Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Kansainvälinen toiminta 2010-luvulla

2019

Koulutus

 • Helsingin aikuisopistossa opetettiin vuonna 2019 kaikkiaan 59 144 tuntia. Opetustunnit jakautuivat vuonna eri koulutustyyppien kesken seuraavasti: kaikille avoin yleissivistävä koulutus 24 484 (56 %), perusopetus 10 545 (24 %) työvoimakoulutus maahanmuuttajille 6 689 (15 %), henkilöstö- ja muu koulutus 1 130 (3 %) ja avoin yliopisto-opetus 668 (2%).

Kehittämistoiminta

 • Helsingin aikuisopisto on mukana Ateneumin toteuttamassa Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeessa vuosina 2019-2021. Kyseessä on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurin perustan ja jatkuvuuden kehityshanke, jonka muut kumppanit ovat Suomen museoliitto ja Selkokeskus.  Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeen myötä Helsingin aikuisopiston suomen kielen opiskelijaryhmiä osallistuu Ateneumin järjestämään neliportaiseen vierailuohjelmaan, joka kannustaa vapaaseen suomenkieliseen ilmaisuun ja keskusteluun taiteen inspiroimana. Hankkeen lopulla valmistuu työkalupakki, jota on mahdollisuus hyödyntää vapaasti museoalalla. Tutustu Kaikuu – suomea Ateneumissa –hankkeeseen: http://museokaikuu.fi/
 • Opetushallituksen tekemä sopimus suomen kielen yleisen kielitutkinnon (YKI) keskitason tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen vuonna 2019. Tutkintoja järjestetään 6 kertaa vuodessa.
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin syksyllä 2017 laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään yhteiskuntamateriaalin tuottamiseen. Suomen kieli sisältyy oppimateriaaliin integroidusti. Oppimateriaalia laativat opiston yhteiskunta- ja työelämän ohjaavat opettajat Mira Larduet, Kia Lindström ja Maria Ojasti. Suomen kielen osuudesta vastaa Nuppu Tuononen, joka toimii myös hankkeen projektipäällikkönä. Oppimateriaali valmistui vuoden 2019 syyslukukaudella ja se on jaettu Helsingin aikuisopiston verkkosivulla pdf-muodossa. Koto-Suomi-hankkeen pohjalta tehtiin Opetushallitukseen opettajien täydennyskoulutukseen hakemus, johon saatiin rahoitusta. Henkilöstökoulutus yhteiskunta- ja työelämätiedon opettamisesta maahanmuuttajille, 3 op, käynnistyy vuoden 2020 alussa sisältäen 5 lähitapaamista, verkkotehtäviä ja opetuksen seurantaa. Koulutus on tarkoitettu sekä vapaan sivistystyön opettajille että muulle henkilöstölle.
 • Opetushallituksen Nuorisotakuu-opintosetelirahoituksella toteutettiin suomen kielen ja ohjauksen koulutus ajalla 28.1. – 23.5.2019, yhteensä 75 päivää. Koulutus on tarkoitettu alle 30-vuotiaille vailla toisen asteen koulusivistystä oleville maahanmuuttajille. Toisella vastaavalla rahoituksella aloitettiin uusi Nuorisotakuu-ryhmä vuoden lopulla (2.12.2019 – 1.4.2020).
 • Vuoden 2018 lopussa tuli Opetushallituksen päätös hakemukseen Opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen. Koulutukset on suunnattu maahanmuuttajille, joiden kotoutumisaika on päättynyt ja joiden koulutus on jäänyt puutteelliseksi. Samalla hakemiskierroksella olimme mukana vastaavassa pienemmässä haussa yhteistyökumppaneina TSL:n ja Amiedun kanssa ja hanke toteutui nimellä Matkalla töihin. Hankkeessa opiskellaan suomea ja työnhakua. Hanke jatkuu vuonna 2020.
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentava täydennyskoulutus, 12 op. Rahoitus käytettiin hankkeeseen, johon kuului kaksi saman sisältöistä koulutusta. Ensimmäinen toteutettiin lähi- ja verkko-opetuksena marraskuusta 2018 huhtikuuhun 2019, toinen kokonaan verkossa maaliskuusta lokakuuhun 2019. Molempien laajuus oli 12 op. Uusi hakemus tehtiin v. 2019 Opetushallitukseen samanlaisesta koulutuksesta ja rahoitus saatiinkin vastaaviin koulutuksiin. Ensimmäinen lähiopetusversio, laajuudeltaan 12 op, alkoi taas marraskuussa 2019 (päättyy keväällä 2020), toinen verkkoversiokoulutus alkaa v. 2020 huhtikuussa ja päättyy lokakuussa. Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, erityisopettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta.  Koulutukseen toivottiin myös maahanmuuttajataustaisia opettajia antamaan roolimallia ja vertaistukea lukutaito-opiskelijoille.  Maahanmuuttajilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso vähintään C1. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan lukutaidon didaktiikkaa, toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, lukutaidon ja kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Lisäksi saadaan tietoa maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityksestä, oppimisvaikeuksista ja traumatisoituneiden opiskelijoiden kohtaamisesta sekä observoidaan kokeneiden opettajien työtä. Koulutukseen sisältyy 8 lähiopetuspäivää sekä niihin liittyvä verkkotyöskentely. Lähiopetus järjestetään Helsingin aikuisopiston tiloissa. Verkkokoulutuksessa ei ole lainkaan lähiopetusta, vaan kirjallinen materiaali, koulutusvideot ja kirjalliset tehtävät. Kouluttajina toimi lukutaitokoulutuksen asiantuntijoita, mm. Kaarina Sergejeff Helsingin työväenopistolta, Minna Intke Hernández Helsingin yliopistolta, Satu Lahtonen Helsingin aikuislukiosta, Anna Nylund Eiran aikuislukiosta. Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.
 • Ote työhön oli kansallinen ESR-hanke, jonka päätoteuttajana toimi Työväen Sivistysliitto TSL ry. Helsingin aikuisopisto toimi hankkeessa yhtenä osatoteuttajana. Muut osatoteuttajat olivat Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereelta, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta.  Hankkeen yhteistyökumppanina oli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sidosryhmäkumppaneina Setlementti Tampere ry:n Naistari, Monika-Naiset liitto ry Helsingistä, Stadin aikuisopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu DIAK, Amiedu ja TE-toimistot Helsingissä ja Tampereella. Työnantajakumppaneina hankkeessa toimivat mm. HUS-tukipalvelut, Palmia Oy, Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos sekä Hopeatien palvelutalo. Hanke alkoi 2017 ja loppui vuoden 2019 lopussa. Ote työhön -hankkeessa luotiin uusi toimintamalli, joka ohjaa työhön ja koulutukseen pitkään työttömänä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, parannettiin hankkeeseen osallistuvien työelämävalmiuksia ja työllistymismahdollisuuksia, lisättiin ammattijärjestöjen aktiivista osallistumista maahanmuuttajien työllistymiseen ja koulutukseen, parannettiin työpaikkojen valmiuksia työllistää maahanmuuttajia ja tukea yhdenvertaista osallistumista työyhteisöihin, edistettiin osallistujien suomen kielen kehittymistä, tarjottiin osallistujille työelämäohjaajasta ja ryhmästä muodostuva tukiverkosto. Tiivistetysti hankkeen toiminta keskittyi työelämäohjaajakoulutuksiin, vertaisryhmiin, ammattivertaisryhmiin sekä työkokeiluihin/työpajatoimintaan. Ote työhön -hankkeessa luotu työelämäohjaajakoulutuksen malli on tarkoitus ottaa ainakin hankkeessa mukana olleiden koulutusorganisaatioiden koulutustarjontaan. TJO:n piirissä se sopisi Aktiivi-Instituutin ohjelmaan. https://www.otetyohon.fi/
 • EME-hanke (Empowering Migrants for Employment) on eurooppalainen ESR-hanke, jonka päätoteuttajana toimii Työväen Sivistysliitto TSL ry. Helsingin aikuisopisto toimii hankkeessa yhtenä osatoteuttajana. Muut suomalaiset osatoteuttajat ovat Silta-Valmennusyhdistys ry Tampereelta, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK ja Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta. Eurooppalaisia osatoteuttajia ovat belgialainen Emancitatie via Arbeid EVA vzw -järjestö Brysselistä, Arbetarnas Bildningsförbund ABF ja Piteån kunta, molemmat Ruotsista. Hanke alkoi marraskuussa 2018 ja loppuu vuoden 2020 lopussa. EME-hankkeessa arvioidaan ja testataan hyviä käytäntöjä, joiden avulla tunnistetaan pitkään poissa työelämästä olleiden maahanmuuttajien osaamista ja parannetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Näitä hyviä käytäntöjä jaetaan belgialaisen ja ruotsalaisten osatoteuttajien kanssa. Parhaista käytännöistä koostetaan menetelmäopas, joka sisältää toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille ja maahanmuuttajatyön asiantuntijoille. Hankkeen kansainvälinen seminaari pidettiin Suomessa lokakuussa 2019. Seminaari työskenteli päivän Helsingin aikuisopistolla, jossa mm. Ote työhön -hankkeen projektipäällikkö Hanna Takolander alusti hankkeensa annista, päivän Tampereella ja päivän Aktiivi-Instituutissa. Aktiivi-Instituutin sessiossa kuultiin mm. Helsingin kaupungin Tietokeskuksen erikoistutkija Pasi Saukkosen sekä JHL:n edustajan kiinnostavat maahanmuuttoaiheiset alustukset. EME-hankkeen tapahtumia voi seurata osoitteessa www.emetransnational.net, josta löytyvät mm. hankkeen teemoista kirjoitetut blogitekstit.

Vierailuja

 • Rehtori Kari Karvonen osallistui syksyllä EU-rahoitteiselle Structured Educational Visit to Schools/Institutes & Training Seminars in Spain –kurssille Malagassa Espanjassa
 • Opistolla vieraili koulutusalan ammattilaisia mm. Etelä-Koreasta ja Espanjasta

2018

Koulutus

 • Opiston 59 144 opetustunnista kaikille avoin yleissivistävä koulutus 40 %, työvoimakoulutus maahanmuuttajille 32 %, perusopetus 27 %, henkilöstö- ja muu koulutus 1 % ja  avoin yliopisto-opetus <1 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 37 656 oppituntia, työvoimakoulutus 18 736 t, perusopetus 15 792 t, kansalaisopisto-opetus 7032 t, muu koulutus 303 t
 • Kansalaisopiston vieraiden kielten koulutusta 5886 oppituntia: englanti 1365 t, espanja 882 t, ranska 763 t, italia 579 t, ruotsi 411 t,  venäjä 402 t, saksa 282 t ja  muut kielet (arabia, hollanti, japani, kiina, kurdi, latina, persia, portugali, tsekki ja viro) 1202 t

Kehittämistoiminta

 • Empowering Migrants for Employment EME. Helsingin aikuisopisto on mukana Euroopan sosiaalirahaston rahoituksella käynnistyneessä kansainvälisessä Empowering Migrants for Employment EME –hankkeessa. Hanke käynnistyi 1.11.2018 ja sen aikana arvioidaan ja testataan keinoja tunnistaa maahanmuuttajien (erityisesti pitkään työttömänä olleiden naisten) taitoja, osaamista ja valmiuksia ja edistää heidän työllistymistään. Keinoihin perehdytään tutustumalla kansainvälisten kumppaniorganisaatioiden toimintaan Ruotsissa ja Belgiassa. Yksi tutustumis- ja arviointimatka suuntautuu Suomeen, jossa kansainväliset hankekumppanimme tutustuvat TSL:n Ote työhön -hankkeen toimintaan Helsingissä ja Tampereella. Parhaat käytännöt arvioidaan ja dokumentoidaan toimenpidesuositukset sisältäväksi menetelmäoppaaksi, jonka toimintamalleja pilotoidaan Ote työhön -hankkeen käynnistämässä vertaisohjauksessa ja työpajatoiminnassa. Menetelmäoppaan ja toimenpidesuositusten levittämisellä vaikutetaan kotoutumislainsäädäntöön, kotouttamisrakenteisiin ja päättäjiin. TSL toimii hankkeen hallinnoijana ja kansainvälisen yhteistyön koordinoijana. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiassa, Arbetarnas Bildningsförbund ABF Ruotsissa sekä Piteån kunta Ruotsissa. Kansalliset osatoteuttajat ovat Helsingin aikuisopisto, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen yliopisto sekä Silta-Valmennusyhdistys ry.  Hankkeen kesto on 1.11.2018–31.12.2020.
 • Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettajaksi valmentavat täydennyskoulutukset jatkuivat vuonna 2018. Täydennyskoulutus on tarkoitettu aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä.
 •  Nuorisotakuu-koulutus järjestettiin ajalla 3.9.–17.12.2018. Kurssilla opiskeltiin suomen kieltä, suomalaista kulttuuria, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä tietotekniikkaa. Opetuksen ohella opiskelijat saivat ohjausta mm. jatkokoulutukseen. Opiskelijat osallistuivat Ateneumin kanssa järjestettyyn yhteisprojektiin, jossa opiskeltiin suomen kieltä taiteen keinoin. Nuorisotakuukoulutus oli järjestetty Opetushallituksen opintosetelirahoituksella ja kurssi oli osallistujille täysin ilmainen.
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään YTO-aineiden eli yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen materiaalien tuottamiseen. Materiaali tuotettiin kotoutumiskoulutukseen, mutta sitä voi käyttää myös muilla kursseilla. Kielitietoinen ote ja lyhyet orientointi- jakertausosiot sisältyvät materiaaliin ja myös verkkomateriaali tukee opiskelijoiden tietoteknisiä taitoja sekä itsenäistä työskentelyä.

2017

Koulutus

 • Opiston 52 836 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 71 %, vieraiden kielten koulutusta 10%
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 37 656 oppituntia: työvoimakoulutus 22 831 t, peruskoulu 10 527 t, kansalaisopisto-opetus 4290 t, henkilöstökoulutus 8 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5313 oppituntia: englanti 27 %, espanja 15 %, ranska 15 %, italia 10 %, venäjä 6 %, saksa 6 %, ruotsi 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Ote työhön -hanke. Hankkeessa luodaan uusi tapa ohjata työhön ja koulutukseen pitkään poissa työelämästä olleita maahanmuuttajataustaisia henkilöitä Hankkeessa mukana on kattava yhteistyöverkosto ammattiyhdistyksistä ja maahanmuuttajajärjestöistä koulutusorganisaatioihin ja työnantajiin. Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL. Osatoteuttajia ovat Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennus, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, ja Tampereen yliopisto. Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.https://www.otetyohon.fi/
 • Opetushallituksen LaKe-rahoituksella alettiin laatia oppimateriaalia maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Hanke on nimeltään Koto-Suomi ja siinä keskitytään YTO-aineiden eli yhteiskuntatiedon, työelämän ja ohjauksen materiaalien tuottamiseen ns. perusetenijöitten koulutuksiin. Suomen kieli sisältyy oppimateriaaliin integroidusti, ja myös verkkomateriaalia tuotetaan opiskelijoiden tietoteknisten taitojen parantamiseksi sekä itsenäiseen työskentelyyn. Oppimateriaalin on tarkoitus valmistua vuoden 2018 syyslukukaudella.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Kuressaareen
 • Opiston henkilökuntaa osallistui Kotoverkon Laatuhaavi-hankkeen puitteissa tutustumismatkalle Alankomaihin, jossa vierailtiin ROC Mondriaanin Haagin ja Delftin kampuksilla sekä Kellebeek Collegessa. Laatuhaavi on Erasmus+-hanke, jossa on mukana noin 15 oppilaitosta ympäri Suomen.

2016

Koulutus

 • Opiston 48 434 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 70 %, vieraiden kielten koulutusta 11 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 34 100 oppituntia: työvoimakoulutus 24 585 t, peruskoulu 5129 t, kansalaisopisto-opetus 4379 t, henkilöstökoulutus 7 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5176 oppituntia: englanti 30 %, espanja 12 %, ranska 13 %, italia 10 %, venäjä 6 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, muut kielet 17 %

Kehittämistoiminta

 • AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETTAJAKSI VALMENTAVA TÄYDENNYSKOULUTUS on tarkoitettu aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Marraskuussa alkaneen koulutuksen rahoittaja on Opetushallitus.
 • KEHO 2.0 -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille tietoa kansalaisopisto-opiskelun mahdollisuuksista. Helsingin aikuisopisto osallistui projektiin tuottamalla selkokielisen Tervetuloa kansalaisopistoon! -esittelyvideon. Kansalaisopistojen liiton hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.
 • KOTONA VERKOSSA päättyi vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää digitaalista opetusta ja opettajien taitoja mm. Kotisuomessa.fi –sivustoja paremmin hyödyntäen. Vuoden 2015 lopussa alkaneen projektin koordinaattorina toimi Luksia.
 • VISIBLE BRIDGES on Helsingin aikuisopiston koordinoima Nordplus-hanke, joka alkoi syksyllä 2014 ja loppui elokuussa 2016. Kontaktiseminaareissa (2014 Islanti, 2015 Suomi ja Norja, 2016 Ruotsi) isännöivät kunkin maan projektikumppanit. Projektin teemana oli maahanmuuttajien siirtyminen koulutuksesta työelämään. Hankkeessa kartoitettiin ja kehitettiin hyviä pohjoismaisia käytäntöjä. Mukana olivat lisäksi kolmannen sektorin organisaatio Equality Centre Reykjavikista Islannista, Arendalin kaupungin Arendal Adult Learning Centre Norjasta, kolmannen sektorin organisaatio Integration For All Örkelljungasta Ruotsista ja Kristianstadin kaupungin The Administration of Labour and Welfare, Education and Work Ruotsista. Projektille luotiin omat Facebook- ja nettisivut.
 • YKIIN-hanke päättyi vuoden 2016 lopussa. Vuonna 2015 alkaneen projektin aikana toteutettiin mm. opiston nettisivuille suuntaa antava kielitesti, jonka avulla asiakas voi saada tietoa siitä, onko hänen kielitaitonsa riittävä suorittamaan YKI:n keskitason tutkinto.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Pärnuun
 • Visible Bridges -projektin päätösseminaari Ruotsissa
 • Opistossa vieraili vuoden varrella koulutusalan henkilöstöä Norjasta, Englannista, Virosta ja Koreasta.

2015

Koulutus

 • Opiston 42 117 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 62 %, vieraiden kielten koulutusta 14 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 26 210 oppituntia: työvoimakoulutus 19 017 t, peruskoulu 1298 t, kansalaisopisto-opetus 5206 t, nuorisotakuukoulutus 608 t, henkilöstökoulutus 81 t
 • Vieraiden kielten koulutusta 5 757 oppituntia: englanti 28 %, espanja 16 %, ranska 15 %, italia 10 %, venäjä 4 %, ruotsi 7 %, saksa 7 %, muut kielet 14 %

Kehittämistoiminta

 • LUKIMO, joka oli Opetushallituksen rahoittama yhteisprojekti Amiedun ja Axxellin kanssa. Projektissa laadittiin luku- ja kirjoitustaidon moduuleihin sisältöjä opetussuunnitelman tueksi.
 • KOTOVERKKO 2, jonka tarkoituksena on koordinoida ja kehittää kotoutumiskoulutusta kautta Suomen. Mukana on 17 oppilaitosta eri puolilta Suomea, rahoittajana OPH.
 • YKIIN-hanke on LaKe-rahoitteinen projekti, jossa luodaan opetusmateriaaleja yleiseen kielitutkintoon valmentaville kursseille ja jonka avulla järjestetään koulutusta suomen kielen opettajille arvioinnin tueksi ja YKI-tutkintojen järjestämiseksi ja tutkintoon ohjaamista varten.
 • NUORISOTAKUU-koulutuksia järjestettiin 2 kurssia 9.2.–22.5. ja 7.9.–18.12. Nuorisotakuukoulutukset olivat Opetushallituksen rahoituksella järjestettyjä, 15 viikkoa kestäneitä intensiivikursseja. Kurssit olivat osallistujille täysin ilmaisia. Kursseilla toteutettiin yhteistyökumppani PLANin kanssa MUUTTAJAT-hanketta.
 • KOTONA VERKOSSA -hanke aloitti vuoden 2015 lopulla. Osallistujaverkko on laaja kattaen koko Suomen. Tarkoituksena on kehittää digitaalista opetusta ja opettajien taitoja.
 • Opetushallitus tekemä sopimus suomen kielen yleisten kielitutkinnon (YKI keskitason) tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen. Osallistujia oli yhteensä noin 285.
 • VISIBLE BRIDGES -hanke jatkui.

Vierailuja

 • Kotoverkko 2 -projektin yhteydessä vierailtiin mm. Kööpenhaminassa ja Malmössä tutustumassa paikallisiin maahanmuuttajien kouluttajiin ja muihin toimijoihin.
 • Visible Bridges -projektitapaamiset Helsingissä ja Norjan Arendalissa.
 • Kaksi itävaltalaista maahanmuuttajien parissa työskentelevää opettajaa kävi tutustumassa työvoimapoliittisen koulutuksen ja peruskoulun opetukseen viikon kestäneellä job shadowing -jaksolla.
 • Opistoon kävi tutustumassa japanilaisia ja korealaisia opettajia.

2014

Koulutus

 • Opiston 42 973 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 46 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 19 772 oppituntia: työvoimakoulutus 13 264 t, kansalaisopisto-opetus 6440 t, henkilöstökoulutus 68 t, Opetusalueet: suomen kieli, yhteiskunta- ja työelämätaidot, tietotekniikka, käden taidot
 • Vieraiden kielten koulutusta 7 638 oppituntia: englanti 24 %, espanja 17 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 5 %, ruotsi 7 %, saksa 6 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • KOTOVERKKO, jonka tarkoitus on koordinoida ja kehittää kotoutumiskoulutusta kautta Suomen, mukana 17 oppilaitosta eri puolilta Suomea, rahoittajana OPH.
 • KÄTS, Opetushallitukselta saatiin Käytännön suomen -projektiin lisärahoitus vuosiksi 2013–2014. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaaleja on luku- ja kirjoitustaidottomien koulutukseen ja nopeammin edistyville, mutta puutetta on nimenomaan ollut suomen kielen hitaasti etenevien koulutusten oppimateriaaleista. KÄTS-oppimateriaali on tulostettavissa osoitteesta: www.helao.fi/fi/kats. Projekti työstää materiaalia edelleen ja painattaa siitä oppikirjaversion.
 • LÄHTÖRUUTU, joka on ESR-rahoitteinen yhteisprojekti Amiedun ja Axxellin kanssa ja jossa laaditaan testit luku- ja kirjoitustaidon lähtötason arviointiin.
 • NUORISOTAKUU, koulutukset olivat Opetushallituksen rahoituksella järjestettyjä, 15 viikkoa kestäneitä intensiivikursseja. Kurssit olivat osallistujille täysin ilmaisia. Kursseilla toteutettiin yhteistyökumppani PLANin kanssa MUUTTAJAT-hanketta.
 • TOMAKO eli toiminnalliset menetelmät maahanmuuttajien koulutuksessa. Projekti perehtyy toiminnallisuuden hyödyntämiseen maahanmuuttajien koulutuksessa. Mukana lisäksi Vanajaveden Opisto, Vantaan aikuisopisto, Wellamo-opisto sekä Luetaan yhdessä -verkosto (Suomen Akateemisten Naisten Liitto). Rahoittajana OPH.
 • VISIBLE BRIDGES on Helsingin aikuisopiston koordinoima Nordplus-hanke. Teemana on maahanmuuttajien siirtyminen koulutuksesta työelämään. Hankkeessa kartoitetaan hyviä pohjoismaisia käytäntöjä. Mukana lisäksi kolmannen sektorin organisaatio Equality Centre Reykjavikista Islannista, Arendalin kaupungin Arendal Adult Learning Centre Norjasta, kolmannen sektorin organisaatio Integration For All Örkelljungasta Ruotsista ja Kristianstadin kaupungin The Administration of Labour and Welfare, Education and Work Ruotsista.
 • Suomen kielen yleiset kielitutkinnot (YKI keskitaso) Opetushallituksen tekemä sopimus tutkintotilaisuuksien järjestämisestä opistossa jatkui edelleen vuonna 2014. Osallistujia oli yhteensä noin 280.

Vierailuja

 • Opiston nelipäiväinen Yhteistoiminta-seminaari Latvian Riiassa. Mukana oli 40 osallistujaa opiston henkilöstöstä.
 • Visible Bridges -projektitapaamiset Ruotsissa ja Islannissa.
 • Opistoon kävi tutustumassa korealaisia opettajia.

2013

Koulutus

 • Opiston 40 279 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %
 • Koulutusta maahanmuuttajataustaisille 17 099 oppituntia: työvoimakoulutus 10530 t, kansalaisopisto-opetus 6505 t, henkilöstökoulutus 64 t. Opetusalueet: suomen kieli, yhteiskunta- ja työelämätaidot, tietotekniikka, käden taidot
 • Vieraiden kielten koulutusta 7 769 oppituntia: englanti 25 %, espanja 17 %, ranska 12 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 5 %, muut kielet 17 %

Kehittämistoiminta

 • KÄTS Opetushallitukselta saatiin Käytännön suomen -projektiin lisärahoitus vuosiksi 2013–2014. Tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaaleja on luku- ja kirjoitustaidottomien koulutukseen ja nopeammin edistyville, mutta puutetta on nimenomaan ollut suomen kielen hitaasti etenevien koulutusten oppimateriaaleista. KÄTS-oppimateriaali on tulostettavissa osoitteesta: www.helao.fi/fi/kats. Projekti työstää materiaalia edelleen ja painattaa siitä oppikirjaversion.
 • SUKIMO (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot), jossa laadittiin pääkaupunkiseudun muiden oppilaitosten kanssa moduulien 1–3 sisällöt suomen kielen opetukseen, rahoittajana OPH. Projektiaika 1.9.2012–31.10.2013. Helsingin aikuisopiston yhteistyökumppanit projektissa ovat pääkaupunkiseudun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen järjestäjät: Amiedu, Edupoli, Vantaan aikuisopisto, Eiran aikuislukio sekä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto. Projektin koordinaattorina toimii Axxell. Hankkeen tavoitteena on kehittää Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden, Osallisena Suomessa -kehityssuunnitelman sekä kielitaidon arvioinnin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaiset moduulirungot aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen käyttöön. Projektin aikana määritellään eri koulutuspolkujen moduulien tavoitetaidot ja viestinnälliset tilanteet sekä eri moduulien ydinsisällöt (vähimmäisvaatimukset) ja annetaan suositus opetusjärjestyksestä.
 • TOMAKO eli toiminnalliset menetelmät maahanmuuttajien koulutuksessa. Projekti perehtyy toiminnallisuuden hyödyntämiseen maahanmuuttajien koulutuksessa. Mukana lisäksi Vanajaveden Opisto, Vantaan aikuisopisto, Wellamo-opisto sekä Luetaan yhdessä -verkosto (Suomen Akateemisten Naisten Liitto). Rahoittajana OPH.

Vierailuja

 • Seminaarimatka Tartoon
 • Nordplus -kontaktiseminaari Tukholmassa
 • Singaporen opetusministeri seurueineen vieraili opistossa

2012

Koulutus

 • Opiston 34 932 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 41,5  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 14 506 oppituntia. Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 7012 oppituntia:  englanti 23 %, espanja 19 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea -kehittämisprojekti (OPH) oppimateriaali valmistui. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaalin voi tulostaa Helsingin aikuisopiston nettisivuilta: helao.fi/fi/kats.
 • SUKIMO-projekti (aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot)

Vierailuja

 • Korealaisia koulutusalan henkilöitä vieraili 23.5. ja 1.11. Molemmilla kerroilla varsinainen delegaatio oli 15 henkilöä ja ohjelmassa oli opiston ja kansalaisopistotoiminnan esittely.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari Sloveniassa/Kroatiassa.

2011

Koulutus

 • Opiston 34 771 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 44  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 15 283 oppituntia:  työvoimakoulutus 9 755 t, kansalaisopisto-opetus 5512 t, henkilöstökoulutus 16 t.  Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 985 oppituntia:  englanti 25 %, espanja 19 %, ranska 12 %, italia 12 %, venäjä 6 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea -kehittämisprojekti, johon saatiin avustusta opetushallitukselta, käynnistyi. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä -oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille.

Vierailuja

 • Slovakian käsityötaiteen edustaja Ludmila Bátorová piti opistossa alan harrastajille munanmaalaustyöpajan yhteistyössä Slovakian suurlähetystön kanssa.
 • 51 virolaista käden taitojen opettajaa ja harrastajaa vierailee opistossa opettaja Sirje Paklerin johdolla.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari Tallinnassa.
 • Rehtori osallistuu Kansalaisopistojen liiton järjestämään aikuiskoulutusseminaariin Ljubljanassa Sloveniassa.

2010

Koulutus

 • Opiston 34 074 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille  48 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 16 275 oppituntia: työvoimakoulutus 10 615 t, kansalaisopisto-opetus  5562 t, henkilöstökoulutus 36 t, hankekoulutus 62 t. Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 3 %, muut 3 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6 518 oppituntia: englanti 29 %, espanja 20 %, italia 13 %, ranska 11 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, venäjä 5 %, muut kielet 12 %.

Kehittämistoiminta

 • Maahanmuuttanut ohjauksella kotoutumaan  -kehittämishanke päättyi. Hankkeessa tuotetaan käytännön opas, jota voidaan käyttää apuna maahanmuuttaneita ohjattaessa kotoutumiskoulutuksen tai muun koulutuksen aikana tai muissa ohjaustilanteissa. Opetushallitukselta saatiin määräraha hankkeen toteuttamista varten.

Vierailuja

 • Finnish Puzzles –workshop toteutetaan opistossa. EU:n Lifelong Programmen alaohjelman Grundtvigin piiriin kuuluvaan viikon kokoontumiseen saapuu 20 osanottajaa 10 Euroopan maasta. Workshopissa tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä suomen kieleen. Tutustumiskäyntejä moniin Helsingin eri kohteisiin.
 • Opiston kehittämisseminaari Fuengirolassa Espanjassa. Matkan yhteydessä tutustutaan suomalaiseen kansalaisopistoon ja lukioon.
 • Sisäasiainministeriön Suomeen kutsuma rajaviranomaisten ryhmä (9 henkilöä eri puolilta maailmaa) vierailee opistossa tutustuen opiston toimintaan.
 • Opetusministeriön aloitteesta opistossa vierailee 23 korealaista koulutusalan asiantuntijaa tutustuen opiston toimintaan.
 • Rehtori osallistuu suomalais-unkarilaiseen aikuiskoulutusseminaariin Budapestissa ja osallistuu ammattijärjestöopistojen rehtorien opintomatkaan Englantiin ja Skotlantiin.