Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Kansainvälinen toiminta

Helsingin aikuisopisto on Suomen kansainvälisin yksityinen kansalaisopisto. Olemme tarjonneet vieraiden kielten opetusta toimintamme käynnistymisestä alkaen. Kansainvälistyminen lisääntyi voimakkaasti opiston alettua järjestää suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. Käännekohtana voidaan pitää vuotta 1993, jolloin alkoi työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille. Tutustu Helsingin aikuisopiston kansainvälistymiseen liittyvään koulutukseen, kehittämishankkeisiin ja vierailuihin eri vuosina.

2019

Koulutus

 • Helsingin aikuisopistossa opetettiin vuonna 2019 kaikkiaan 59 144 tuntia. Opetustunnit jakautuivat vuonna eri koulutustyyppien kesken seuraavasti: kaikille avoin yleissivistävä koulutus 24 484 (56 %), perusopetus 10 545 (24 %) työvoimakoulutus maahanmuuttajille 6 689 (15 %), henkilöstö- ja muu koulutus 1 130 (3 %) ja avoin yliopisto-opetus 668 (2%).

Kehittämistoiminta

 • Helsingin aikuisopisto on mukana Ateneumin toteuttamassa Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeessa vuosina 2019-2021. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kehityshanke, jonka muut kumppanit ovat Suomen museoliitto ja Selkokeskus.  Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeen myötä Helsingin aikuisopiston suomen kielen opiskelijaryhmiä osallistuu Ateneumin järjestämään neliportaiseen vierailuohjelmaan, joka kannustaa vapaaseen suomenkieliseen ilmaisuun ja keskusteluun taiteen inspiroimana. Hankkeen lopulla valmistuu työkalupakki, jota on mahdollisuus hyödyntää vapaasti museoalalla. Tutustu Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeeseen: http://museokaikuu.fi/
 • Opetushallituksen tekemä sopimus suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen vuonna 2019. Tutkintoja järjestetään 6 kertaa vuodessa.
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin syksyllä 2017 laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään yhteiskuntamateriaalin tuottamiseen. Suomen kieli sisältyy oppimateriaaliin integroidusti. Oppimateriaalia laativat opiston yhteiskunta- ja työelämän ohjaavat opettajat Mira Larduet, Kia Lindström ja Maria Ojasti. Suomen kielen osuudesta vastaa Nuppu Tuononen, joka toimii myös hankkeen projektipäällikkönä. Oppimateriaali valmistui vuoden 2019 syyslukukaudella ja se on jaettu Helsingin aikuisopiston verkkosivulla pdf-muodossa. Koto-Suomi-hankkeen pohjalta tehtiin Opetushallitukseen opettajien täydennyskoulutukseen hakemus, johon saatiin rahoitusta. Henkilöstökoulutus yhteiskunta- ja työelämätiedon opettamisesta maahanmuuttajille, 3 op, käynnistyy vuoden 2020 alussa sisältäen 5 lähitapaamista, verkkotehtäviä ja opetuksen seurantaa. Koulutus on tarkoitettu sekä vapaan sivistystyön opettajille että muulle henkilöstölle.
 • Opetushallituksen Nuorisotakuu-opintosetelirahoituksella toteutettiin suomen kielen ja ohjauksen koulutus ajalla 28.1. – 23.5.2019, yhteensä 75 päivää. Koulutus on tarkoitettu alle 30-vuotiaille vailla toisen asteen koulusivistystä oleville maahanmuuttajille. Toisella vastaavalla rahoituksella aloitettiin uusi Nuorisotakuu-ryhmä vuoden lopulla (2.12.2019 – 1.4.2020).
 • Vuoden 2018 lopussa tuli Opetushallituksen päätös hakemukseen Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Koulutukset on suunnattu maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja joiden koulutus on jäänyt puutteelliseksi. Samalla hakemiskierroksella olimme mukana vastaavassa pienemmässä haussa yhteistyökumppaneina TSL:n ja Amiedun kanssa ja hanke toteutui nimellä Matkalla töihin. Hankkeessa opiskellaan suomea ja työnhakua. Hanke jatkuu vuonna 2020.
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava täydennyskoulutus, 12 op. Rahoitus käytettiin hankkeeseen, johon kuului kaksi saman sisältöistä koulutusta. Ensimmäinen toteutettiin lähi- ja verkko-opetuksena marraskuusta 2018 huhtikuuhun 2019, toinen kokonaan verkossa maaliskuusta lokakuuhun 2019. Molempien laajuus oli 12 op. Uusi hakemus tehtiin v. 2019 Opetushallitukseen samanlaisesta koulutuksesta ja rahoitus saatiinkin vastaaviin koulutuksiin. Ensimmäinen lähiopetusversio, laajuudeltaan 12 op, alkoi taas marraskuussa 2019 (päättyy keväällä 2020), toinen verkkoversiokoulutus alkaa v. 2020 huhtikuussa ja päättyy lokakuussa. Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, erityisopettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta.  Koulutukseen toivottiin myös maahanmuuttajataustaisia opettajia antamaan roolimallia ja vertaistukea lukutaito-opiskelijoille.  Maahanmuuttajilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso vähintään C1. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan lukutaidon didaktiikkaa, toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, lukutaidon ja kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Lisäksi saadaan tietoa maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityksestä, oppimisvaikeuksista ja traumatisoituneiden opiskelijoiden kohtaamisesta sekä observoidaan kokeneiden opettajien työtä. Koulutukseen sisältyy 8 lähiopetuspäivää sekä niihin liittyvä verkkotyöskentely. Lähiopetus järjestetään Helsingin aikuisopiston tiloissa. Verkkokoulutuksessa ei ole lainkaan lähiopetusta, vaan kirjallinen materiaali, koulutusvideot ja kirjalliset tehtävät. Kouluttajina toimi lukutaitokoulutuksen asiantuntijoita, mm. Kaarina Sergejeff Helsingin työväenopistolta, Minna Intke Hernández Helsingin yliopistolta, Satu Lahtonen Helsingin aikuislukiosta, Anna Nylund Eiran aikuislukiosta. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.
 • Ote työhön oli kansallinen ESR-hanke, jonka päätoteuttajana toimi Työväen Sivistysliitto TSL ry. Helsingin aikuisopisto toimi hankkeessa yhtenä osatoteuttajana. Muut osatoteuttajat olivat Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereelta, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.  Hankkeen yhteistyökumppanina oli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sidosryhmäkumppaneina Setlementti Tampere ry:n Naistari, Monika-Naiset liitto ry Helsingistä, Stadin aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Amiedu ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella. Työnantajakumppaneina hankkeessa toimivat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos sekä Hopeatien palvelutalo. Hanke alkoi 2017 ja loppui vuoden 2019 lopussa. Ote työhön -hankkeessa luotiin uusi toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, parannettiin hankkeeseen osallistuvien työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia, lisättiin ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen, parannettiin työpaikkojen valmiuksia työllistää maahanmuuttajia ja tukea yhdenvertaista osallistumista työyhteisöihin, edistettiin osallistujien suomen kielen kehittymistä, tarjottiin osallistujille työelämäohjaajasta ja ryhmästä muodostuva tukiverkosto. Tiivistetysti hankkeen toiminta keskittyi työelämäohjaajakoulutuksiin, vertaisryhmiin, ammattivertaisryhmiin sekä työkokeiluihin/työpajatoimintaan. Ote työhön -hankkeessa luotu työelämäohjaajakoulutuksen malli on tarkoitus ottaa ainakin hankkeessa mukana olleiden koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaan. TJO:n piirissä se sopisi Aktiivi-Instituutin ohjelmaan. https://www.otetyohon.fi/
 • EME-hanke (Empowering Migrants for Employment) on eurooppalainen ESR-hanke, jonka päätoteuttajana toimii Työväen Sivistysliitto TSL ry. Helsingin aikuisopisto toimii hankkeessa yhtenä osatoteuttajana. Muut suomalaiset osatoteuttajat ovat Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereelta, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Eurooppalaisia osatoteuttajia ovat belgialainen Emancitatie via Arbeid EVA vzw -järjestö Brysselistä, Arbetarnas Bildningsförbund ABF ja Piteån kunta, molemmat Ruotsista. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja loppuu vuoden 2020 lopussa. EME-hankkeessa arvioidaan ja testataan hyviä käytäntöjä, joiden avulla tunnistetaan pitkään poissa työelämästä olleiden maahanmuuttajien osaamista ja parannetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Näitä hyviä käytäntöjä jaetaan belgialaisen ja ruotsalaisten osatoteuttajien kanssa. Parhaista käytännöistä koostetaan menetelmäopas, joka sisältää toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille ja maahanmuuttajatyön asiantuntijoille. Hankkeen kansainvälinen seminaari pidettiin Suomessa lokakuussa 2019. Seminaari työskenteli päivän Helsingin aikuisopistolla, jossa mm. Ote työhön -hankkeen projektipäällikkö Hanna Takolander alusti hankkeensa annista, päivän Tampereella ja päivän Aktiivi-Instituutissa. Aktiivi-Instituutin sessiossa kuultiin mm. Helsingin kaupungin Tietokeskuksen erikoistutkija Pasi Saukkosen sekä JHL:n edustajan kiinnostavat maahanmuuttoaiheiset alustukset. EME-hankkeen tapahtumia voi seurata osoitteessa www.emetransnational.net, josta löytyvät mm. hankkeen teemoista kirjoitetut blogitekstit.

Vierailuja

 • Rehtori Kari Karvonen osallistui syksyllä EU-rahoitteiselle Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Spain –kurssille Malagassa Espanjassa
 • Opistolla vieraili koulutusalan ammattilaisia mm. Etelä-Koreasta ja Espanjasta

2018

Koulutus

 • Opiston 59 144 opetustunnista kaikille avoin yleissivistävä koulutus 40 %, työvoimakoulutus maahanmuuttajille 32 %, perusopetus 27 %, henkilöstö- ja muu koulutus 1 % ja  avoin yliopisto-opetus <1 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 37 656 oppituntia, työvoimakoulutus 18 736 t, perusopetus 15 792 t, kansalaisopisto-opetus 7032 t, muu koulutus 303 t
 • Kansalaisopiston vieraiden kielten koulutusta 5886 oppituntia: englanti 1365 t, espanja 882 t, ranska 763 t, italia 579 t, ruotsi 411 t,  venäjä 402 t, saksa 282 t ja  muut kielet (arabia, hollanti, japani, kiina, kurdi, latina, persia, portugali, tsekki ja viro) 1202 t

Kehittämistoiminta

 • Empowering Migrants for Employment EME. Helsingin aikuisopisto on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyneessä kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME –hankkeessa. Hanke käynnistyi 1.11.2018 ja sen aikana arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautuu Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuvat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin. TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.  Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020.
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentavat täydennyskoulutukset jatkuivat vuonna 2018. Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä.
 •  Nuorisotakuu-koulutus järjestettiin ajalla 3.9.–17.12.2018. Kurssilla opiskeltiin suomen kieltä, suomalaista kulttuuria, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä tietotekniikkaa. Opetuksen ohella opiskelijat saivat ohjausta mm. jatkokoulutukseen. Opiskelijat osallistuivat Ateneumin kanssa järjestettyyn yhteisprojektiin, jossa opiskeltiin suomen kieltä taiteen keinoin. Nuorisotakuukoulutus oli järjestetty Opetushallituksen opintosetelirahoituksella ja kurssi oli osallistujille täysin ilmainen.
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään YTO-aineiden eli yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen materiaalien tuottamiseen. Materiaali tuotettiin kotoutumiskoulutukseen, mutta sitä voi käyttää myös muilla kursseilla. Kielitietoinen ote ja lyhyet orientointi- jakertausosiot sisältyvät materiaaliin ja myös verkkomateriaali tukee opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja sekä itsenäistä työskentelyä.

2017

Koulutus

 • Opiston 52 836 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 71 %, vieraiden kielten koulutusta 10%
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 37 656 oppituntia: työvoimakoulutus 22 831 t, peruskoulu 10 527 t, kansalaisopisto-opetus 4290 t, henkilöstökoulutus 8 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5313 oppituntia: englanti 27 %, espanja 15 %, ranska 15 %, italia 10 %, venäjä 6 %, saksa 6 %, ruotsi 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Ote työhön -hanke. Hankkeessa luodaan uusi tapa ohjata työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä Hankkeessa mukana on kattava yhteistyöverkosto ammattiyhdistyksistä ja maahanmuuttajajärjestöistä koulutusorganisaatioihin ja työnantajiin. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.https://www.otetyohon.fi/
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään YTO-aineiden eli yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen materiaalien tuottamiseen ns. perusetenijöitten koulutuksiin. Suomen kieli sisältyy oppimateriaaliin integroidusti, ja myös verkkomateriaalia tuotetaan opiskelijoiden tietoteknisten taitojen parantamiseksi sekä itsenäiseen työskentelyyn. Oppimateriaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2018 syyslukukaudella.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Kuressaareen
 • Opiston henkilökuntaa osallistui Kotoverkon Laatuhaavi-hankkeen puitteissa tutustumismatkalle Alankomaihin, jossa vierailtiin ROC Mondriaanin Haagin ja Delftin kampuksilla sekä Kellebeek Collegessa. Laatuhaavi on Erasmus+-hanke, jossa on mukana noin 15 oppilaitosta ympäri Suomen.

2016

Koulutus

 • Opiston 48 434 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 70 %, vieraiden kielten koulutusta 11 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 34 100 oppituntia: työvoimakoulutus 24 585 t, peruskoulu 5129 t, kansalaisopisto-opetus 4379 t, henkilöstökoulutus 7 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5176 oppituntia: englanti 30 %, espanja 12 %, ranska 13 %, italia 10 %, venäjä 6 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, muut kielet 17 %

Kehittämistoiminta

 • AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETTAJAKSI VALMENTAVA TÄYDENNYSKOULUTUS on tarkoitettu aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Marraskuussa alkaneen koulutuksen rahoittaja on Opetushallitus.
 • KEHO 2.0 -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille tietoa kansalaisopisto-opiskelun mahdollisuuksista. Helsingin aikuisopisto osallistui projektiin tuottamalla selkokielisen Tervetuloa kansalaisopistoon! -esittelyvideon. Kansalaisopistojen liiton hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.
 • KOTONA VERKOSSA päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää digitaalista opetusta ja opettajien taitoja mm. Kotisuomessa.fi –sivustoja paremmin hyödyntäen. Vuoden 2015 lopussa alkaneen projektin koordinaattorina toimi Luksia.
 • VISIBLE BRIDGES on Helsingin aikuisopiston koordinoima Nordplus-hanke, joka alkoi syksyllä 2014 ja loppui elokuussa 2016. Kontaktiseminaareissa (2014 Islanti, 2015 Suomi ja Norja, 2016 Ruotsi) isännöivät kunkin maan projektikumppanit. Projektin teemana oli maahanmuuttajien siirtyminen koulutuksesta työelämään. Hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin hyviä pohjoismaisia käytäntöjä. Mukana olivat lisäksi kolmannen sektorin organisaatio Equality Centre Reykjavikista Islannista, Arendalin kaupungin Arendal Adult Learning Centre Norjasta, kolmannen sektorin organisaatio Integration For All Örkelljungasta Ruotsista ja Kristianstadin kaupungin The Administration of Labour and Welfare, Education and Work Ruotsista. Projektille luotiin omat Facebook- ja nettisivut.
 • YKIIN-hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Vuonna 2015 alkaneen projektin aikana toteutettiin mm. opiston nettisivuille suuntaa antava kielitesti, jonka avulla asiakas voi saada tietoa siitä, onko hänen kielitaitonsa riittävä suorittamaan YKI:n keskitason tutkinto.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Pärnuun
 • Visible Bridges -projektin päätösseminaari Ruotsissa
 • Opistossa vieraili vuoden varrella koulutusalan henkilöstöä Norjasta, Englannista, Virosta ja Koreasta.

2015

Koulutus

 • Opiston 42 117 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 62 %, vieraiden kielten koulutusta 14 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 26 210 oppituntia: työvoimakoulutus 19 017 t, peruskoulu 1298 t, kansalaisopisto-opetus 5206 t, nuorisotakuukoulutus 608 t, henkilöstökoulutus 81 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5 757 oppituntia: englanti 28 %, espanja 16 %, ranska 15 %, italia 10 %, venäjä 4 %, ruotsi 7 %, saksa 7 %, muut kielet 14 %

Kehittämistoiminta

 • LUKIMO, joka oli Opetushallituksen rahoittama yhteisprojekti Amiedun ja Axxellin kanssa. Projektissa laadittiin luku- ja kirjoitustaidon moduuleihin sisältöjä opetussuunnitelman tueksi.
 • KOTOVERKKO 2, jonka tarkoituksena on koordinoida ja kehittää kotoutumiskoulutusta kautta Suomen. Mukana on 17 oppilaitosta eri puolilta Suomea, rahoittajana OPH.
 • YKIIN-hanke on LaKe-rahoitteinen projekti, jossa luodaan opetusmateriaaleja yleiseen kielitutkintoon valmentaville kursseille ja jonka avulla järjestetään koulutusta suomen kielen opettajille arvioinnin tueksi ja YKI-tutkintojen järjestämiseksi ja tutkintoon ohjaamista varten.
 • NUORISOTAKUU-koulutuksia järjestettiin 2 kurssia 9.2.–22.5. ja 7.9.–18.12. Nuorisotakuukoulutukset olivat Opetushallituksen rahoituksella järjestettyjä, 15 viikkoa kestäneitä intensiivikursseja. Kurssit olivat osallistujille täysin ilmaisia. Kursseilla toteutettiin yhteistyökumppani PLANin kanssa MUUTTAJAT-hanketta.
 • KOTONA VERKOSSA -hanke aloitti vuoden 2015 lopulla. Osallistujaverkko on laaja kattaen koko Suomen. Tarkoituksena on kehittää digitaalista opetusta ja opettajien taitoja.
 • Opetushallitus tekemä sopimus suomen kielen yleisten kielitutkinnon (YKI keskitason) tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen. Osallistujia oli yhteensä noin 285.
 • VISIBLE BRIDGES -hanke jatkui.

Vierailuja

 • Kotoverkko 2 -projektin yhteydessä vierailtiin mm. Kööpenhaminassa ja Malmössä tutustumassa paikallisiin maahanmuuttajien kouluttajiin ja muihin toimijoihin.
 • Visible Bridges -projektitapaamiset Helsingissä ja Norjan Arendalissa.
 • Kaksi itävaltalaista maahanmuuttajien parissa työskentelevää opettajaa kävi tutustumassa työvoimapoliittisen koulutuksen ja peruskoulun opetukseen viikon kestäneellä job shadowing -jaksolla.
 • Opistoon kävi tutustumassa japanilaisia ja korealaisia opettajia.

2014

Koulutus

 • Opiston 42 973 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 46 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 19 772 oppituntia: työvoimakoulutus 13 264 t, kansalaisopisto-opetus 6440 t, henkilöstökoulutus 68 t, Opetusalueet: suomen kieli, yhteiskunta- ja työelämätaidot, tietotekniikka, käden taidot
 • Vieraiden kielten koulutusta 7 638 oppituntia: englanti 24 %, espanja 17 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 5 %, ruotsi 7 %, saksa 6 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • KOTOVERKKO, jonka tarkoitus on koordinoida ja kehittää kotoutumiskoulutusta kautta Suomen, mukana 17 oppilaitosta eri puolilta Suomea, rahoittajana OPH.
 • KÄTS, Opetushallitukselta saatiin Käytännön suomen -projektiin lisärahoitus vuosiksi 2013–2014. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaaleja on luku- ja kirjoitustaidottomien koulutukseen ja nopeammin edistyville, mutta puutetta on nimenomaan ollut suomen kielen hitaasti etenevien koulutusten oppimateriaaleista. KÄTS-oppimateriaali on tulostettavissa osoitteesta: www.helao.fi/fi/kats. Projekti työstää materiaalia edelleen ja painattaa siitä oppikirjaversion.
 • LÄHTÖRUUTU, joka on ESR-rahoitteinen yhteisprojekti Amiedun ja Axxellin kanssa ja jossa laaditaan testit luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin.
 • NUORISOTAKUU, koulutukset olivat Opetushallituksen rahoituksella järjestettyjä, 15 viikkoa kestäneitä intensiivikursseja. Kurssit olivat osallistujille täysin ilmaisia. Kursseilla toteutettiin yhteistyökumppani PLANin kanssa MUUTTAJAT-hanketta.
 • TOMAKO eli toiminnalliset menetelmät maahanmuuttajien koulutuksessa. Projekti perehtyy toiminnallisuuden hyödyntämiseen maahanmuuttajien koulutuksessa. Mukana lisäksi Vanajaveden Opisto, Vantaan aikuisopisto, Wellamo-opisto sekä Luetaan yhdessä -verkosto (Suomen Akateemisten Naisten Liitto). Rahoittajana OPH.
 • VISIBLE BRIDGES on Helsingin aikuisopiston koordinoima Nordplus-hanke. Teemana on maahanmuuttajien siirtyminen koulutuksesta työelämään. Hankkeessa kartoitetaan hyviä pohjoismaisia käytäntöjä. Mukana lisäksi kolmannen sektorin organisaatio Equality Centre Reykjavikista Islannista, Arendalin kaupungin Arendal Adult Learning Centre Norjasta, kolmannen sektorin organisaatio Integration For All Örkelljungasta Ruotsista ja Kristianstadin kaupungin The Administration of Labour and Welfare, Education and Work Ruotsista.
 • Suomen kielen yleiset kielitutkinnot (YKI keskitaso) Opetushallituksen tekemä sopimus tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen vuonna 2014. Osallistujia oli yhteensä noin 280.

Vierailuja

 • Opiston nelipäiväinen Yhteistoiminta-seminaari Latvian Riiassa. Mukana oli 40 osallistujaa opiston henkilöstöstä.
 • Visible Bridges -projektitapaamiset Ruotsissa ja Islannissa.
 • Opistoon kävi tutustumassa korealaisia opettajia.

2013

Koulutus

 • Opiston 40 279 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 17 099 oppituntia: työvoimakoulutus 10530 t, kansalaisopisto-opetus 6505 t, henkilöstökoulutus 64 t. Opetusalueet: suomen kieli, yhteiskunta- ja työelämätaidot, tietotekniikka, käden taidot
 • Vieraiden kielten koulutusta 7 769 oppituntia: englanti 25 %, espanja 17 %, ranska 12 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 5 %, muut kielet 17 %

Kehittämistoiminta

 • KÄTS Opetushallitukselta saatiin Käytännön suomen -projektiin lisärahoitus vuosiksi 2013–2014. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaaleja on luku- ja kirjoitustaidottomien koulutukseen ja nopeammin edistyville, mutta puutetta on nimenomaan ollut suomen kielen hitaasti etenevien koulutusten oppimateriaaleista. KÄTS-oppimateriaali on tulostettavissa osoitteesta: www.helao.fi/fi/kats. Projekti työstää materiaalia edelleen ja painattaa siitä oppikirjaversion.
 • SUKIMO (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot), jossa laadittiin pääkaupunkiseudun muiden oppilaitosten kanssa moduulien 1–3 sisällöt suomen kielen opetukseen, rahoittajana OPH. Projektiaika 1.9.2012–31.10.2013. Helsingin aikuisopiston yhteistyökumppanit projektissa ovat pääkaupunkiseudun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen järjestäjät: Amiedu, Edupoli, Vantaan aikuisopisto, Eiran aikuislukio sekä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto. Projektin koordinaattorina toimii Axxell. Hankkeen tavoitteena on kehittää Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden, Osallisena Suomessa -kehityssuunnitelman sekä kielitaidon arvioinnin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaiset moduulirungot aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen käyttöön. Projektin aikana määritellään eri koulutuspolkujen moduulien tavoitetaidot ja viestinnälliset tilanteet sekä eri moduulien ydinsisällöt (vähimmäisvaatimukset) ja annetaan suositus opetusjärjestyksestä.
 • TOMAKO eli toiminnalliset menetelmät maahanmuuttajien koulutuksessa. Projekti perehtyy toiminnallisuuden hyödyntämiseen maahanmuuttajien koulutuksessa. Mukana lisäksi Vanajaveden Opisto, Vantaan aikuisopisto, Wellamo-opisto sekä Luetaan yhdessä -verkosto (Suomen Akateemisten Naisten Liitto). Rahoittajana OPH.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Tartoon
 • Nordplus -kontaktiseminaari Tukholmassa
 • Singaporen opetusministeri seurueineen vieraili opistossa

2012

Koulutus

 • Opiston 34 932 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 41,5  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 14 506 oppituntia. Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 7012 oppituntia:  englanti 23 %, espanja 19 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea -kehittämisprojekti (OPH) oppimateriaali valmistui. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaalin voi tulostaa Helsingin aikuisopiston nettisivuilta: helao.fi/fi/kats.
 • SUKIMO-projekti (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot)

Vierailuja

 • Korealaisia koulutusalan henkilöitä vieraili 23.5. ja 1.11. Molemmilla kerroilla varsinainen delegaatio oli 15 henkilöä ja ohjelmassa oli opiston ja kansalaisopistotoiminnan esittely.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari Sloveniassa/Kroatiassa.

2011

Koulutus

 • Opiston 34 771 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 44  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 15 283 oppituntia:  työvoimakoulutus 9 755 t, kansalaisopisto-opetus 5512 t, henkilöstökoulutus 16 t.  Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 985 oppituntia:  englanti 25 %, espanja 19 %, ranska 12 %, italia 12 %, venäjä 6 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea -kehittämisprojekti, johon saatiin avustusta opetushallitukselta, käynnistyi. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille.

Vierailuja

 • Slovakian käsityötaiteen edustaja Ludmila Bátorová piti opistossa alan harrastajille munanmaalaustyöpajan yhteistyössä Slovakian suurlähetystön kanssa.
 • 51 virolaista käden taitojen opettajaa ja harrastajaa vierailee opistossa opettaja Sirje Paklerin johdolla.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari Tallinnassa.
 • Rehtori osallistuu Kansalaisopistojen liiton järjestämään aikuiskoulutusseminaariin Ljubljanassa Sloveniassa.

2010

Koulutus

 • Opiston 34 074 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille  48 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 16 275 oppituntia: työvoimakoulutus 10 615 t, kansalaisopisto-opetus  5562 t, henkilöstökoulutus 36 t, hankekoulutus 62 t. Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 3 %, muut 3 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 518 oppituntia: englanti 29 %, espanja 20 %, italia 13 %, ranska 11 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, venäjä 5 %, muut kielet 12 %.

Kehittämistoiminta

 • Maahanmuuttanut ohjauksella kotoutumaan  -kehittämishanke päättyi. Hankkeessa tuotetaan käytännön opas, jota voidaan käyttää apuna maahanmuuttaneita ohjattaessa kotoutumiskoulutuksen tai muun koulutuksen aikana tai muissa ohjaustilanteissa. Opetushallitukselta saatiin määräraha hankkeen toteuttamista varten.

Vierailuja

 • Finnish Puzzles –workshop toteutetaan opistossa. EU:n Lifelong Programmen alaohjelman Grundtvigin piiriin kuuluvaan viikon kokoontumiseen saapuu 20 osanottajaa 10 Euroopan maasta. Workshopissa tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä suomen kieleen. Tutustumiskäyntejä moniin Helsingin eri kohteisiin.
 • Opiston kehittämisseminaari Fuengirolassa Espanjassa. Matkan yhteydessä tutustutaan suomalaiseen kansalaisopistoon ja lukioon.
 • Sisäasiainministeriön Suomeen kutsuma rajaviranomaisten ryhmä (9 henkilöä eri puolilta maailmaa) vierailee opistossa tutustuen opiston toimintaan.
 • Opetusministeriön aloitteesta opistossa vierailee 23 korealaista koulutusalan asiantuntijaa tutustuen opiston toimintaan.
 • Rehtori osallistuu suomalais-unkarilaiseen aikuiskoulutusseminaariin Budapestissa ja osallistuu ammattijärjestöopistojen rehtorien opintomatkaan Englantiin ja Skotlantiin.

2009

Koulutus

 • Opiston 31 026 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 43 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 13 454 oppituntia: työvoimakoulutus  8590 t, kansalaisopisto-opetus 4864 t. Opetusalueet:  suomen kieli  83 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 11 %, tietotekniikka 3 %. muut 3 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 618 oppituntia: englanti 30 %, espanja 18 %, italia 14 %, ranska 11 %, venäjä 6 %, saksa 4 %, ruotsi 4 %, muut kielet 13 %.

Kehittämistoiminta

 • “Edu for All” (EU:n monenkeskinen Grundtvig -projekti) päättyy. Projektin tavoite on kehittää vaikeasti rekrytoitavissa oleville aikuisopiskelijaryhmille ja ryhmien vetäjille sekä oppilaitosten asiantuntijoille suunnattavia hakevan toiminnan käytänteitä. Koordinaattorina Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen Saksasta ja partnereina Helsingin aikuisopisto Suomesta sekä organisaatiot Englannista, Italiasta, Latviasta ja Unkarista. Opiston edustajat ovat mukana hankkeen tapaamisissa Helsingissä,  Budapestissä, Veronassa, Erfurtissa ja Weimarissa. Lopputuotoksena painettiin ”Top Ten Tools for involving groups in learning activities” englantilais-suomalaisena käsikirjana, jota jaettiin opiston yhteistyökumppaneille.
 • ”Sukellus Suomeen” –niminen maahanmuuttajien aikuiskoulutuksen kehittämishanke, johon opetushallitukselta saatiin avustusta,  päättyi. Projektin tuotoksena painetaan hankkeen niminen Arjen taitojen, kulttuurintuntemuksen ja yhteiskuntatiedon opetusmateriaalipaketti. Materiaali toimitetaan maksutta kaikkiin Suomen julkisen valvonnan alaisiin aikuisoppilaitoksiin ja opiston muille yhteistyökumppaneille
 • Maahanmuuttanut ohjauksella kotoutumaan –niminen kehittämishanke, johon opetushallitukselta saatiin avustusta, käynnistyy. Hankkeessa tuotetaan opas maahan muuttaneiden ohjaukseen.
 • Opetushallituksen nimittämä maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden koordinointiprojektin ohjausryhmä nimittää opiston opettajan Sirpa Rönkön puheenjohtajakseen.

Vierailuja

 • Kolme kuvataideopettajaa edustavat opistoa unkarilaisen taideoppilaitoksen Janoschik Almos Art Vocational School kanssa järjestetyssä yhteistyöseminaarissa ja yhteisnäyttelyssä Budapestissä. Yhteistyöoppilaitoksen delegaatio vierailee puolestaan Helsingin aikuisopistossa.
 • Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenian välittämänä opistossa vierailee ryhmä, jonka jäsenet ovat 10 eri maasta eri puolilta Eurooppaa ministeriöistä, yliopistoista ja muista koulutuslaitoksista. Leonardo – vierailu liittyy projektiin ”Better Working Skills Through Life Long Adult Education”.
 • Opiston ja sisaroppilaitoksen Aktiivi-Instituutin yhteinen kehittämisseminaari Pietarissa.
 • Rehtori osallistuu opintomatkaan Espanjan Fuengirolaan tutustuen mm. suomalaiseen kansalaisopistoon ja lukioon.
 • Englannin kielen opettaja on matkanjohtajana opiston kielimatkalla Yorkiin Pohjois-Englantiin.

2008

Koulutus

 • Opiston 30 731 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 12 918 oppituntia: työvoimakoulutus 9427 t, henkilöstökoulutus 66 t, kansalaisopisto-opetus 3425 t.  Opetusalueet: suomen kieli 67 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 23 %, tietotekniikka  6 %, muut 4 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 491 oppituntia: englanti 29%, espanja 17 %, italia 14 %, ranska 12 %, venäjä 7 %, ruotsi  5 %, saksa 5 %, muut kielet  11 %.

Kehittämistoiminta

 • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 Oppimiskumppanuushanke vuosiksi 2006-2008) päättyy. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajia on projektin päättävässä kokoontumisessa Dublinissa Irlannissa.
 • “Edu for All” (EU:n monenkeskinen Grundtvig -projekti vuosiksi 2007-2009)  alkaa.  Projektin tavoite on kehittää vaikeasti rekrytoitavissa oleville aikuisopiskelijaryhmille ja ryhmien vetäjille sekä oppilaitosten asiantuntijoille suunnattavia hakevan toiminnan käytänteitä. Koordinaattorina Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen Saksasta ja partnereina Helsingin aikuisopisto Suomesta sekä organisaatiot Englannista, Italiasta, Latviasta ja Unkarista. Projektin ensimmäinen kokoontuminen on Helsingissä opiston järjestämänä ja muut kokoontumiset Latviassa ja Unkarissa.
 • Opiston edustajia Kansalais- ja työväenopistojen liiton tammiseminaarissa Pietarissa.

Vierailuja

 • Rehtori osallistuu ay-liikkeen opistojen rehtorien ja sivistysjohtajien opintomatkaan Torontossa ja Ottawassa Kanadassa sekä tutustuu EU:n toimintaan Brysselissä.
 • Opistossa vierailee islantilaisen julkisen alan ammattijärjestön SFR (Union of Public Servants) delegaatio sekä Hessenistä Saksasta ryhmä, jonka jäsenet edustavat aikuiskoulutuksen hallintoa ja erilaisia oppilaitoksia.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja edustaa opistoa Istanbulissa Turkissa kansainvälisessä kontaktiseminaarissa tarkoituksena hankkia yhteyksiä tulevia EU-kontakteja varten.
 • Taideaineiden opettaja jatkaa yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen Kézmüipari Szakköepiskola és Szakiskola kanssa. Yhteistyö sisältää opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa, kulttuurivaihtoa ja näyttelytoimintaa. Opettaja vierailee Budapestissa ko. oppilaitoksessa ja heiltä tutustuu edustajia opistomme toimintaan. Opettaja vetää myös taideleirin Villa Törökissä Balatonilla.
 • Käden taitojen opettaja osallistuu Festival of Folk Arts -tapahtumaan Budapestissä.
 • Englannin kielen opettaja vetää englannin kielen kurssin Jerseyn saarella Englannissa.
 • Opiston edustajat osallistuvat Kansalais- ja työväenopistojen liiton tammiseminaariin Pietarissa ja Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n seminaariin Milanossa Italiassa.

2007

Koulutus

 • Opiston 35 433 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 50 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 17 691 oppituntia: työvoimakoulutus 9 224 t, henkilöstökoulutus 6 480 t, kansalaisopisto-opetus 1 987 t.  Opetusalueet: suomen kieli 83 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 9 %, tietotekniikka 4 %, muut 4 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 549 oppituntia: englanti 30 %, espanja 18 %, italia 13 %, ranska 12 %, ruotsi 6 %, venäjä 6 %, saksa 4 %, muut kielet 11 %.

Kehittämistoiminta

 • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 Oppimiskumppanuushanke vuosiksi 2006-2008) jatkuu. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Hamarissa Norjassa ja Goldapissa Puolassa.
 • MamuYKI-hanke päättyy. Opetushallituksen tukemassa projektissa päätavoite on lisätä maahanmuuttajien valmiuksia suorittaa hyväksytysti Yleinen kielitutkinto suomen kielessä. Pääpaino on valmentavan koulutuksen oppimateriaalin tuottamisessa ja kokeilemisessa opetustilanteissa.  Yhteistyökumppanina hankkeessa on Vantaan aikuisopisto.
 • Opiston kehittämisseminaari Prahassa Tšekissä yhdessä sisaroppilaitoksen Aktiivi-Instituutin henkilöstön kanssa.

Vierailuja

 • Opiston edustajia on mukana aikuisopettajajärjestöjen tutustumismatkoilla Venäjän Karjalassa ja Istanbulissa Turkissa.
 • Taideaineiden opettaja on jatkanut yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen Kézmüipari Szakköepiskola és Szakiskola kanssa. Yhteistyö sisältää opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa, kulttuurivaihtoa ja näyttelytoimintaa. Opettaja vierailee Budapestissa ko. oppilaitoksessa ja heiltä tutustuu edustajia opistomme toimintaan. Opettaja osallistuu myös taidenäyttelyyn Balatonfüredissä Unkarissa.
 • Käden taitojen opettaja osallistuu käsityönopettajille järjestettyyn Puolan kiertomatkaan.
 • Yhteisenä kuvataideopiskelijoiden matkakurssina toteutetaan Porvoon kansalaisopiston ryhmän kanssa Taidematka Unkariin.

2006

Koulutus

 • Opiston 33 917 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 52 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 17 496 oppituntia: työvoimakoulutus 8057 t, henkilöstökoulutus 7240 t, kansalaisopisto-opetus 2199 t. Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 4 %, muut 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 458 oppituntia: englanti 31 %, espanja 18 %, italia 13 %, ranska 12 %, ruotsi 8 %, venäjä 6 %, saksa 3 %, muut kielet 9 %.

Kehittämistoiminta

 • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 -oppimiskumppanuushanke 2006-2008 käynnistyy. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajat projektin kokoontumisessa Kilkisissä Kreikassa.
 • KieKu-projekti (Opetushallituksen tukema hanke) päättyy. Tavoite on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa ja edistää heidän kotoutumistaan ja aktiivisuuttaan elämän eri osa-alueilla sekä selviytymistä suomalaisessa kulttuurissa.
 • MamuYKI-hanke käynnistyy. Opetushallituksen tukemassa projektissa päätavoite on lisätä maahanmuuttajien valmiuksia suorittaa hyväksytysti Yleinen kielitutkinto suomen kielessä. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Vantaan aikuisopisto.

Vierailuja

 • Opiston edustajia KTOL:n tammiseminaarissa Tallinnassa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Cross Cultural Competence Workshop – koulutuksessa Caisassa.
 • Taideaineiden opettaja käynnistää yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen kanssa Budapestissa. Samassa yhteydessä järjestetään taidematka opiston opiskelijoille.
 • Opiston kehittämisseminaari Haapsalussa Virossa yhdessä sisaroppilaitoksen Aktiivi-instituutin henkilöstön kanssa teemana opistojen yhteistoiminnan kehittäminen. Pääteemana aikuiskoulutuksen arviointi ja tutustumiskohteena maan pohjoisrannikon kartanoita.
 • Ranskan kielen opettaja seminaarissa ”Classroom pracitse, E-learning/Virtual Learning Environment and the integration of the European Dimension in the teaching of French to adults” Pariisissa.
 • Taideaineiden opettaja on osallistunut kolmeen taidenäyttelyyn Budapestissa ja Veszprémissä Unkarissa, joista yksi oli yksityisnäyttely, muut yhteisnäyttelyitä.

2005

Koulutus

 • Opiston 32 711 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 50 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 16 210 oppituntia (työvoimakoulutus 7 244 t, henkilöstökoulutus 6 945 t, kansalaisopisto-opetus 2 021 t). Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 4 %, muut 2 %).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5 965 oppituntia (englanti 33 %, espanja 17 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 4 %, muut kielet 8 %).

Kehittämistoiminta

 • ”LILAC – Learning for Integration, Learning through Active Citizenship” (EU:n Komission hyväksymä projekti) 2003-2005 päättyy. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Karmoyssa Norjassa ja Berliinissä.
 • Taito-projekti (Opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutukseen sekä aktiivista kansalaisuutta edistäviin opintoihin keskittyvä hanke) päättyy.
 • KieKu-projekti (Opetushallituksen tukema hanke) käynnistyy. Tavoite on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa ja edistää heidän kotoutumistaan ja aktiivisuuttaan elämän eri osa-alueilla sekä selviytymistä suomalaisessa kulttuurissa.

Vierailuja

 • Opiston rehtori tutustuu Euroopan Unioniin (EU-parlamentti, komissio, Suomen EU-edustusto, Kuntaliiton Brysselin toimisto) ja sen aikuiskoulutuspolitiikkaan sekä Naton toimintaan Brysselissä.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Grundtvig-seminaarissa ”European Citizenship” Tallinnassa.
 • Opiston edustajat ARO ry:n aikuiskoulutusseminaarissa Tukholmassa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia Autismisäätiön EU-projektin ”Taide ilman rajoja” kansainvälisessä näyttelyssä Helsingissä, kansainvälisessä kollaasinäyttelyssä Kaunasissa Liettuassa sekä Suomen Viron-Instituutissa Tallinnassa. Unkarissa Pecsissä opiston kahden kuvataideopettajan yhteisnäyttely.
 • Opistossa järjestetään ensimmäistä kertaa YKI-kielitutkintoja suomen kielessä (keskitaso). Opistossa järjestetään edelleen valtionhallinnon kielitutkinnon tutkintotilaisuuksia Opetushallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettajia kansainvälisessä ”What Future for Lifelong Learning in Europet – A Time for Choice” -konferessissa Helsingissä.

2004

Koulutus

 • Opiston 31136 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 49 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 15 106 oppituntia (työvoimakoulutus 6977 t, henkilöstökoulutus 6281 t, kansalaisopisto-opetus 1848 t). Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 10 %, tietotekniikka 6 %, muut 2 %).
  Vieraiden kielten koulutusta 5 703 oppituntia (englanti 32 %, espanja 18 %, ranska 14 %, italia 11 %, ruotsi 8 %, venäjä 6 %, saksa 3 %, muut kielet 8 %).

Kehittämistoiminta

 • ”LILAC – Learning for Integration, Learning through Active Citizenship” (EU:n Komission hyväksymä projekti) 2003-2005 jatkuu. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein. Edustajia kaikista yhteistyöorganisaatioista vieraina opiston isännöimässä tapaamisessa Helsingissä. Opiston edustajat myös projektin kokoontumisessa Ogressa Latviassa.
 • Aktiivi-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) päättyy. Erillisiä koulutusjaksoja ja neuvontapalveluita yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.
 • Taito-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutukseen sekä aktiivista kansalaisuutta edistäviin opintoihin keskittyvä hanke) käynnistyy yhdessä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n, Maahanmuuttajien tuki ry:n, Inkerikeskus ry:n ja Käsistään kätevät ry:n kanssa.
 • Opiston kehittämisseminaari ja tutustuminen Latvian kulttuuriin ja aikuiskoulutukseen Riikassa opiston toimihenkilöille.

Vierailuja

 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa stipendiaattina.
 • Opiston edustajat Moskovassa Venäjän yhteiskuntaa, kulttuuria ja aikuiskoulutusta käsittelevässä seminaarissa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja tutustuu aikuiskoulutukseen Weimarissa Saksassa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisessä kollaasinäyttelyssä Vilnassa Liettuassa.

2003

Koulutus

 • Opiston 25 910 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 10 947 oppituntia (työvoimakoulutus 6723 t, henkilöstökoulutus 2688 t, kansalaisopisto-opetus 1536 t)
 • Vieraiden kielten koulutusta 5446 oppituntia.
 • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.
 • ”Ikebono” Ikebana – esitys (professori Kazuko Ideue Japanista) opistossa alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kehittämistoiminta

 • ”Moving On – Learners promoting Learning” EU-projekti päättyy. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustajat, joista osa opiskelijoita, mukana projektin kokoontumisissa Exeterissä Englannissa.
 • ”LILAC – Learning for Integration, Learning through Active Citizenship” (EU:n Komission hyväksymä projekti) 2003-2005 käynnistyy. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Opiston edustajat hankkeen aloitusseminaarissa Veronassa Italiassa. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein.
 • Aktiivi-projekti (Opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) käynnistyy. Erillisiä koulutusjaksoja ja neuvontapalveluita yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.

Vierailuja

 • Opiston edustajat Vilnassa Liettuan aikuiskoulutusta ja kulttuuria käsittelevässä seminaarissa Vilnassa.
 • Espanjan opettaja suomalais-espanjalaisessa espanjan opettajille tarkoitetussa symposiumissa Madridissa.
 • Taideaineiden opettaja tutustuu Rooman kansalaisopiston UPTER:in taideopetukseen.
 • Taideaineiden opettajan teoksia yhteisnäyttelyissä Felsöörsissä Unkarissa sekä San Pellegrinossa ja Luccassa Italiassa.
 • Opiston kehittämisseminaari Budapestissa ja Balatonin alueella Unkarissa opiston toimihenkilöille.

2002

Koulutus

 • Opiston 22 670 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 31 %, vieraiden kielten koulutusta 22 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 7021 oppituntia (työvoimakoulutus 4595 t, kansalaisopisto-opetus 1386 t, henkilöstökoulutus 1040 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5098 oppituntia.
 • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

Kehittämistoiminta

 • ”Moving On – Learners promoting Learning” EU-projekti jatkuu. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Weimarissa Saksassa ja Guadalajarassa Espanjassa. Opettajia ja opiskelijoita vieraina kaikista yhteistyöorganisaatioista opiston isännöimässä tapaamisessa Helsingissä.
 • POVI-hanke (Espoon kaupungin työväenopiston, Helsingin aikuisopiston ja Vantaan aikuisopiston yhteinen kolmen vuoden mittainen kehittämishanke) päättyy Tallinnassa järjestettyyn seminaariin. Opiston henkilöstö vierailee samassa yhteydessä Tallinnan kansalaisopistossa.
 • Koto-projekti (Opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.

Vierailuja

 • Rehtori tutustuu Portugalin aikuiskoulutukseen, erityisesti avoimen yliopiston toimintaan Lissabonissa ja Portossa.
  Opiston edustajat tutustuvat Venäjän aikuiskoulutukseen Pietarissa järjestetyssä seminaarissa.
 • Suomen kielen opettaja tutustuu Exeter Council for Voluntary Service -organisaation toimintaan Exeterissä sekä Open Doors International -organisaation toimintaan Plymouthissa Englannissa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia unkarilais-suomalaisissa taidenäyttelyissä Alsöörsissä, Veszprémissä ja Balatonfüredissä Unkarissa sekä Pieksämäellä ja kansainvälisessä ryhmänäyttelyssä Bellinghamissa, Washingtonissa USA:ssa.

2001

Koulutus

 • Opiston 21 014 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 25 %, vieraiden kielten koulutusta 23 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 5252 oppituntia (työvoimakoulutus 3853 t, kansalaisopisto-opetus 1304 t, henkilöstökoulutus 95 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 4798 oppituntia.
 • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

Kehittämistoiminta

 • ”Moving On – Learners promoting Learning” EU-projekti käynnistyy. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustaja Grundtvig-kontaktiseminaarissa Manchesterissä Englannissa, missä päätös hankkeesta tehdään.
 • Sateenvarjo-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien koulutus- ja neuvontapalveluhanke) yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Vanhustyön Keskusliiton kanssa.
 • POVI-hanke (pääkaupunkiseudun opistojen yhteinen kolmen vuoden mittainen kehittämishanke) järjestää seminaarin Tallinnan kansalaisopistossa, jossa opiston edustajia on mukana.

Vierailuja

 • Aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden delegaatio Virosta, Latviasta ja Liettuasta vierailee opistossa.
 • Opiston edustajat Otepäässä Virossa järjestetyssä aikuiskoulutusseminaarissa.

2000

Koulutus

 • Opiston 23 029 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 28 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 6376 oppituntia (työvoimakoulutus 5544 t, kansalaisopisto-opetus 832 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5518 oppituntia.
 • Maalaus- ja taidegrafiikan kurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

Kehittämistoiminta

 • ETUE-NET -projekti (EU:n Komission rahoittama eurooppalaisten ay-koulujen tietoverkoston kehittämistä edistävä hanke), jossa opiston ja Aktiivi-instituutin tietotekniikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Opiston tietotekniikan opettaja projektin yhteisessä kokoontumisessa Lontoossa Englannissa.

Vierailuja

 • Rehtori tutustuu Irlannin aikuiskoulutusjärjestelmään Dublinissa ja osallistuu OAJ:n aikuiskoulutusseminaariin Tallinnassa Virossa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Pärnussa Virossa ”1st Baltic Moreno Conference” – psykodraamaseminaariissa.
 • Opiston edustajat kansainvälisessä konferenssissa ”Adult Education and Culture Working together”.
 • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisissä ryhmänäyttelyissä Couvinissä Belgiassa ja Ville-Mariessa, Quebeckissä Kanadassa.
 • Opiston kehittämisseminaari, Aikuisoppilaitosten rehtorit ja opettajat ry:n aikuiskoulutusseminaarin yhteydessä Pärnussa Virossa.

1999

Koulutus

 • Opiston 25 459 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 33 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 8441 oppituntia (työvoimakoulutus 7783 t, kansalaisopisto-opetus 658 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5994 oppituntia.

Kehittämistoiminta

 • ETUE-NET -projekti (EU:n Komission rahoittama eurooppalaisten ay-koulujen tietoverkoston kehittämistä edistävä hanke), jossa opiston ja Aktiivi-instituutin tietotekniikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Opiston tietotekniikan opettaja projektin yhteisessä kokoontumisessa Runössä Ruotsissa.
 • Kulttuurit kohtaavat -projekti päättyy Roomassa järjestettyyn Kuvataiteen kansainväliseen Mestarikurssiin. Yhteistyökumppaneina Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.

Vierailuja

 • Opiston edustajat työministeriön ja opetushallituksen paluumuuttajia Suomessa vastaanottavien oppilaitosten kouluttajen seminaarissa Pietarissa Venäjällä.
 • Opiston edustajat Riikassa Latviassa aikuiskoulutusseminaarissa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa stipendiaattina sekä naisten talouskoulun seminaarissa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia näyttelyissä Fuldassa Saksassa, Balatonfüredissä ja Alsöörsissä Unkarissa sekä Pisassa Italiassa.
 • Opiston kehittämisseminaari Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

1998

Koulutus

 • Opiston 23 328 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 29 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 6699 oppituntia (työvoimakoulutus 6299 t, kansalaisopisto-opetus 400 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5704 oppituntia.
 • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

Kehittämistoiminta

 • Kulttuurit kohtaavat -projekti jatkuu Roskildessa Tanskassa Kuvataiteen kansainvälisellä Mestarikurssilla. Kurssilla opettajia ja opiskelijoita Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Kotimaiset yhteistyökumppanit Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.

Vierailuja

 • Opiston edustajat Tartossa Virossa aikuiskoulutusseminaarissa.
 • Rehtori osallistuu suomalaisten aikuiskouluttajien tutustumismatkaan Münsterin ja sen lähiseudun aikuiskoulutus- ja kulttuurikohteisiin sekä opetushallituksen eri oppilaitosmuotojen rehtoreille järjestämään koulutus- ja tutustumismatkaan Miamiin Floridaan Yhdysvaltoihin.
 • Kielten johtava opettaja mukana OECD:n kokouksessa Yorkissa Englannissa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja naistutkijoiden kanssa naisten talouskoulun projektin tutustumismatkalla Brysselissä.
 • Taideaineiden opettajan teoksia opettajien kansainvälisessä ”Kulttuurit kohtaavat” -ryhmänäyttelyssä Roskildessa Tanskassa-

1997

Koulutus

 • Opiston 23 867 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 32 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 7626 oppituntia (työvoimakoulutus 7396 t, kansalaisopisto-opetus 230 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5689 oppituntia.
 • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

Kehittämistoiminta

 • Kulttuurit kohtaavat -projekti käynnistyy Haminassa Kuvataiteen kansainvälisellä Mestarikurssilla. Kurssilla opettajia ja opiskelijoita Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Kotimaiset yhteistyökumppanit Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.

Vierailuja

 • Opistossa vieraita Barcelonan yliopistosta sekä Rooman ja Münsterin kansalaisopistoa vastaavista oppilaitoksista.
 • Opiston edustajat Tallinnassa ja Pärnussa Virossa aikuiskoulutusseminaareissa.
 • Rehtori ”Meeting in Finland” -seminaarissa Espoossa , aikuiskoulutusseminaarissa Tallinnassa sekä tutustuu Italian aikuiskoulutusjärjestelmään Roomassa ja Milanossa sekä osallistuu opetushallituksen kutsumana Businesslike management training -kurssille Milanossa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja ESR-projektiin liittyvällä Helsingin yliopiston järjestämällä maahanmuuttajien integraatiota käsittelevällä opintomatkalla Hollannissa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia ”Kulttuurit kohtaavat” -kansainvälisessä ryhmänäyttelyssä Haminassa.

1996

Koulutus

 • Opiston 22 334 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 34 %, vieraiden kielten koulutusta 26 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 7634 oppituntia (työvoimakoulutus 7417 t, kansalaisopisto-opetus 217 t)
 • Vieraiden kielten koulutusta 5752 oppituntia.
 • Italian taidematka kuvataiteen opiskelijoille, kohteina Firenze, Siena ja Pisa.

Vierailuja

 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja stipendiaattina Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa.
 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Maahanmuuttajien integroimis- ja työllistämishankkeet -opintomatkalla (ESR-projekti) Kööpenhaminassa ja sen lähiympäristössä Tanskassa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisissä miniatyyritaiteen näyttelyissä Saint-Mariessa, Quebeckissä Kanadassa ja Couvinissa Belgiassa.

1995

Koulutus

 • Opiston 22 982 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 37 %, vieraiden kielten koulutusta 25 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 8573 oppituntia (työvoimakoulutus 7887 t, kansalaisopisto-opetus 686 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5764 oppituntia.
 • Eurooppa-tenttejä yhteistyössä Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa valtionhallinnon virkamiehille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Vierailuja

 • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Maahanmuuttajien työ- ja koulutusprojektin (ERS-projekti) opintomatkalla Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä Ruotsissa sekä Aikuiskoulutusnaisten verkoston ”Aikanaisten” matkalla Göteborgissa Ruotsissa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Soulissa Koreassa ja Viipurissa Venäjällä.

1994

Koulutus

 • Opiston 18 442 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 27 %, vieraiden kielten koulutusta 30 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 4929 oppituntia (työvoimakoulutus 4186 t, kansalaisopisto-opetus 743 t).
 • Vieraiden kielten koulutusta 5522 oppituntia.
 • Taidematkat opiskelijoille Roomaan ja Lontooseen, joissa tutustutaan taidemuseoihin, taidenäyttelyihin ja arkkitehtonisiin kohteisiin.
 • Eurooppaan vai ei? Useita keskustelutilaisuuksia Euroopan Unioniin liittymisäänestystä edeltävänä aikana.
 • Eurooppa-tentti ja siihen valmentava kurssi yhteistyössä Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa.

Vierailuja

 • Vs. rehtori tutustuu EU:n toimintaan ja EU-parlamenttiin Brysselissä STTK:n kouluttajien kanssa.
 • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Kirnissä Saksassa ja Roomassa Italiassa.

1993

Koulutus

 • Opiston 15 616 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 8 %, vieraiden kielten koulutusta 39 %.
 • Työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille alkaa opistossa.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 1275 oppituntia (työvoimakoulutus 853 t, kansalaisopisto-opetus 422 t)
 • Vieraiden kielten koulutusta 6068 oppituntia.
 • Kieli- ja kansainvälistymiskoulutus – opintojakso (500 t) suomalaisille nuorille työttömille.

Vierailuja

 • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Fuengirolassa ja Nerjassa Espanjassa, Vallettassa Maltalla, Budapestissa Unkarissa ja Fuldassa Saksassa.