Etusivu Toggle Menu
Home

Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Opisto muuttaa uusiin tiloihin Chydeniaan vuonna 2020

Opisto muuttaa uusiin tiloihin Chydeniaan vuonna 2020

Helsingin aikuisopisto ja opiston peruskoulu muuttavat uusiin toimitiloihin vuonna 2020. Opiston uudet tilat sijaitsevat Etu-Töölön Runeberginkatu 22–24:n Chydenia-rakennuksessa, joka vapautuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululta.

Muutto johtuu Helsingin kaupungin suunnittelemasta, korttelia koskevasta kaavamuutoksesta. Kaupunki on suunnitellut opistotalon kortteliin asuinrakentamista ja toimistotilojen muuntamista asuinkäyttöön.

Chydenia-rakennus valmistui vuonna 1923 tyttölyseoksi ja se siirtyi Helsingin kauppakorkeakoululle kirjastoksi 1960-luvun lopussa. Vuonna 2000 rakennusta muokattiin opetus- ja tutkimuskäyttöön. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Chydeniassa sijainneet toiminnot muuttivat vuoden 2019 alussa Otaniemeen.

”Helsingin aikuisopiston vuokrasopimus takaa opetustoiminnan jatkuvuuden Töölössä, Chydenian perinteisessä koulukiinteistössä”, toteaa Helsingin aikuisopiston rehtori Kari Karvonen. ”Chydeniaan muuton myötä haluamme luoda opistosta uuden helsinkiläisen 2020-luvun oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksen”.

”Jatkamme toimintaamme normaalisti opiston nykyisessä osoitteessa Töölöntullinkatu 8:ssa muuttoon asti. Myös muuton jälkeen opiston toiminta jatkuu tuttuun tapaan, mutta kutsumme opiskelijamme muuttamaan kanssamme entistä parempiin ja monikäyttöisempiin tiloihin. Tiedotamme muuttoon liittyvistä asioista remonttiprojektin edetessä”.

Chydenian kiinteistön omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka tähtää kansallisomaisuuden pitkäaikaiseen omistukseen ja pitkiin vuokrasopimuksiin yleishyödyllisten tahojen kanssa. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 25.5.2018 kiinteistön omistajan kanssa. 

Kiinteistö on bruttopinta-alaltaan noin 8 100 kerrosneliömetriä ja se peruskorjataan sisätiloiltaan pääosin opiston tarpeisiin. Innovarch toimittaa hankkeeseen pää- ja arkkitehti- sekä sisustussuunnittelun. Vahanen PRO on mukana hankkeessa järjestämällä käyttäjiä osallistavia uudenaikaisen palvelumuotoilun suunnittelutyöpajoja. 

”Suunnittelun haasteena on ollut muun muassa sijoittaa riittävä määrä opetustiloja eri käyttötarkoituksia varten”, kertoo pääsuunnittelija Tuula Tuononen. ”Toiminta perustuu pitkälti perinteiseen luokkaopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, ja niinpä alkuperäistä tilajakoa on pystytty palauttamaan. Suuri osa tiloista on ollut toimistokäytössä mutta palautetaan nyt opetustarkoitukseen.”

”Toinen haaste on keskeinen sijainti, minkä vuoksi esimerkiksi purkutyöt tulee suunnitella huolellisesti”, sanoo rakennusarkkitehti Antti Kukkonen. ”Rakennuksen ympäristöön ei tehdä paljonkaan teknisiä muutoksia, mutta rakennuksen tekniset järjestelyt uusitaan pääsääntöisesti rakennuksen sisäpuolella.”

Piritta Hannula korostaa mittavia välipohjan ja talotekniikan uudistustöitä muun muassa sisäilman laadun varmistamiseksi. ”Rakennusteknisesti lähes kaikki seinät ovat kantavia ja rakenne on stabiili. Rakennuksen kulmassa sijaitseva avoportaikko on nykymääräysten valossa haasteellinen sekä paloteknisesti että akustisesti. Aulaan saadaan kuitenkin palautettua alkuperäistä avoimuutta esimerkiksi lasiseinien avulla. Muita peruskorjauksen yhteydessä uusittavia teknisiä ratkaisuja ovat ilmanvaihto, sähköt ja valaistus sekä toimistotiloihin lisättävä jäähdytys.”

Viisikerroksisen rakennuksen kerrokset ovat kansalaisopiston ja perusopetuksen käytössä, mutta kaikille tiloille haetaan mahdollisimman hyvää käyttöastetta eli käyttäjiä eri vuorokaudenaikoihin. 

Hanke mediassa

Aiheesta uutisoivat STT ja Yle 29.5.2018:

STT: Helsingin aikuisopisto muuttaa vanhaan Helsingin Kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennukseen

Yle: Kauppakorkeakoulun Chydenia-rakennus on saamassa uudet opiskelijat, kun Helsingin aikuisopisto muuttaa tiloihin

HS 50 vuotta sitten 10.5.1969 -artikkelissa kerrottiin tyttölyseon juhlatilaisuudesta:

”Iloista 20-lukua Tyttönorssissa”

Tarkastele rakennusta dronella kuvatusta videosta.

Lisätietoja

Rehtori Kari Karvonen, kari.karvonen@helao.fi

Tutustu Chydenian rakennushistoriaselvitykseen.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Grünberg C.

Tietoa Helsingin aikuisopistosta

Helsingin aikuisopisto on kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus sekä yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista. Opiston laaja opetustarjonta kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Kansalaisopistokurssit ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään vuosittain n. 1 000 (mm. kielet, liikunta, tanssi, taide, kädentaidot, musiikki, digitaidot)
  • Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun työvoimakoulutuksen järjestäjänä opisto on ollut perinteisesti yksi pääkaupunkiseudun suurimmista.
  • Perusopetusta tarjotaan 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille Opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on valmiudet jatko-opiskeluun ja/tai työelämään sekä mahdollisuus opiskella yksittäisiä aineita aineopiskelijana.
  • Avoimen yliopiston opintoja toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa lähi- ja monimuoto-opetuksen muodossa (mm. kauppa- ja oikeustieteet)
  • Henkilöstö- ja tilauskoulutusta suunnataan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin henkilöstölle. Koulutus voi olla yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia räätälöitynä tilaajan toivomusten mukaan työpaikoilla tai opiston tiloissa.

www.helao.fi