Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Kurssi-info > Kurssin alkaminen ja peruuttaminen

Kurssin alkaminen

Tarkista kurssin alkamis- ja päättymispäivä verkkosivuilta kurssin kohdalta tai painetusta esitteestä. Opisto ei lähetä erillistä ilmoitusta ennen opetuksen alkua.

  • Kurssit järjestetään Helsingin aikuisopiston opistotalolla osoitteessa Töölöntullinkatu 8, jos osoitetta ei ole kurssin kohdalla erikseen mainittu. Tarkista luokan numero 1. kerroksen aulan monitorista. Luokka voi toisinaan vaihtua. Jos sinulla on liikuntarajoite, ota yhteyttä vahtimestariin. Opistolla ei ole vartioituja vaatteiden ja tavaroiden säilytystiloja eikä parkkipaikkoja opiskelijoille. Opistolla ei ole myöskään vakuutusta opiskelijoille.
  • Yhden oppitunnin (t) pituus on 45 minuuttia. Oppitunteja ei järjestetä arkipyhinä.

Kurssi-ilmoittautumisen peruminen

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Mikäli kuitenkin joudut syystä tai toisesta peruuttamaan kurssisi, se onnistuu maksutta peruutusehtojen puitteissa ottamalla yhteyttä toimistoon sähköpostitse toimisto@helao.fi. Peruminen ei ole mahdollista puhelimitse. Peruutusehdot ovat seuraavat:

  • Kurssipaikan voi perua maksutta 7 päivää ennen kurssin alkua. Jos kurssimaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan.
  • Opisto perii koko kurssimaksun, jos opiskelija peruuttaa kurssin alle 7 päivää ennen sen alkamista, tai jos et peru kurssia ja kurssipaikka jää käyttämättä.
  • Kurssimaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa kurssin ennen sen alkamista. Kurssi toteutuu, mikäli osallistujaminimi on täyttynyt 5 arkipäivää ennen kurssin suunniteltua alkamispäivää.
  • Mikäli opisto joutuu keskeyttämään alkaneen lähiopetuksen jonkun ylivoimaisen esteen* vuoksi (esimerkiksi koronavirukseen liittyvä viranomaismääräys), kurssi jatkuu etäopetuksena. Jos etäopetus ei ole mahdollista, kurssi siirretään toiseen ajankohtaan tai keskeytetään kokonaan. Jos kurssi keskeytetään, opisto ei palauta kurssimaksua, vaan opiskelijalle myönnetään lahjakortti opistolle.

Palautamme peruutusehtojen mukaisen osuuden kurssimaksusta tilille saatuamme tilinumeron IBAN-muodossa. Perimme peruutusehtojen mukaisen osuuden kurssimaksusta, mikäli kurssia ei ole maksettu tai peruttu ehtojen mukaisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia.

Jos kurssi on maksettu käyttäen Smartumia, Tykyä tai Edenrediä, maksua ei voida palauttaa, mutta summan voi käyttää jonkin toisen kurssin maksamiseen. Jos kurssi on maksettu ePassilla, maksu voidaan palauttaa opiskelijan saldolle, mikäli peruutus tapahtuu saman kalenterivuoden aikana kuin maksu on suoritettu. Jos peruutus tapahtuu seuraavana vuonna, opiskelija voi siirtää maksun johonkin vastaavaan kurssiin.

Avoimen yliopiston peruutusehdot

  • Opintopaikan voi perua maksutta 14 päivää ennen opintojen alkua. Jos opintomaksu on maksettu, summa palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle.
  • Opisto perii koko opintomaksun, jos peruutus tulee alle 14 päivää ennen opintojen alkamista, tai jos et peru opintoja ja jätät paikan käyttämättä.
  • Huom! Liittojen jäsenet: Opisto perii täyden, alentamattoman, opintomaksun, jos peruutus tulee myöhässä tai jätät paikan käyttämättä.
  • Opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan opiskelijalle, jos opisto peruuttaa koulutuksen.

*) Kurssimaksujen palauttaminen ylivoimaisen esteen tilanteessa
Ylivoimainen este (force majeure) tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys. Koronatilanne voi aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen force majeure -tilanteen. Koronapandemian aikana kansalaisopisto noudattaa terveysviranomaisten sekä AVI:n ohjeistuksia lähiopetuksen järjestämisessä. Mikäli lähiopetuksen toteuttamiseen tulee rajoituksia viranomaistaholta, voidaan opetus siirtää etäopetukseksi rehtorin päätöksellä. Opetuskertoja voidaan myös siirtää toteutettavaksi myöhempänä ajankohtana. Mikäli kurssi jatkuu etäopetuksena tai lähiopetus toteutetaan myöhempänä ajankohtana, ei kurssimaksun palautuksille ole perusteita.