Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Opisto > Tietoa opistosta

Helsingin aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista yksityisistä kansalaisopistoista. Vapaan sivistystyön ja kotoutumiskoulutuksen opetustuntimäärä vuosittain on noin 42 000. Opintoryhmiä on noin 1100.  Kursseille osallistuu vuosittain noin 11 000 kansalaisopiston sekä noin 1000 työvoimakoulutuksen opiskelijaa. Opistossa toimii koulutuksen järjestäjän ylläpitämä työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen yksikkö. Lisäksi opisto ylläpitää aikuisille maahanmuuttajille suunnattua perusopetuksen koulua. Perusopetuksessa oli vuonna 2016 yhteensä noin 200 opiskelijaa. Vuonna 2016 opiston liikevaihto oli noin 6,4 M€. Opisto työllistää vuosittain noin 330 henkilöä. Toimintaa on opistotalossa Töölöntullinkadulla ja perusopetuksen talossa Arkadiankadulla. Lisäksi opistolla on oma liikuntatila Annankadulla. Tutustu Helsingin aikuisopiston yleisinfoon tästä.

Opiston toiminta-ajatuksena on toimia tavoitteellisena opiskeluyhteisönä aikuisille, jotka haluavat edistää elinikäistä, jatkuvaa oppimistaan ja henkistä kasvuaan.

Oppilaitosta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry (Y-tunnus 0203131-0). Opistoa johtaa 10-jäseninen hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Tehy ry:n järjestöpäällikkö Tanu Heikkinen. Opintoliiton johtavana rehtorina toimii Kari Karvonen. Apulaisrehtorina toimii Jyrki Sipilä, joka johtaa myös perusopetusta. Työvoimapoliittisen koulutuksen koulutusjohtajana toimii Sirpa Rönkkö. Helsingin aikuisopisto kuuluu Kansalaisopistojen liittoon KoL:oon ja ylläpitäjäyhdistys yksityisen opetusalan työnantajajärjestöön, Sivistysalan työnantajat ry:een.

Opisto saa lakisääteistä valtionavustusta. Muut päätulonlähteet ovat työvoimapoliittisen koulutuksen tuotot ja opiskelijamaksut.

Aikuisopistolla on tiiviit kansainväliset yhteydet. Opisto on harjoittanut yhteistoimintaa eurooppalaisten koulutus- ja kulttuurialan organisaatioiden kanssa jo 1990-luvulta lähtien. Vuodesta 2001 opistossa on toiminut useampia Euroopan komission joko suoraan tai suomalaisen Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:n kautta rahoittamia yhteistyöprojekteja. Opisto on viime vuosina menestynyt maahan muuttaneiden kouluttajana niin valtion hankkiman työvoimapoliittisen koulutuksen saralla kuin opiston runsaan Finnish for Foreigners -kurssitarjonnan myötä. Tämän vuoksi ja laajan vieraiden kielten opetustarjonnan ansiosta opisto on Suomen kansainvälisin kansalaisopisto. Tutustu tarkemmin opiston kansainväliseen toimintaan.

Helsingin aikuisopistolla on pitkä ja kunniakas historia. Opisto perustettiin vuonna 1961. Opiston perusti ammatillisen edunvalvonnan keskusjärjestö TVK. Vuodesta 1967 opisto on toiminut silloin valmistuneessa kiinteistössä Töölöntullinkadulla. Opisto on yksi talon perustajaorganisaatioista. Vuosina 1962-1996 opiston nimi oli Virkailijain kansalaisopisto. Tuolloin opiston toimistosta usein kysyttiin, voivatko opistossa opiskella muut kuin virkamiehet. Nykyisin opisto on toimihenkilökeskusjärjestö STTK:hon kuuluvien ammattiliittojen muodostaman Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n omistama. Vuonna 1996 opiston nimi muuttui Helsingin aikuisopistoksi. Nimenmuutoksen jälkeen yleinen kysymys oli, voivatko opistossa opiskella muut kuin helsinkiläiset. Oikea vastaus molempiin kysymyksiin on kyllä. Opisto oli ja on kaikille avoin oppilaitos.

Vuonna 2007 Opetusministeriö myönsi Helsingin aikuisopistolle ensimmäisenä kansalaisopistona pääkaupunkiseudulla kansalaisopistojen laatupalkinnon.

Opisto on julistautunut Sisäasiainministeriön mukaisen kampanjan Syrjinnästä vapaaksi alueeksi.

Opisto on myös allekirjoittanut valtakunnallinen yritysvastuuverkosto FIBS ry:n monimuotoisuussitoumuksen.

Tutustu opiston vuonna 2011 julkaistuun Helsingin aikuisopiston juhlakirjaan.

Kymmenellä kielellä: Lue lisää kansalaisopistoista.