Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen päättövaihe

Helsingin aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

  • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
  • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja
  • opiskelijalla on alkeet hallussa matematiikassa ja englannissa ja
  • jolla ei ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen 1 – 2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy 46-50 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, ruotsia B-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, uskontoa (islam) tai elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Päättötodistukseen vaaditaan vähintään 46 päättövaiheen kurssia sisältäen kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt pakolliset kurssit.

Päättövaiheen opetusta on tällä hetkellä maanantaista torstaihin klo 11-20 ja perjantaisin klo 9-17. Lukuvuodessa on kuusi opetusjaksoa, ja lukujärjestys sekä kurssit vaihtelevat jaksoittain.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin tai lukioon taikka suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Peruskouluun hakemisesta

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Opiskelu on maksutonta päätoimisille opiskelijoille. Mahdolliset aineopiskelijat maksavat aineopiskelumaksun, josta saat lisätietoa toimistosta.