Etusivu Toggle Menu
Home

Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Muutto uuteen opistotaloon Runeberginkatu 22-24:ssä Etu-Töölössä

Muutto uuteen opistotaloon Runeberginkatu 22-24:ssä Etu-Töölössä

Helsingin aikuisopisto ja opiston peruskoulu muuttavat uuteen opistotaloon kesäkuussa 2020. Opiston uudet tilat sijaitsevat Etu-Töölön Runeberginkatu 22–24:ssa sijaitsevassa rakennuksessa, joka vapautui Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululta. Helsingin aikuisopisto on toiminut nykyisissä tiloissaan Töölön tullissa, Toimihenkilö- ja virkamiesten keskusliitolle valmistuneessa TVK-talossa, vuodesta 1961.

Muutto Töölön tullista johtuu Helsingin kaupungin suunnittelemasta, korttelia koskevasta kaavamuutoksesta. Kaupunki on suunnitellut opistotalon kortteliin asuinrakentamista ja toimistotilojen muuntamista asuinkäyttöön.

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus peruskorjataan

Kuva: Pekka Sipola

Opistotalo Runeberginkadulla valmistui vuonna 1923 tyttölyseoksi ja se siirtyi Helsingin kauppakorkeakoululle kirjastoksi 1960-luvun lopussa. Rakennus nimettiin tuolloin Chydeniaksi. Vuonna 2000 rakennusta muokattiin opetus- ja tutkimuskäyttöön. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun rakennuksessa sijainneet toiminnot muuttivat vuoden 2019 alussa Otaniemeen.

Kiinteistö on bruttopinta-alaltaan noin 8 100 kerrosneliömetriä ja se peruskorjataan sisätiloiltaan pääosin opiston tarpeisiin. Innovarch toimittaa hankkeeseen pää- ja arkkitehti- sekä sisustussuunnittelun. Vahanen PRO on mukana hankkeessa järjestämällä käyttäjiä osallistavia uudenaikaisen palvelumuotoilun suunnittelutyöpajoja. 

”Suunnittelun haasteena on ollut muun muassa sijoittaa riittävä määrä opetustiloja eri käyttötarkoituksia varten”, kertoo pääsuunnittelija Tuula Tuononen. ”Toiminta perustuu pitkälti perinteiseen luokkaopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, ja niinpä alkuperäistä tilajakoa on pystytty palauttamaan. Suuri osa tiloista on ollut toimistokäytössä mutta palautetaan nyt opetustarkoitukseen.”

”Toinen haaste on keskeinen sijainti, minkä vuoksi esimerkiksi purkutyöt tulee suunnitella huolellisesti”, sanoo rakennusarkkitehti Antti Kukkonen. ”Rakennuksen ympäristöön ei tehdä paljonkaan teknisiä muutoksia, mutta rakennuksen tekniset järjestelyt uusitaan pääsääntöisesti rakennuksen sisäpuolella.”

Piritta Hannula Innovarchista korostaa mittavia välipohjan ja talotekniikan uudistustöitä muun muassa sisäilman laadun varmistamiseksi. ”Rakennusteknisesti lähes kaikki seinät ovat kantavia ja rakenne on stabiili. Rakennuksen kulmassa sijaitseva avoportaikko on nykymääräysten valossa haasteellinen sekä paloteknisesti että akustisesti. Aulaan saadaan kuitenkin palautettua alkuperäistä avoimuutta esimerkiksi lasiseinien avulla. Muita peruskorjauksen yhteydessä uusittavia teknisiä ratkaisuja ovat ilmanvaihto, sähköt ja valaistus sekä toimistotiloihin lisättävä jäähdytys.”

Viisikerroksisen rakennuksen kerrokset ovat kansalaisopiston ja perusopetuksen käytössä, mutta kaikille tiloille haetaan mahdollisimman hyvää käyttöastetta eli käyttäjiä eri vuorokaudenaikoihin. 

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo, valokuvaaja Grünberg C.

”Helsingin aikuisopiston vuokrasopimus takaa opetustoiminnan jatkuvuuden Töölön perinteisessä koulukiinteistössä”, toteaa Helsingin aikuisopiston rehtori Kari Karvonen. ”Muuton myötä haluamme luoda opistosta uuden helsinkiläisen 2020-luvun oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksen. Jatkamme toimintaamme normaalisti opiston nykyisessä osoitteessa Töölöntullinkatu 8:ssa muuttoon asti”, Karvonen kertoo. ”Myös muuton jälkeen opiston toiminta jatkuu tuttuun tapaan, mutta kutsumme opiskelijamme muuttamaan kanssamme entistä parempiin ja monikäyttöisempiin tiloihin. Tiedotamme muuttoon liittyvistä asioista remonttiprojektin edetessä”.

Kiinteistön omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka tähtää kansallisomaisuuden pitkäaikaiseen omistukseen ja pitkiin vuokrasopimuksiin yleishyödyllisten tahojen kanssa. Vuokrasopimus allekirjoitettiin 25.5.2018 kiinteistön omistajan kanssa. 

 

Hanke mediassa

Lisätietoja

Tietoa Helsingin aikuisopistosta

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista ja se on kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus. Vuonna 1961 perustettu opisto on vapaan sivistystyön lain piiriin kuuluva kansalaisopisto, joka saa lakisääteistä valtionosuutta.

Opisto järjestää vuosittain n. 1 300 kansalaisopistokurssia, joille osallistuu n. 15 000 kurssilaista (kursseja mm. kielet, liikunta, tanssi, taide, kädentaidot, musiikki, digitaidot). Perusopetusta tarjoamme 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opistolla on lisäksi 25 vuoden kokemus kotoutumiskoulutuksen järjestäjänä. Helsingin aikuisopistossa toimii elinkeinotoiminnan yksikkö, joka toteuttaa maksupalvelukoulutuksia, kehittämishankkeita ja julkisen sektorin tilaamia koulutuksia eri väestöryhmille.

Helsingin aikuisopiston omistaja ja ylläpitäjä on ammattiliittojen muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, jolla on lisäksi luottamusmiehiä ja työsuojeluvaltuutettuja kouluttava kansanopisto Aktiivi-Instituutti. Helsingin aikuisopisto kuuluu Kansalaisopistojen liittoon KoL:oon ja ylläpitäjäyhdistys yksityisen opetusalan työnantajajärjestöön, Sivistysalan työnantajat ry:een.

www.helao.fi

Artikkelin pääkuva: Rakennuslehti 18.2.2019