Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Osaamista digitaalisiin oppimisympäristöihin ja verkkopedagogiikkaan

Tule kehittämään digiopettamisen taitojasi PerusDigi-täydennyskoulutukseen

 

Koulutus on erityisesti suunnattu aikuisten perusopetuksen henkilöstölle ja vapaan sivistystyön opettajille. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen tavoitteena on

  • saada valmiuksia digitaalisten oppimisympäristöjen ja verkkopedagogiikan hyödyntämiseen opetuksessa
  • oppia tuottamaan kielellisesti selkeää ja visuaalisesti luettavaa materiaalia
  • olla mukaan kehittämässä verkko-opetusmateriaalia aikuisten perusopetukseen sekä pilotoimassa uutta täydennyskoulutuskokonaisuutta

Koulutuksen aikataulu ja sisältö (moduulit)

2.-3.10.2020
Digitaalinen oppimisympäristö ja verkkopedagoginen ajattelu (4 op)

13.11.2020
Kielellisyys digitaalisessa ympäristössä – selkeä ja yhdenvertaisuutta tukeva opetuksen ja verkkomateriaalin kieli (2 op)

22.-23.1.2021
Verkkokurssin rakentaminen ja työkalut – verkko-opetuksen keskeiset työtavat ja työvälineet (4 op)

16.-17.4.2021
Digitaalinen yhteistyö yli oppilaitosrajojen – yhteisten verkkomateriaalien tuottaminen (2 op)

Koulutuspäivän kesto on klo 10-16.

Koulutuksen toteutus

Koulutukseen kuuluu lähi/etäopetuspäiviä, ryhmätöitä, verkossa työskentelyä sekä itsenäistä opiskelua. Opiskelun pääpaino on osaamisen jakamisessa ja ryhmätyöskentelyssä toisilta oppien. Tavoitteena on kehittää yhdessä hyvä koulutuskokonaisuus sisältöjä ja toteutustapoja muokaten.

Etäopetusvälineenä käytämme Microsoft 356 -sovelluksia. Työskentelyvälineiden käyttöön perehdytetään tarpeen mukaan.

Koulutuksen toteuttajana on Helsingin aikuisopisto ja hankkeen rahoittajana toimii Opetushallitus. Koulutus on osallistujalle maksuton.

Kouluttajat

Verkkopedagogi, DigiOpe Päivi Nummenranta, TTS Työtehoseura

Selkokielen opettaja Nuppu Tuononen, Helsingin aikuisopisto

Digitaitojen opettaja Tuuli Alanne, Aktiivi-Instituutti

ATK-kouluttajat Markku Valtanen ja Kimmo Satola, Helsingin aikuisopiston peruskoulu

Pedagoginen apulaisrehtori, erityisopettaja Anne Leinonen, Helsingin aikuisopiston peruskoulu

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen

Sitovat ilmoittautumiset 15.9.2020 mennessä. Voit ilmoittautua koulutuskokonaisuuteen (12 op) tai yhteen tai useampaan moduuliin.

Lisätietoja

Sähköpostitse anne.leinonen@helao.fi | Puh. 045 859 1158