Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen päättövaihe

Helsingin aikuisopiston peruskoulun aikuisten perusopetuksen päättövaihe on tarkoitettu opiskelijalle,

  • jolla on päättövaiheessa vaadittavat opiskelutaidot,
  • jonka suomen kielen taito on vähintään A2.1 ja
  • opiskelijalla on alkeet hallussa matematiikassa ja englannissa ja
  • joka on täyttänyt 18 vuotta eikä ole kotimaassaan suorittanut suomalaista peruskoulua vastaavia opintoja.

Päättövaiheen 1 – 2 vuotta kestäviin opintoihin sisältyy 46-50 kurssia (à 28 tuntia) suomen kielen opintoja, englantia A-kielenä, ruotsia B-kielenä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa, yhteiskuntaoppia, biologiaa, maantietoa, terveysoppia, uskontoa (islam) tai elämänkatsomustietoa sekä ohjausta ja valinnaisia kursseja. Päättötodistukseen vaaditaan vähintään 46 päättövaiheen kurssia sisältäen kaikki opetussuunnitelmassa määritellyt pakolliset kurssit.

Päättövaiheesta jatketaan usein ammattiopintoihin tai lukioon taikka suoraan työelämään. Ohjauksella pyritään löytämään jokaiselle opiskelijalle sopivin jatkopolku.

Peruskouluun hakemisesta

Lisätietoja:

Katri Seppälä
050 300 1817
katri.seppala(at)helao.fi

Pertti Pyhtilä
050 558 7987
pertti.pyhtila(at)helao.fi

Jyrki Sipilä
050 439 4066
jyrki.sipila(at)helao.fi

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Opiskelu on maksutonta päätoimisille opiskelijoille. Mahdolliset aineopiskelijat maksavat aineopiskelumaksun, josta saat lisätietoa toimistosta.