Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen päättövaihe

Helsingin aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

  • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
  • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja
  • joka on täyttänyt 18 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen 1 – 2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy 46-50 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, ruotsia tai espanjaa B-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, uskontoa (islam) tai elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin tai lukioon taikka suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Hakeminen

Helsingin aikuisopiston peruskouluun voit hakea milloin vaan. Koulutukset alkavat kuitenkin yleensä joko elokuussa tai tammikuussa, ja niistä ilmoitetaan etukäteen eri medioissa. Mikäli hakusi ei kohdistu näihin elo- tai tammikuussa alkaviin koulutuksiin, jäät jonotuslistalle, josta sinut tarvittaessa kutsutaan testiin ja koulutukseen.

Voit hakea peruskouluun joko sähköisesti tästä linkistä: https://helao.inschool.fi/browsecourses tai peruskoulun toimistossa osoitteessa Arkadiankatu 28, 3. kerros, 00100 Helsinki.

Lisätietoja:

Katri Seppälä
050 300 1817
katri.seppala(at)helao.fi

Pertti Pyhtilä
050 558 7987
pertti.pyhtila(at)helao.fi

Jyrki Sipilä
050 439 4066
jyrki.sipila(at)helao.fi

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Opiskelu on maksutonta päätoimisille opiskelijoille. Aineopiskelijat joutuvat suorittamaan kurssikohtaisen maksun.