Search Etusivu Toggle Menu
Home Search

Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Opisto muuttaa uusiin tiloihin Chydeniaan vuonna 2020

Opisto muuttaa uusiin tiloihin Chydeniaan vuonna 2020

Helsingin aikuisopisto ja opiston peruskoulu muuttavat uusiin tiloihin vuoden 2020 aikana. Muutto tapahtuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululta vapautuvaan Chydenia-rakennukseen, joka sijaitsee Etu-Töölössä osoitteessa Runeberginkatu 22–24.

Chydenia-rakennus valmistui vuonna 1923 tyttölyseoksi ja se siirtyi Helsingin kauppakorkeakoululle kirjastoksi 1960-luvun lopussa. Vuonna 2000 rakennusta muokattiin opetus- ja tutkimuskäyttöön. Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Töölön toiminnot muuttavat vuoden 2019 alussa Otaniemeen.

”Helsingin aikuisopiston vuokrasopimus takaa opetustoiminnan jatkuvuuden Töölössä, Chydenian perinteisessä koulukiinteistössä”, toteaa Helsingin aikuisopiston rehtori Kari Karvonen. ”Chydeniaan muuton myötä haluamme luoda opistosta uuden helsinkiläisen 2020-luvun oppimisen ja hyvinvoinnin keskuksen”, rehtori Karvonen kertoo. Chydenia on bruttopinta-alaltaan noin 8 100 kerrosneliömetriä. Kiinteistö peruskorjataan sisätiloiltaan pääosin opiston tarpeisiin. ”Jatkamme toimintaamme normaalisti opiston ja peruskoulun nykyisissä osoitteissa Töölöntullinkadulla ja Arkadiankadulla muuttoon asti. Myös muuton jälkeen toiminta jatkuu tuttuun tapaan, mutta kutsumme opiskelijamme muuttamaan kanssamme entistä parempiin ja monikäyttöisempiin tiloihin. Tiedotamme muuttoon liittyvistä asioista remonttiprojektin edetessä”.

Kiinteistön omistaa erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, joka tähtää kansallisomaisuuden pitkäaikaiseen omistukseen ja pitkiin vuokrasopimuksiin yleishyödyllisten tahojen kanssa. Innovarch toimittaa hankkeeseen pää- ja arkkitehti- sekä sisustussuunnittelun. Vahanen PRO on mukana hankkeessa järjestämällä käyttäjiä osallistavia uudenaikaisen palvelumuotoilun suunnittelutyöpajoja. 

”Suunnittelun haasteena on ollut muun muassa sijoittaa riittävä määrä opetustiloja eri käyttötarkoituksia varten”, kertoo pääsuunnittelija Tuula Tuononen. ”Toiminta perustuu pitkälti perinteiseen luokkaopetukseen ja ryhmätyöskentelyyn, ja niinpä alkuperäistä tilajakoa on pystytty palauttamaan. Suuri osa tiloista on ollut toimistokäytössä mutta palautetaan nyt opetustarkoitukseen.”

”Toinen haaste on keskeinen sijainti, minkä vuoksi esimerkiksi purkutyöt tulee suunnitella huolellisesti”, sanoo rakennusarkkitehti Antti Kukkonen. ”Rakennuksen ympäristöön ei tehdä paljonkaan teknisiä muutoksia, mutta rakennuksen tekniset järjestelyt uusitaan pääsääntöisesti rakennuksen sisäpuolella.”

Projektipäällikkö Piritta Hannula korostaa mittavia välipohjan ja talotekniikan uudistustöitä muun muassa sisäilman laadun varmistamiseksi. ”Rakennusteknisesti lähes kaikki seinät ovat kantavia ja rakenne on stabiili. Rakennuksen kulmassa sijaitseva avoportaikko on nykymääräysten valossa haasteellinen sekä paloteknisesti että akustisesti. Aulaan saadaan kuitenkin palautettua alkuperäistä avoimuutta esimerkiksi lasiseinien avulla. Muita peruskorjauksen yhteydessä uusittavia teknisiä ratkaisuja ovat ilmanvaihto, sähköt ja valaistus sekä toimistotiloihin lisättävä jäähdytys.”

Viisikerroksisen rakennuksen ylemmät kerrokset ovat iltatunteina periaatteessa kansalaisopiston ja alemmat kerrokset päiväsaikaan perusopetuksen käytössä, mutta kaikille tiloille haetaan mahdollisimman hyvää käyttöastetta eli käyttäjiä eri vuorokaudenaikoihin. Ylin kerros pyhitetään taideaineille. Taukotilat ajanmukaistetaan, jotta opiskelijat voivat esimerkiksi lämmittää välipalaa.

Hankkeen suunnittelussa hyödynnetään tietomallinnusta, ja eri suunnittelualojen mallit sovitetaan yhteen IFC-muodossa. Urakoitsija on ollut mukana kehitysvaiheesta saakka, ja suunnittelu tehdään sopimussuhteessa suoraan tilaajaan. Edellä mainittujen lisäksi hankkeessa ovat Innovarchista mukana arkkitehti Salla Lindell ja suunnittelija Leila Leppälä-Korhonen. Sisustussuunnittelusta on erillinen toimeksianto.

Tarkastele rakennusta dronella kuvatusta videosta.

Vuokrasopimus allekirjoitettiin 25.5.2018 kiinteistön omistajan, Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöjen, kanssa. Aiheesta uutisoivat STT ja Yle 29.5.2018:

Pää- ja arkkitehti- sekä sisustussuunnittelunvastaava Innovarch tiedotti hankkeesta 25.1.2019:

Lisätietoja: Rehtori Kari Karvonen, kari.karvonen@helao.fi

www.helao.fi

Helsingin aikuisopisto on kaikille avoin oppimisen ja hyvinvoinnin keskus sekä yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista. Opiston laaja opetustarjonta kattaa seuraavat osa-alueet:

  • Kansalaisopistokurssit ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään vuosittain n. 1 000 (mm. kielet, liikunta, tanssi, taide, kädentaidot, musiikki, tietotekniikka)
  • Aikuisille maahanmuuttajille suunnatun työvoimakoulutuksen järjestäjänä opisto on yksi pääkaupunkiseudun suurimmista. Opisto järjestää kotoutumiskoulutusta sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutusta yhteistyössä TE-toimiston kanssa.
  • Perusopetusta tarjotaan 18 vuotta täyttäneille maahanmuuttajille Opetushallituksen aikuisten perusopetusta koskevan opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tavoitteena on valmiudet jatko-opiskeluun ja/tai työelämään sekä mahdollisuus opiskella yksittäisiä aineita aineopiskelijana. 
  • Avoimen yliopiston opintoja toteutetaan yhteistyössä Helsingin, Itä-Suomen ja Turun yliopistojen kanssa lähi- ja monimuoto-opetuksen muodossa (mm. kauppa- ja oikeustieteet)
  • Henkilöstö- ja tilauskoulutusta suunnataan yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin henkilöstölle. Koulutus voi olla yksittäisiä kursseja tai laajempia kokonaisuuksia räätälöitynä tilaajan toivomusten mukaan työpaikoilla tai opiston tiloissa.