Home Toggle Menu
Home

Courses

Helsingin aikuisopisto > Courses > Life Skills and Human Relations > NLP Practitioner

NLP Practitioner

NLP (Neuro-Linguistic Programming) tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, aivojen toimintaa ja ihmisen psyykkistä toimintaa. Keskeisiä elementtejä NLP:ssä ovat vuorovaikutus, uskomukset, erilaiset miellejärjestelmät ja mallittaminen. NLP–koulutusten avulla löydät vastauksia mm. siihen, kuinka vahvistetaan voimavaroja, muutetaan rajoittavia uskomuksia, motivoidutaan, tehdään päätöksiä ja kommunikoidaan onnistuneesti. Koulutukset ovat usein hyvin käytännönläheisiä ja varsinainen oppiminen tapahtuu omien oivallusten myötä. Käytännöllisyytensä ansiosta NLP:tä voi soveltaa esim. ryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa, kouluttamisessa, terveydenhoidossa ja valmentamisessa. Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat uusia oivalluksia niin työhön kuin omaan arkeen. Kouluttajat ovat NLP Trainer -koulutuksen käyneitä.

NLP Practitioner

Course number: 3203001
Course payment: 1100,00 €
Course payment info:
Location: Lka 206, 2. krs (monitoimi)
Teacher: Vihonen, Anu, NLP Trainer
Semester: 3.10.2019 - 24.4.2020
Day and time: to 09.00-16.00 pe 09.00-16.00
availability: There are available places on the course
Read More and Enrol
Back to top