Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu niille, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun alakoulua, peruskoululuokkia 1-6. Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät valmiudet jatkaa varsinaiseen perusopetukseen, peruskoulun yläkouluun, luokille 7-9.

Perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso A1.3.

Alkuvaiheen opinnot ovat päiväopetusta. Opinnot voi suorittaa 1 – 1,5 lukuvuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan noin 1 000 oppituntia, jos opiskelija suorittaa ne alusta loppuun. Opetus on päiväopetusta ja tapahtuu noin 20 hengen ryhmissä. Koulussa ollaan arkipäivisin viisi tuntia päivässä.

Perusopetuksen alkuvaiheen opintojen aineet ovat seuraavat:

  • suomi toisena kielenä (S2)
  • englanti A-oppimäärä
  • matematiikka
  • yhteiskunnalliset aineet: historia ja yhteiskuntaoppi
  • ympäristöoppi
  • muut perusopetukseen soveltuvat aineet oppilaitoksen koulutustarjonnasta (esim. kuvataide, liikunta ja musiikki)

Opiskelu on maksutonta.

Haku peruskoulun alkuvaiheen opintoihin alkaa 10.4.

Sähköinen hakulomake aukeaa TÄSTÄ.
Hakulomakkeeseen kirjoitetut tiedot tallentuvat oppilaitoksen hakijarekisteriin.

Paperinen hakulomake aukeaa TÄSTÄ.
Voit tuoda tai postittaa paperisen hakulomakkeen suoraan oppilaitokseen. Hakulomakkeen voi tulla täyttämään myös oppilaitoksen toimistoihin, os. Arkadiankatu 28, 3. krs, 00100 Helsinki tai Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki.

Lisätietoja:

(ei anneta loma-aikana 5.6.-30.7.2017)

Vesa Sipiä
050 594 7031
vesa.sipia(at)helao.fi

Anni Tanskanen
050 409 5981
anni.tanskanen(at)helao.fi

Anu Turkkila
050 409 1527
anu.turkkila(at)helao.fi

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot muuttuvat perusopetuksen alkuvaiheeksi vuoden 2018 alussa kun uusi opetussuunnitelma astuu voimaan.