Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Peruskoulu > Peruskoulu FAQ
Milloin opetus alkaa ja loppuu?

Opetus alkaa maanantaina 14.8.2017 ja loppuu perjantaina 1.6.2018 kaikkien koulutusmuotojemme osalta (perusopetukseen valmistava opetus (peva), perusopetuksen alkuvaiheen opinnot ja varsinainen perusopetus).

Kuka voi hakea?

Kaikki Suomessa asuvat voivat hakea, mutta turvapaikanhakijoita otamme vain ylimääräisille paikoille, korkeintaan kaksi (2) henkilöä per opintoryhmä. Lisäksi emme suosittele, että akateemiset, 2. asteen koulutuksen sekä peruskoulun lähtömaassaan tai muualla käyneet hakeutuvat meille.

 

Milloin peruskoulussa on loma?

Syysloma on viikolla 42, joulu- ja uudenvuodenloma vuodenvaihteessa, noin viikoilla 52 ja 1, hiihtoloma viikolla 8.

Kuinka monta oppituntia päivässä?

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja alkuvaiheen opetuksessa on 5 tuntia maanantaista perjantaihin, lisäksi molemmissa annetaan tarvittaessa tukiopetusta. Varsinaisessa perusopetuksessa on omasta opintosuunnitelmasta riippuen 6-8 tuntia maanantaista torstaihin. Lisäksi varsinaisessa perusopetuksessa mm. opiskellaan, saadaan tukiopetusta ja ohjausta sekä suoritetaan kokeita perjantaisin päiväsaikaan; varsinaisessa perusopetuksessa voidaan myös saada tukiopetusta ja ohjausta aamu- ja keskipäivällä maanantaista torstaihin.

Mihin kellonaikaan opetus on?

Pevat aamu- ja iltapäivisin (välillä klo 9.30–16.00), alkuvaiheen opetus pääosin iltapäivisin (välillä klo 12–16) ja varsinainen perusopetus klo 13.45–20.00, ma-to.

Kuinka nopeasti koulutuksen voi suorittaa?

Pevan ja alkuvaiheen voi suorittaa noin yhdessä lukuvuodessa, jos sen käy kokonaan. Uuden luonnostellun opetussuunnitelman perusteiden mukaan alkuvaihe sisältää 38 kurssia, mikä tarkoittaa hieman yli yhden lukuvuoden kestävää opiskelua. Pevaa ja alkuvaihetta ei kuitenkaan tarvitse käydä kokonaan. Varsinaisen perusopetuksen voi suorittaa alusta loppuun 1,5-2 lukuvuodessa. Uuden luonnostellun opetussuunnitelman perusteiden mukaan varsinainen perusopetus/päättövaihe sisältää 46 kurssia, mikä tarkoittaa vähintään noin 1,5 lukuvuotta kestävää opiskelua. Suoritusvauhti on yksilöllinen ja riippuu esimerkiksi siitä, voidaanko jotain henkilön aiemmin suorittamaan lukea hyväksi ja kykeneekö henkilö suorittamaan osan vaadittavista opintosuorituksista erityisissä tutkinnoissa eli testeinä tai näyttöinä. Uudet opetussuunnitelman perusteet astuvat voimaan 1.1.2018.

Saako opintoihin opintotukea Kelasta?

Ei saa.

Entä jos on TE-toimiston asiakas?

Hakijan kannattaa varmistaa TE-toimistosta, voiko hän osallistua perusopetukseen. Jos aikuisten perusopetus on kirjattu henkilön kotoutumissuunnitelmaan, hän saa käytännössä aina – myös TE-toimiston asiakkaana – osallistua aikuisten perusopetukseen. TE-toimiston asiakkaiden poissaoloja ja etenemistä opinnoissa valvotaan aikuisten perusopetuksen aikana.