Etusivu Toggle Menu
Home
Helsingin aikuisopisto > Avoin reitti yliopistoon

Avoimen yliopiston opinnot Helsingin aikuisopistossa 2019-2020

Järjestämme avoimen yliopiston opintoja yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Avoin yliopisto on kaikille avoin iästä tai koulutuksesta riippumatta. Se tarjoaa tilaisuuden yliopisto-opiskeluun tutustumiseen tai välivuoden hyödyntämiseen. Opinnoista voit saada valmiuksia valintakokeisiin. Avoimen yliopiston väylä voi olla reitti tutkinto-opiskelijaksi.

Avoin yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuden osaamisen vahvistamiseen tai sen päivittämiseen työelämän tarpeisiin. Avoimen yliopiston opinnoilla voit ylläpitää ammattitaitoasi tai päästä uuden uran alkuun. Opinnot suunnitellaan niin, että ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Helsingin aikuisopiston monipuolisessa avoimen yliopiston opintojen tarjonnassa on useita perusopintokokonaisuuksia, kuten esimerkiksi kauppatieteiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin alueelta. Opintoja on mahdollista suorittaa eri tavoin: lähiopetuksena, monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina. Helsingin aikuisopisto sijaitsee Töölön tullissa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tarjoamme opintoneuvontaa puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisen tapaamisen muodossa. Ilmoittaudu syksyn avoimen yliopiston kursseille täällä.

HY = Helsingin yliopisto, JY = Jyväskylän yliopisto, TY = Turun yliopisto, UEF = Itä-Suomen yliopisto, VY = Vaasan yliopisto

KASVATUSTIETEET

Erityispedagogiikan perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op
Erityispedagogiikan perusteet 7 op
Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 4 op
Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Näkökulmia erityispedagogiikkaan 3 op

Kasvatustieteen perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus kasvatustieteisiin 4 op
Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op
Kasvatuspsykologia 4 op
Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin 6 op
Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti 7 op

KAUPPATIETEET

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot (verkko) (VY) 26 op
Yrityksen johtaminen 7 op
Henkilöstöjohtaminen 7 op
Strateginen johtaminen 7 op
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op

Markkinoinnin opintokokonaisuus (verkko) (VY) 25 op
Markkinointi liiketoiminnan kentässä 7 op
Markkinointisuhteiden johtaminen 7 op
Markkinoinnin avainprosessit 6 op
Vientimarkkinointi 5 op

Muutoksen johtaminen (TY) 5 op

Talousoikeuden perusopinnot (VY) 25 op
Talousoikeuden perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op
Sopimus- ja korvausoikeus 6 op
Organisaatio-oikeus 6 op
Vero-oikeus 6 op
Talousoikeuden oikeustapauskommentti 1 op

LUONNONTIETEET

Maailmankaikkeus nyt (HY) 3 op

OIKEUSTIETEET

Johdatus oikeustieteeseen (TY) 2 op

Työoikeus (TY) 7 op

Hallinto-oikeus (TY) 7 op

Perhe- ja jäämistöoikeus (TY) 7 op

PSYKOLOGIA

Psykologia, perusopintojen opintojaksoja (TY) 15 op
Kehityspsykologian perusteet 5 op
Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

Työ- ja organisaatiopsykologia (UEF) 25 op
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
Valinnaisia opintojaksoja (10 op):
i) Alaisen ja esimiehentyöyhteisötaidot 2 op
ii) Digiajan työelämä 3 op
iii) Elinvoimainen organisaatio 3 op
iv) Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
v) Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2op
vi) Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
vii) Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
viii) Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot (UEF) 30 op
Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Ergonomia ja työhyvinvoinnin perusopinnot (UEF) 25 op
Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
Työn monipiirteinen kuormittavuus 7 op
Työympäristö 4 op
Työyhteisö ja osaaminen 7 op
Yhteenveto 3 op

Gerontologian perusopinnot (TY) 25 op
Johdatus gerontologiaan 5 op
Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
Ikääntyminen murroksessa 5 op
Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Hoitotieteen aineopinnot (TY) 35 op
Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1, 7 op
Hoitotieteen teoria 1, 7 op
Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op
Tilastolliset analyysimenetelmät 1 op
Tilastotieteen peruskurssi soveltajille (hoitotiede) 4 op
Tutkielmaseminaari 4 op
Kirjallinen tutkielma 6 op

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus (UEF) (25-) 26 op
Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
Globaalit näkökohdat terveyden edistämisen tulevaisuudessa 5 op
Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä (2-) 5 op
Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
Valinnaiset opintojaksot:
-Rakenteellinen ja vaikuttava sosiaalityö (lähiopetus) 5 op
-Erilaiset kulttuuritaustat ja terveyskäytännöt 3 op

Lääketieteen perusteita -perusopinnot (UEF) 25 op
Johdanto lääketieteen perusteisiin 5 op
Elimistön rakenne ja toiminta 4 op
Lasten ja nuorten terveys 5 op
Työikäisen terveys 5 op
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Stressilääketiede (syksy 2019) (TY) 3 op 

VIESTINTÄ JA MEDIA

Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen (JY) 5 op

Työelämän viestintä (JY) 5 op

Viestintä ja vaikuttaminen (JY) 5 op

Avoimen yliopiston yleinen info

Tutustu tarkemmin avoimen yliopiston infoon, josta löydät lisätietoa mm. opiskeluun ja ilmoittautumiseen liittyen. Koko syksyn ohjelma löytyy täältä.

Avoimen yliopiston infotilaisuus 4.9.

Tule tutustumaan avoimen yliopiston opintotarjontaan Helsingin aikuisopistoon ke 4.9. klo 16-19 Aktiivi-Instituutilla (Mikonkatu 8 A, 5. krs). Infotilaisuudessa avoimen yliopistojen edustajat esittelevät opintoja ja antavat neuvoja opiskeluun. Voit kysellä ohjeita myös tutkintoon tähtäävien opintojen suunnitteluun ja avoimen yliopiston väylähausta sekä verkko-opinnoista. Tapahtuma on maksuton ja kaikki avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneet ovat tervetulleita paikan päälle.

Lisätietoja

Helsingin aikuisopisto
toimisto@helao.fi, 09 41 500 300, Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki

Helsingin aikuisopiston opintoneuvonta
Anne Hirvonen, anne.hirvonen@helao.fi, 050 590 7184