Uutiset
19 / 05 / 22

Miten tukea hitaasti etenevää suomenoppijaa, 10 op – koulutus suomenopettajille

Onko suomen kielen ryhmissäsi osallistujia, joiden lukutaito ja opiskeluvalmiudet eivät vielä ole integroitumiseen ja työllistymiseen tai opiskeluun tarvittavalla tasolla? Tämä suomenopettajille tarkoitettu koulutus syventää opettajan osaamista lukutaito-opetuksessa, hitaiden ryhmien opetuksessa sekä aikuisten perusopetuksessa. Parempi lukutaito avaa ovia koulutukseen ja työllistymiseen ja sitä kautta yhteiskunnan jäseneksi.

Koulutuksessa on 7 videoluentoa ja niihin liittyvät tehtävät. Lähiopetusta ei ole. Koulutus on maksutonta Opetushallituksen tukemaa henkilöstökoulutusta.

Käsiteltävät teemat ovat lukutaidon vahvistaminen, toiminnallinen ja suullinen opetus, kielitiedon opettaminen, tietotekniikan hyödyntäminen, ohjaus sekä kieli- ja kulttuuritietoisuus. Osallistujat pääsevät myös seuraamaan kokeneiden opettajien työtä.

Koulutus tapahtuu kokonaan verkossa, ei lähiopetusta!

Koulutuksen kesto 10.10.2022 – 6.4.2023

10.10. vapaaehtoinen aloitustapaaminen Zoomissa klo 17-18, linkki lähetetään koulutukseen hyväksytyille.

Hakuaika koulutukseen: 30.5. – 25.9.2022. Ilmoittaudu koulutukseen.

Hyväksytyille lähetetään tieto hakuajan päätyttyä.

Valintakriteerit: Opettajan kelpoisuus ja kokemusta suomen kielen opetuksesta maahanmuuttajien hitaissa ryhmissä tai lukutaito-opetuksessa, mahdollisesti aiemmin suoritettu lukutaito-opettajan täydennyskoulutus.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Johanna Heimonen, johanna.heimonen@outlook.com, ja koulutusjohtaja Sirpa Rönkkö, sirpa.ronkko@helao.fi