Search Etusivu Toggle Menu
Home Search
Helsingin aikuisopisto > Opiskelu > Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitus­taidon opettajaksi valmentava täydennyskoulutus, 10 op

Verkkokoulutus, huhtikuu – lokakuu 2018

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Maahanmuuttajilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1.

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Lisäksi saadaan tietoa maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä observoidaan kokeneiden opettajien työtä.

Opinnot

Koulutukseen ei sisälly lainkaan lähiopetusta, vaan se suoritetaan kokonaan verkossa. Koulutukseen voi osallistua mistä tahansa päin Suomea. Tehtävien tekemiseen kuluva aika kannattaa huomioida omissa ajankäyttösuunnitelmissa.

Koulutuksen ilmoittautumisaika alkaa 12.2. ja päättyy 16.3. Koulutus toteutetaan viikoilla 14-39/2018. Hakulomake lisätään tälle sivulle ennen hakuajan alkamista.

Aikataulu

Tehtäviä voi tehdä oman aikataulun mukaan valinnaisessa järjestyksessä. Ohjelmassa on ohjeellinen aikataulu tehtävien palauttamiselle. HUOM! Kaikki koulutusvideot eivät välttämättä ole valmiina vielä koulutuksen käynnistyessä. Kaikki vaadittavat tehtävät on suoritettava 5.10.2018 mennessä todistuksen saamiseksi.

Kouluttajat

Kouluttajina toimii lukutaitokoulutuksen asiantuntijoita, mm. Kaarina Sergejeff Amiedusta, Minna Intke Hernández Helsingin yli­opistolta ja Anna Nylund Eiran aikuislukiosta.

Koulutukseen hakeminen

Koulutusvalinnoista ilmoitetaan hakuajan päättymisen (16.3.) jälkeen. Koulutukseen valituille lähetetään kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse. Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Johanna Heimonen
puh. 044 23 85 827
johanna.heimonen@outlook.com

Koulutusjohtaja Sirpa Rönkkö
puh. 050 4394 060
ronkko@helao.fi

Esite pdf-muodossa: Luku-opet_esite, verkkokoulutus 2018


marraskuu 2017 – toukokuu 2018

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, erityisopettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta.

Maahanmuuttajilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C.1. Etusijalla valinnoissa ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen opettajat

Tavoitteet ja sisällöt

Tavoitteena on kehittyä lukutaito-opettajana ja saada lisäpätevyyttä ja osaamista sekä oppilaiden että työnantajan hyväksi. Koulutus perustuu aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelmaan. Koulutuksessa opitaan toiminnallista metodiikkaa, eriyttämistä, motivointia, kielitaidon arvioinnin perusteita ja opetusteknologian käyttöä. Lisäksi saadaan tietoa oppimisvaikeuksista, maahanmuuttajien kulttuureista ja kulttuuritaustan merkityksestä sekä seurataan kokeneiden lukutaito-opettajien työtä.

Opinnot

Koulutukseen sisältyy 7 lähiopetuspäivää sekä niihin liittyvä verkkotyöskentely, mikä kannattaa huomioida omissa ajankäyttösuunnitelmissa. Lähiopetus järjestetään Helsingin aikuisopistolla (Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki).

HUOM! Samansisältöinen koulutus järjestetään verkossa alkaen keväällä 2018. Verkkoversio on suunnattu erityisesti niille, joille lähiopetukseen saapuminen on hankalaa.

Aikataulu

Koulutus käynnistyy lähijaksolla 17.-18.11.2017 (perjantaina 17.11. klo 16-20 ja lauantaina 18.11. klo 9-16). Muut koulutuspäivät ovat 24.11.2017, 12.1., 9.2., 16.3. ja 20.4.2018, aina klo 16-20.

Kaikki vaadittavat tehtävät on suoritettava toukokuun 2018 loppuun mennessä todistuksen saamiseksi.

Kouluttajat

Kouluttajina toimii lukutaitokoulutuksen asiantuntijoita käytännön opetuksen ja tutkimuksen parista. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Helsingin aikuisopisto ja Osuuskunta opetus ja ohjaus.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika on päättynyt.

Koulutukseen haetaan 20.10.2017 mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Koulutukseen valituille lähetetään kutsu ilmoittautumisajan päätyttyä.

Maksut ja peruutusehdot

Koulutus on Opetushallituksen kustantamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Mahdolliset matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskulut osallistuja hoitaa itse. Osallistumisen peruuttamisesta viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen peritään 50 euroa. Kurssin keskeyttämisestä ilman pätevää syytä peritään 100 euroa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Johanna Heimonen
puh. 044 23 85 827
johanna.heimonen@outlook.com

Koulutusjohtaja Sirpa Rönkkö
puh. 050 4394 060
ronkko@helao.fi

Tulosta esite pdf-muodossa: LKopettajat_esite 2017-2018

Vuoden 2016-2017 koulutuksen esite löytyy täältä: LKopettajat_esite2016
Vuoden 2017 verkkokoulutuksen esite löytyy täältä: LKopettajat_esite2017