Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu niille, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun alakoulua, peruskoululuokkia 1-6. Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät valmiudet jatkaa varsinaiseen perusopetukseen, peruskoulun yläkouluun, luokille 7-9.

Perusopetuksen alkuvaiheen opintoihin vaaditaan vähintään suomen kielen taitotaso A1.3.

Alkuvaiheen opinnot ovat päiväopetusta. Opinnot voi suorittaa 1 – 1,5 lukuvuodessa. Opinnot ovat laajuudeltaan noin 1 000 oppituntia, jos opiskelija suorittaa ne alusta loppuun. Opetus on päiväopetusta ja tapahtuu noin 20 hengen ryhmissä. Koulussa ollaan arkipäivisin viisi tuntia päivässä.

Opiskelu alkaa 14.8.2017 ja loppuu perjantaina 1.6.2018.

Perusopetuksen alkuvaiheen opintojen aineet ovat seuraavat:

  • suomi toisena kielenä (S2)
  • englanti A-oppimäärä
  • matematiikka
  • yhteiskunnalliset aineet: historia ja yhteiskuntaoppi
  • ympäristöoppi
  • muut perusopetukseen soveltuvat aineet oppilaitoksen koulutustarjonnasta (esim. kuvataide, liikunta ja musiikki)

Opiskelu on maksutonta.

Hakeminen

Hakuaika on päättynyt. Seuraavan kerran peruskouluun voi hakea huhtikuussa 2018.

Lisätietoja:

Vesa Sipiä
050 594 7031
vesa.sipia(at)helao.fi

Anni Tanskanen
050 409 5981
anni.tanskanen(at)helao.fi

Anu Turkkila
050 409 1527
anu.turkkila(at)helao.fi

HUOM! TE-toimiston asiakkaana olevan henkilön pitää varmistaa TE-toimistosta, että hän voi aloittaa opiskelun.

Perusopetuksen alkuvaiheen opinnot muuttuvat perusopetuksen alkuvaiheeksi vuoden 2018 alussa kun uusi opetussuunnitelma astuu voimaan.