Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen päättövaihe

Helsingin aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

  • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
  • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja
  • joka on täyttänyt 18 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen 1 – 2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy 46-50 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, ruotsia tai espanjaa B-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, uskontoa (islam) tai elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin tai lukioon taikka suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Peruskouluun hakemisesta

Lisätietoja:

Katri Seppälä
050 300 1817
katri.seppala(at)helao.fi

Pertti Pyhtilä
050 558 7987
pertti.pyhtila(at)helao.fi

Jyrki Sipilä
050 439 4066
jyrki.sipila(at)helao.fi

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Opiskelu on maksutonta päätoimisille opiskelijoille. Aineopiskelijat maksavat aineopiskelumaksun. Aineopiskelusta löydät lisää täällä.