Etusivu Toggle Menu
Home

Ajankohtaista

Etusivu > Ajankohtaista > Kohti kestävää opistoa

Kohti kestävää opistoa

Opiston palvelu- ja hallintovastaava Venla Rainio ja peruskoulun koulusihteeri Katri Seppälä osallistuivat Vapaa Sivistystyö ry:n, Bildningsalliansenin, OKKA-säätiön ja Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n järjestämään Ekososiaalinen sivistys ja uudistava oppiminen -hankkeeseen vuoden 2019-2020 aikana. OPH:n rahoittama hanke nosti keskiöön ekososiaalisen sivistyksen ja uudistavan oppimisen käsitteet ja esitteli strategisia ja pedagogisia työkaluja, joiden avulla oppilaitosten toimintakulttuuria ja johtamista voidaan kehittää vastaamaan 2020-luvun sivistystarpeita. Yhtenä viitekehyksenä oli  YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030, jonka tavoitteita käsiteltiin lähiopetuspäivissä Tampereella syksyllä 2019.

Koulutukseen osallistuneet oppilaitokset toteuttivat myös projektityöt, jotka esiteltiin hankkeen osallistujille 1.10. pidetyssä webinaarissa. Projektitöitä esitellään uudelleen myös avoimessa webinaarissa 23.11.2020.

Helsingin aikuisopiston projektityön otsikkona oli Kohti kestävää opistoa – Muutosta vaativien toimintamallien tunnistaminen ja ehdotus toimintasuunnitelmaksi tavoitteiden saavuttamiseksi. Projekti sidottiin yhteen kesällä 2020 tapahtuneen opiston muuton kanssa. Kansalaisopisto ja peruskoulu muuttivat kesän aikana Taka-Töölöstä Töölöntullinkadun 60-luvun toimistorakennuksesta Etu-Töölöön Runeberginkatu 22-24:ssa sijaitsevaan 1920-luvulla rakennettuun, vuoden 2019-20 aikana peruskorjattuun koulurakennukseen. Muuton yhteydessä halusimme kiinnittää huomiota ekologiaan ja luoda suunnitelman mahdollisemman kestävälle opistotoiminnalle uusissa toimitiloissa.

Projektin yhteydessä perustettiin opistolle kestävän kehityksen työryhmä, joka on kokoontunut säännöllisesti syksyn 2020 aikana.

Kesällä ja syksyllä 2020 muuton yhteydessä ja muuton jälkeen on tehty mm. seuraavat toimenpiteet:

  • Vanhan opistotalon ylimääräisiksi jääneet huonekalut lahjoitettiin niitä tarvitseville
  • Uuden opiston siivouksesta vastaava MTB-Siivouspalvelu on sitoutunut kestävään
    ympäristöpolitiikkaan
  • Jätteenkierrätystä on tehostettu sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tiloissa. Muovinkeräykselle ja kartongille saatiin omat keräysastiat
  • Henkilökuntaa kannustetaan polkupyöräilyyn tarjoamalla lukittu ja katettu tila pyörien säilytykseen
  • HSL:n reaaliaikaiset aikataulut näkyvät ala-aulan inforuudulla
  • OKKA-säätiön sertifikaatin hakuprosessille on luotu aikataulu ja ensimmäinen itsearviointi tehdään syksyn 2020 aikana
  • On laadittu ehdotus TJO:n vastuullisuusohjelman viestintään
  • On tehty alustavia suunnitelmia opiston pihan hyötykäyttöön ottamisesta keväällä 2021

Lisää aiheesta:

https://ekosivistys.fi/ekososiaalinen-sivistys/
https://koulujaymparisto.fi/
https://peda.net/yhdistykset/vst/hankkeet/vsmt

 

Koko loppuraportti löytyy täältä: Loppuraportti_Venla_Rainio_Katri_Seppälä_Helsingin_aikuisopisto