Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Tietosuoja

Henkilötunnusta kysytään ilmoittautumislomake-sivulla. Siinä on samantasoinen SSL-suojaus kuin esim. pankkien sivulla. Suojausohjelma on SSL 3.0, RC4 ja 128-bittinen salaus (Suuri); RSA ja 1024-bittinen vaihtaminen.

Ohjelma käyttää HTTPS -yhteyttä, joka on suojattu yhteys, jonka väärinkäyttö tai luvaton seuraaminen on lähes mahdotonta. Kirjainlyhenne HTTPS tulee sanoista Secure Hypertext Transfer Protocol.

Jotta kaikki sivut toimisivat oikein, selaimesi täytyy sallia evästeet. Evästeet ovat pelkkää tekstiä sisältäviä tiedostoja, jotka lähetetään internetsivuilta ja siirretään käyttäjän omalle koneelle. Hellewi-sivut käyttävät evästeitä muistamaan ja käsittelemään kurssivalintoja. Niiden avulla reaaliaikainen kurssien valinta on mahdollista. Hellewi-sovellus vaatii evästeiden sallimisen toimiakseen oikein. Evästeet voidaan valita seuraavasti: 1. Valitse selaimen työkalut 2. Internet-asetukset 3. Tietosuoja 4. Korjaa tietoja tarvittaessa sallimaan evästeet (cookies).

Henkilötunnusta tarvitaan henkilön sataprosenttisen tunnistamisen takia. Tätä tarvitaan, kun syntyy maksuvelvoite. Ilmoittautumisen yhteydessä muodostuva opiskelijarekisteri on pohja kurssimaksujen laskutukselle. Laskut menevät opiston reskontraohjelmaan, jossa tunnistaminen muulla tavalla kuin henkilötunnuksella on käytännössä mahdotonta.

Henkilötunnusta ei luovuteta eteenpäin opistolta. Kaikki asiakirjat, joissa on henkilötunnuksia tuhotaan asianmukaisesti.

Mikäli et halua luovuttaa henkilötunnustasi, on sinun tultava opiston toimistoon ilmoittautumaan. Hallinnon ohjelman kautta pystymme kirjaamaan sinut ilman sitä.

Henkilötietolaki

13 §

Henkilötunnuksen käsittely

Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää:

  1. laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi;
  2. rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai
  3. historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.

Henkilötunnusta saa käsitellä luotonannossa tai saatavan perimisessä, vakuutus-, luottolaitos-, vuokraus- ja lainaustoiminnassa, luottotietotoiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa asioissa.

Sen lisäksi, mitä henkilötunnuksen käsittelystä 1 ja 2 momentissa säädetään, henkilötunnuksen saa luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on luovutuksensaajan käytettävissä.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.