.3.2020 ma + ke klo 16.50 – 18.10
yS211v Lukemisen ja kirjoittamisen kielioppityökalut 3.2.-27.5.2020 ma + ke klo 16.00 – 16.40
  Englanti    
yENa01 Kehittyvä kielitaito: Työelämässä toimiminen ja muita muodollisia tilanteita 3.2.-31.3.2020 ti + to klo 16.50 – 18.10
yENa02 Kehittyvä kielitaito: Palvelu- ja viranomaistilanteet ja osallistuva kansalainen 2.4.-28.5.2020  ti + to klo 16.50 – 18.10
yENa11v  Englannin työpaja 4.2.-28.5.2020 ti + to klo 16.00 – 16.40

 

Viikolla 8 (17.–21.2.2020) on talviloma eikä silloin ole opetusta. Opetusta ei ole myöskään maanantaina 13.4. (pääsiäinen), torstaina 30.4. (vappuaatto) eikä torstaina 21.5. (helatorstai).

 

 

Lisätietoja aineopinnoista antaa:

Pertti Pyhtilä, opinto-ohjaaja Katri Seppälä, koulusihteeri
050 558 7987 050 300 1817
peruskoulu@helao.fi